Notowania

wiadomości
16.08.2011 20:40

Projekt ustawy o umiejętnościach lekarzy - pod obrady Rady Ministrów

Skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów przez umożliwienie lekarzom zdobycia umiejętności z zakresu węższych niż dotychczasowe specjalizacje medyczne - zakłada rządowy projekt noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Podziel się
Dodaj komentarz

Skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów przez umożliwienie lekarzom zdobycia umiejętności z zakresu węższych niż dotychczasowe specjalizacje medyczne - zakłada rządowy projekt noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, skierowany pod obrady Rady Ministrów.

O skierowaniu projektu pod obrady rządu poinformowano we wtorek na stronie internetowej resortu zdrowia.

Po wejściu jej w życie lekarze będą mogli uzyskiwać kwalifikacje i kompetencje zawodowe (tzw. umiejętności) obejmujące tylko część zakresu jednej lub kilku dziedzin medycyny. Potwierdzeniem wiedzy z tego zakresu ma być Państwowy Egzamin Umiejętności (PEU).

Warunkiem uzyskania świadectwa umiejętności ma być odbycie szkolenia z zakresu danej, węższej dziedziny. Za szkolenie zapłaci lekarz, zatrudniający go podmiot, który skierował go na to szkolenie, lub jednostka wpisana do rejestru podmiotów akredytowanych.

Programy szkoleń z zakresu danej umiejętności ma opracowywać komisja programowa powoływana przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), której skład będzie zatwierdzać minister zdrowia.

Posiadanie przez lekarza specjalizacji, której program obejmuje zakres szkolenia z danej umiejętności, będzie oznaczał posiadanie przez niego danej umiejętności. Niektóre umiejętności będą dostępne dla wszystkich lekarzy, inne - tylko dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

Wykaz specjalności, wykaz umiejętności, a także wykaz umiejętności, dla których warunkiem szkolenia będzie posiadanie określonej specjalizacji, zostaną uregulowane w akcie wykonawczym do ustawy.

PEU ma być egzaminem ogólnopolskim, zewnętrznym i niezależnym, przeprowadzanym i organizowanym dla całego kraju i wszystkich umiejętności przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do spraw Umiejętności (PKEU). Ma się składać z części testowej i ustnej. Na przygotowanie się i przystąpienie do PEU lekarzowi ma przysługiwać sześć dni urlopu szkoleniowego, za który będzie miał prawo do wynagrodzenia.

Szkolenia z zakresu umiejętności mają prowadzić podmioty wpisane do rejestru podmiotów akredytowanych, który będzie prowadzić CMKP. Akredytacja będzie udzielana na 5 lat.(PAP)

kno/ itm/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz