Notowania

wiadomości
13.08.2012 14:59

Przegląd wiadomości ze spółek, 13 sierpnia godz.15

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 13 sierpnia godz.15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 13 sierpnia godz.15

AC

Spółka AC, producent i dostawca samochodowych instalacji gazowych, sprzedała kilkunastu inwestorom pakiet 53,47 proc. akcji Biazetu za 39,83 mln zł. Jako przyczynę wyjścia z inwestycji podano kapitałochłonne plany inwestycyjne Biazetu, niezgodne ze strategią rozwoju AC - poinformowała AC w komunikacie.

"Z uwagi na plany rozwojowe Biazet, związane z kapitałochłonną budową nowego parku handlowego w miejsce dotychczasowej galerii Kwadrat w Białymstoku, AC zdecydowała się sprzedać wszystkie posiadane akcje Biazet kilkunastu inwestorom, zainteresowanym realizacją planów Biazet, polegających na rozbudowie parku handlowego" - napisano w komunikacie.

"Nasilona ostatnio, w okresie od nabycia akcji do chwili obecnej, niepewność na rynkach finansowych, a w szczególności istotne zaostrzenie i konserwatywne warunki finansowania dłużnego wymagałyby od spółki dodatkowego zaangażowania kapitałowego w ten projekt, co nie jest zgodne ze strategią rozwoju AC. Ponadto umowy sprzedaży pakietu 40,33 proc. akcji Biazet, nabytych wcześniej od Skarbu Państwa, przewidują zwiększenie ceny o 25 proc. zysku zrealizowanego przez nabywców ze zbycia akcji lub dywidend osiągniętych do końca 2015 roku" - dodano.

AC podało, że pilotażowa współpraca w dziedzinie elektroniki pomiędzy AC i Biazet będzie jednak stopniowo rozwijana.

AC kupiła wcześniej 40,33 proc. akcji Biazet za 28,4 mln zł w przetargu od Skarbu Państwa oraz 13,14 proc. akcji Biazet za 9,25 mln zł od spółki TLS.

Biazet zajmuje się montażem i logistyką artykułów gospodarstwa domowego. Prowadzi również działalność w zakresie wynajmu nieruchomości własnych (powierzchnie biurowe, handlowe i produkcyjno - magazynowe).

W 2011 r. Biazet wypracował 546,5 mln zł przychodów, 22,9 mln zł EBITDA, 19,8 mln zł EBIT i 9 mln zł zysku netto.

AC jest producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Na polskim rynku motoryzacyjnym działa od ponad 25 lat.

AGORA

Zarząd Agory chce zwolnić do 250 pracowników do 31 stycznia 2013 roku - podała spółka w komunikacie.

"Przyczyną planowanych zmian organizacyjnych pociągających za sobą likwidację stanowisk pracy jest osłabienie rynku reklamy i zwiększona dynamika zmian całego rynku mediów. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 250 pracowników spółki w okresie do 31 stycznia 2013 roku" - napisano w komunikacie.

Zwolnienia grupowe wynikają z konieczności obniżenia poziomu kosztów.

"Spółka osiąga gorsze wyniki finansowe niż w latach ubiegłych pomimo tego, że jej media zajmują relatywnie dobrą pozycję rynkową. W tej sytuacji - w opinii zarządu - zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie ostrzejszych mechanizmów kontroli kosztów we wszystkich obszarach jest konieczne, aby zapewnić spółce możliwości rozwoju, stabilność i bezpieczeństwo finansowe, zarówno w okresie osłabienia rynku reklamowego jak i w dłuższej perspektywie" - podano w raporcie.

"Aby zapewnić odchodzącym pracownikom możliwe w takiej sytuacji bezpieczeństwo, spółka zaoferuje im szereg działań osłonowych i wspierających" - poinformowała Agora.

KGHM INTERNATIONAL

KGHM International miał w II kwartale tego roku 92 mln zł straty netto, 15 mln zł straty operacyjnej, 107 mln zł zysku EBITDA i 1.125 mln zł przychodów ze sprzedaży - podał KGHM w raporcie półrocznym.

