Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Prywatyzacja w Polsce w 2009 roku

0
Podziel się

Resortowi skarbu udało się w 2009 r. przeprowadzić debiuty giełdowe kopalni
Bogdanka oraz Polskiej Grupy Energetycznej. Został rozwiązany konflikt MSP z Eureko ws.
prywatyzacji PZU, dzięki której Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego
odszkodowania, a PZU ma otwartą drogę do przyszłorocznej oferty publicznej.

bEiopDvV

*Resortowi skarbu udało się w 2009 r. przeprowadzić debiuty giełdowe kopalni Bogdanka oraz Polskiej Grupy Energetycznej. Został rozwiązany konflikt MSP z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki której Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU ma otwartą drogę do przyszłorocznej oferty publicznej. *

MSP nie udało się natomiast osiągnąć planowanych na ten rok przychodów z prywatyzacji na poziomie 12 mld zł z powodu m.in. niezrealizowania sprzedaży akcji Enei. W połowie grudnia wyniosły one około 6,5 mld zł.

Po fiasku sprzedaży w majowych przetargach majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie, w kolejnych aukcjach nie udało się zbyć wszystkich aktywów stoczni.

bEiopDvX

STYCZEŃ

6.1. - Weszła w życie specustawa stoczniowa, która przewiduje sprzedaż stoczni Gdynia i Szczecin w otwartym, nieograniczonym przetargu.

8.1. - MSP zapowiedziało, że zaprosi inwestorów branżowych do składania ofert na kupno do 73,82 proc. akcji Giełdy Papierów Wartościowych.

15.1. - Eureko złożyło w polskim sądzie wniosek o ugodę z MSP w sprawie prywatyzacji PZU.

bEiopDwd

16.1. - MSP poinformowało, że Komisja Europejska ma uwagi do programu restrukturyzacji stoczni Gdańsk.

LUTY

11.2. - Związkowcy ze stoczni w Gdyni i Szczecinie zażądali od rządu m.in. renegocjacji ustaleń z Komisją Europejską w sprawie ich zakładów oraz nowelizacji specustawy stoczniowej.

MARZEC

bEiopDwe

13.3. - Minister skarbu podjął decyzję o zmianie statutu Giełdy Papierów Wartościowych, uwzględniającej wydłużenie kadencji zarządu spółki z trzech do czterech lat.

18.3. - Platforma Mediowa Point Group SA oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe SA złożyły oferty zakupu akcji Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita".

19.3. - Przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa, dotyczącej prywatyzacji PZU. Obie strony zadeklarowały chęć powrotu do postępowania pojednawczego.

19.3. - Minister skarbu zapowiedział, że MSP będzie podejmować decyzje kadrowe wobec zarządów spółek Skarbu Państwa, które podjęły nadmierne ryzyko przy zawieraniu umów na opcje walutowe.

bEiopDwf

20.3. - Minister skarbu zlecił zbadanie umów w spółkach Skarbu Państwa. Chodzi o zawierane przez te firmy kontrakty "o znacznej wartości" i "o kluczowym dla nich znaczeniu". Minister zwrócił się do ABW i CBA o sprawdzenie i monitorowanie tych transakcji.

27.3. - Sąd Okręgowy w Krośnie ogłosił upadłość przez likwidację Krośnieńskich Hut Szkła "Krosno". Firma, największy polski producent szkła gospodarczego, była jedną z pierwszych pięciu polskich firm notowanych na GPW w Warszawie. Zobowiązania i zadłużenie spółki wynosiły 282 mln zł i przekroczyły wartość aktywów.

KWIECIEŃ

3.4. - Resort skarbu skierował do czterech inwestorów wstępne zaproszenia do rozmów w sprawie udziału w prywatyzacji GPW. Chodzi o cztery wiodące giełdy europejskie i amerykańskie: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Nasdaq OMX oraz NYSE Euronext.

bEiopDwg

10.4. - MSP przygotowało listę około 70 spółek, które mają być prywatyzowane w drodze aukcji. Na liście znalazły się m.in. przedsiębiorstwa państwowe z branży transportowej, elektrotechnicznej oraz turystycznej.

16.4. - Minister skarbu rozpoczął nowe negocjacje z Eureko w sprawie ugody dotyczącej PZU.

21.4. - Resort opublikował listę spółek Skarbu Państwa, które mają być prywatyzowane w drodze aukcji; znalazły się na niej m.in. wydawnictwo Wiedza Powszechna, Gliwicka Agencja Turystyczna oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych.

30.4. - Czterech zaproszonych przez resort skarbu inwestorów potwierdziło swoje zainteresowanie udziałem w prywatyzacji GPW.

MAJ

9.5. - Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że 36 inwestorów zgłosiło swoje zainteresowanie zakupem majątku stoczni Gdynia i Szczecin.

8.5. - Minister skarbu przesłał do Komisji Europejskiej nowy plan restrukturyzacji dla stoczni Gdańsk.

14.5. - Resort skarbu poinformował, że zwycięzcą przetargu na kluczowe aktywa stoczni Gdyni i Szczecin jest inwestor działający za pośrednictwem Stichting Particulier Fonds Greenrights, w imieniu spółki United International Trust N.V.

18.5. - Postępowanie arbitrażowe między Eureko a polskim rządem dotyczące PZU zostało zawieszone. W ramach prowadzonych negocjacji z resortem skarbu Eureko wystąpiło z wnioskiem o zawieszenie postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Brukseli.

CZERWIEC

17.6. - MSP poinformowało, że Stichting Particulier Fonds Greenrights - inwestor, który zakupił w maju kluczowe części majątku stoczni Gdynia i Szczecin - otrzymał gwarancje arabskiego banku Qatar Islamic Bank.

24.6. - Resort skarbu pozytywnie ocenił oferty czterech zagranicznych parkietów na zakup większościowego pakietu akcji GPW.

24.6. - Ministerstwo Skarbu wycofało się ze sprzedaży "Rzeczpospolitej". Poinformowało, że warunki w ostatecznej ofercie zaproponowanej przez inwestorów były nie do przyjęcia.

25.6. - Kopalnia węgla "Bogdanka" zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych; znalazła się ona w czterdziestce największych polskich firm notowanych na warszawskim parkiecie.

26.6. - MSP przedłużyło do końca lipca negocjacje ugodowe z Eureko w sprawie PZU.

29.6. - W Katarze podpisano umowę na dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG do Polski. Umowę zawarły Qatargas, katarski dostawca gazu LNG oraz PGNiG.

30.6. - We wtorek Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PKO BP i Enei zdecydowały o wypłacie dywidend z zysku netto za 2008 rok - odpowiednio 1 mld zł i 203 mln zł. WZA PZU, Giełdy Papierów Wartościowych i PKN Orlen zostały przerwane i przełożone na lipiec.

LIPIEC

7.7. - Rada Nadzorcza PKO BP odwołała we wtorek Jerzego Pruskiego z funkcji prezesa banku oraz Tomasza Mironczuka ze stanowiska wiceprezesa odpowiedzialnego za inwestycje banku.

22.7. - Minister skarbu Aleksander Grad poinformował, że katarski fundusz QInvest - główny inwestor stoczni Gdynia i Szczecin - przekaże pieniądze za ich majątek do 17 sierpnia. Zgodnie z planem termin był wyznaczony na 21 lipca. Wątpliwości inwestora wzbudził list od Szczecińskiego Stowarzyszenia Obrony Stoczni, w którym napisano m.in., że stocznia w Szczecinie mogła być "pralnią brudnych pieniędzy".

22.7. - Komisja Europejska zaakceptowała plan restrukturyzacji stoczni Gdańsk oraz przyznaną jej pomoc publiczną.

22.7. - Resort skarbu poinformował, że przychody z prywatyzacji w drugiej połowie 2009 roku i w całym 2010 roku wyniosą łącznie 36,7 mld zł.

22.7. - MSP zakwalifikowało do kolejnego etapu prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych cztery zagraniczne parkiety.

23.7. - Resort skarbu podpisał w środę ze spółką Farmacol z Katowic umowę sprzedaży 85 proc. akcji Cefarmu Białystok za ponad 71,5 mln zł.

23.7. - Związki zawodowe KGHM ogłosiły w czwartek pogotowie strajkowe w związku z zapowiedziami zbycia udziałów Skarbu Państwa w tej spółce. Dzień później premier, że będzie rekomendował rządowi wyłączenie KGHM z szybkiej prywatyzacji. Ocenił, że taka prywatyzacja spółki nie jest opłacalna z punktu widzenia interesu państwa.

24.7. - Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do końca sierpnia nie uda się dokończyć z sukcesem sprzedaży stoczni arabskiemu inwestorowi, minister skarbu Aleksander Grad pożegna się ze swoim stanowiskiem. Zaznaczył jednak, że dotychczasowe działania ministra Grada ocenia bardzo wysoko.

27.7. - Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło zainteresowane podmioty do negocjacji przy zakupie 67,05 proc. akcji poznańskiej grupy energetycznej Enea.

29.7. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU zdecydowało w środę, że zysk netto za 2008 r. nie trafi do akcjonariuszy. Zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. Zysk netto PZU wyniósł w ubiegłym roku ponad 3 mld 26 mln zł.

31.7. - NIK negatywnie oceniła rządy, Agencję Rozwoju Przemysłu, Korporacje Polskie Stocznie oraz zarządy stoczni Gdańsk, Gdynia i Szczecin odpowiedzialne za restrukturyzację i prywatyzację tych zakładów w latach 2005-2007.

SIERPIEŃ

5.8. - MSP sprzedało w transakcjach pakietowych blisko 8 mln akcji Pekao po 135 zł za sztukę.

17.8. - MSP poinformowało, że niemiecki koncern energetyczny RWE został dopuszczony do kolejnego etapu negocjacji w sprawie zakupu akcji Enei.

24.8. - Przed ministerstwami obrony narodowej oraz skarbu państwa odbyły się pikiety związkowców Stoczni Marynarki Wojennej z Gdyni przeciwko planowanym zwolnieniom w zakładzie.

29.8. - MSP poinformowało, że czeka do 30 sierpnia na odpowiedzi od Qatar Investment Authority (QIA), czy zaangażuje się w projekt przejęcie praw do zakupu majątku stoczni Gdynia i Szczecin po dotychczasowym inwestorze funduszu Stichting Particulier Fonds Greenrights.

31.8. - QIA nie wpłaciła pieniędzy za majątek stoczni w Gdyni i Szczecinie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że za kilka dni podejmie decyzję w sprawie dalszych losów ministra skarbu Aleksandra Grada.

WRZESIEŃ

2.9. - KE zażądała od polskiego rządu dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia prośby o wyznaczenie nowego terminu sprzedaży majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie.

8.9. - W transakcjach pakietowych na giełdzie resort skarbu sprzedał wszystkie pozostałe 1 mln 180 tys. 509 akcji Pekao. Cena jednej akcji Pekao w pakietach wyniosła 150 zł.

10.9. - MSP poinformowało, że realizowany przez Zakłady Chemiczne Police program restrukturyzacji ma przynieść spółce do końca roku 300 mln zł.

15.9. - MSP przygotowało projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zakłada on zmniejszenie wpływów do Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców odpowiednio do 1,5 proc. i 3 proc. przychodów uzyskanych z prywatyzacji w latach 2010-2011. Zmiana ta ma zwiększyć wpływy netto z prywatyzacji do budżetu.

22.9. - Rozpoczęły się prezentacje warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych potencjalnym inwestorom strategicznym.

24.9. - Nafta Polska zakwalifikowała sześć podmiotów na krótką listę inwestorów, z którymi będą prowadzone negocjacje w sprawie zakupu pierwszej grupy chemicznej, w której skład wchodzą: Ciech, Zakłady Azotowe Tarnów i Kędzierzyn.

PAŹDZIERNIK

1.10. - Główni akcjonariusze PZU - Skarb Państwa i Eureko podczas czwartkowego NWZA PZU głosowali za utworzeniem kapitału rezerwowego w wysokości 11,99 mld zł na poczet przewidywanej dywidendy. Dzień później Skarb Państwa zawarł ugodę z Eureko w sprawie PZU. Jej efektem ma być m.in. odzyskanie przez SP kontroli nad spółką i wypłata holenderskiemu ubezpieczycielowi 4,77 mld zł.

6.10. - Resort skarbu zakwalifikował sześciu inwestorów do następnego etapu prywatyzacji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na zakup mniejszościowego pakietu akcji. Chodzi o Goldman Sachs International, Pekao S.A., Wood & Company Financial Services a.s., Concorde Ertekpapir Zrt., Merrill Lynch, Banco Espiriti Santo de Investimento.

7.10. - MSP przedłużyło do końca października czas na składanie przez inwestorów ofert wiążących na kupno akcji GPW.

11.10. - Minister skarbu zapewnił, że w sprawie sprzedaży majątku stoczni jego resort nie faworyzował nikogo. W ten sposób odniósł się do informacji opublikowanych przez tygodnik "Wprost", który dotarł do przekazanych władzom państwowym materiałów CBA - w tym stenogramów rozmów - dotyczących nieprawidłowości, do jakich miało dojść w związku z przetargiem na majątek stoczni w Gdyni i Szczecinie. Według "Wprost" z materiałów tych wynika, że MSP miało faworyzować katarski fundusz.

12.10. - Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo z doniesienia szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień urzędników ARP i MSP przez "utrudnianie przetargu" na sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie.

14.10. - Niemiecki koncern energetyczny RWE AG nie złożył oferty na akcje Enei; był jedynym oferentem.

28.10. - Polski Holding Farmaceutyczny skierował 90 zaproszeń do potencjalnych inwestorów zainteresowanych prywatyzacją Polfy Warszawa.

29.10. - Komisja Europejska postanowiła w czwartek zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu polską ustawę o "złotym wecie", uznając, iż łamie ona unijną swobodę przepływu kapitału i przedsiębiorczości. Daje ona państwu szczególne uprawnienia w odniesieniu do trzynastu istotnych sektorów, w tym prawo weta w odniesieniu do kluczowych decyzji organów spółki, jeżeli uchwała takiego organu "narusza porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne".

LISTOPAD

3.11. - Na warszawskiej GPW zadebiutowały prawa do akcji nowej emisji PKO BP. Z emisji bank pozyskał 5 mld 125 mln zł.

6.11. - Do resortu skarbu wpłynęły trzy odpowiedzi na zaproszenie Skarbu Państwa w sprawie zakupu akcji Giełdy Papierów Wartościowych.

6.11. - Polska Grupa Energetyczna zadebiutowała na GPW. Spółka pozyskała z emisji blisko 6 mld zł.

12.11. - Skarb Państwa sprzedał należące do niego około 2,5 proc. akcji Banku Handlowego za 215 mln zł.

26.11. - Aukcja części majątku stoczni Gdynia. Firmy Energomontaż Północ Warszawa i Stocznia Nauta Gdynia wylicytowały aktywa stoczni Gdynia na łączną sumę około 90 mln zł.

26.11. - MSP poinformowało, że wypłata dywidendy dla akcjonariuszy PZU formalnie kończy ponad 8-letni spór pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa. Spółka wypłaciła 12,75 mld zł zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2009 rok.

27.11. - Aukcja części majątku stoczni Szczecin. Konsorcjum osób fizycznych wylicytowało część majątku stoczni Szczecin na kwotę ponad 10 mln zł, a Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia na sumę 211,6 tys. zł.

30.11. - Deutsche Boerse, która złożyła jako jedyna ofertę wiążącą na zakup większościowego pakietu warszawskiej GPW, nie przesłała do MSP poprawionej oferty. Resort zapowiedział przygotowanie nowej strategii prywatyzacji GPW.

GRUDZIEŃ

15.2. - Minister skarbu podpisał umowę dotyczącą przejęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu akcji trzech stoczni remontowych: Nauty z Gdyni, Gryfii ze Szczecina i Morskiej Stoczni Remontowej ze Świnoujścia.

16.12. - W Gdyni odbyła się internetowa aukcja na niesprzedane do tej pory aktywa zakładu. Spółki Crist i Rubo wylicytowały część majątku stoczni o wartości prawie 47 mln zł.

17.12. - Minister skarbu zapowiedział, że do końca roku resort skarbu planuje wybrać od jednego do trzech koordynatorów przyszłorocznej oferty publicznej PZU spośród dziewięciu największych światowych banków, które zostały ustalone w umowie kończącej spór Skarbu Państwa z Eureko.

17.12. - Do Nafty Polskiej wpłynęły oferty wiążące na zakup akcji wszystkich trzech spółek wchodzących w skład pierwszej grupy chemicznej. (PAP)

dol/ bos/ pad/ bk/

bEiopDwy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)