"Główne czynniki, które wpłynęły na poziom wyniku, to dokonanie odpisów aktualizujących wartość zapasów na hałdzie w kopalni Franke w wysokości 26 mln USD (tj. ok. 88 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 czerwca 2012 r.) oraz okresowy wzrost kosztów działalności górniczej w kopalniach Robinson oraz Morrison" - podano w komunikacie.

KGHM International wyprodukował w II kwartale 26,9 tys. ton miedzi, 1 tys. ton niklu i 661 kg metali szlachetnych (złoto, platyna, pallad). Rok wcześniej produkcja miedzi wyniosła 24,8 tys. ton, niklu 1,1 tys. ton, a metali szlachetnych 782 kg.

"W ramach projektów eksploracyjnych realizowanych przez Grupę Kapitałową KGHM International najistotniejszy jest projekt Victoria (100 proc. udziałów w projekcie ma spółka zależna FNX Mining Company Inc.). Spółka kontynuuje analizy techniczno-ekonomiczne możliwości zagospodarowania złoża rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych położonego w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie. Ich wyniki wyznaczą przebieg dalszych prac eksploracyjnych oraz kształt przyszłego zakładu górniczego" - podał KGHM.

W drugim kwartale kontynuowano rozmowy ze spółką Vale na temat kształtu właścicielskiego przyszłego projektu (Vale posiada prawa do uczestniczenia w projekcie Victoria). Kontynuowano również działania zmierzające do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń.

KGHM POLSKA MIEDŹ

KGHM Polska Miedź w drugim kwartale 2012 roku nie wdrożył żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra. Spółka zanotowała dodatni wynik na instrumentach pochodnych na poziomie 94,75 mln zł - poinformował KGHM w raporcie kwartalnym.

"W II kwartale 2012 r. dodatni wynik na instrumentach pochodnych ukształtował się na poziomie 94.746 tys. zł, z czego na przychody ze sprzedaży odniesiono 87.769 tys. zł (kwota przeniesiona z innych skumulowanych całkowitych dochodów do zysku lub straty w okresie sprawozdawczym), kwota 6.977 tys. zł powiększyła pozostałą działalność operacyjną, z czego 67.236 tys. zł stanowiło stratę z tytułu realizacji instrumentów pochodnych, natomiast 74.213 tys. zł stanowiło zysk z tytułu wyceny instrumentów pochodnych" - podała spółka.

"Zysk z wyceny transakcji pochodnych odniesiony w pozostałą działalność operacyjną wynika głównie ze zmian wartości czasowej opcji, które zgodnie z polityką rachunkowości zabezpieczeń odnoszone są do zysku lub straty" - podano.

W II kwartale 2012 r. spółka nie wdrożyła żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra.

W przypadku terminowego rynku walutowego KGHM wdrożył transakcje zabezpieczające przychody ze sprzedaży o łącznym nominale 720 mln USD i horyzoncie czasowym przypadającym na lata 2014-2015. Spółka korzystała ze strategii opcyjnych typu korytarz (opcje europejskie).

"Spółka pozostaje zabezpieczona dla części planowanej sprzedaży miedzi w drugiej połowie 2012 r. (102,75 tys. ton), w 2013 r. (103,5 tys. ton), w 2014 r. (42 tys. ton) oraz w 2015 r. (42 tys. ton). Zabezpieczona jest również część planowanej sprzedaży srebra w drugiej połowie 2012 r. (5,4 mln troz) i w 2013 r. (3,6 mln troz)" - napisano.

Dla przychodów ze sprzedaży (rynek walutowy) spółka posiada pozycję zabezpieczającą w drugiej połowie 2012 r. (420 mln USD), na 2013 r. (960 mln USD), na 2014 r. (720 mln USD) oraz na 2015 r. (360 mln USD).

W II kwartale 2012 r. strategie zabezpieczające cenę miedzi stanowiły około 26 proc., a srebra około 8 proc. zrealizowanej przez spółkę sprzedaży metali. W przypadku transakcji walutowych zabezpieczone było ok. 18 proc. przychodów ze sprzedaży realizowanych przez spółkę w tym okresie. (PAP)

pel/ morb/ osz/ jow/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz