Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 5 sierpnia godz. 15

bEhrIKmt

*Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 5 sierpnia godz. 15 *

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

Asseco Business Solutions podpisała z firmą Świtalski & Synowie umowę na wdrożenie systemu Asseco Soflab ERP w zakresie obsługi magazynu, logistyki i produkcji - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

bEhrIKmv

"Implementacja rozwiązania ma na celu umożliwienie realizacji zleceń w sektorze produkcyjnym, w związku z rozszerzeniem działalności Świtalski i Synowie w obszarze budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Zapewni także pełną kontrolę stanów magazynowych materiałów i produktów. Wdrożenie obejmie 10 licencji Asseco Softlab ERP. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2010 roku" - napisano w komunikacie.

Spółka Świtalski & Synowie specjalizuje się w działalności inwestycyjnej oraz deweloperskiej, obejmującej nieruchomości komercyjne oraz budownictwo mieszkaniowe.

DSS

Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne dostarczy mieszanki mineralno-asfaltowe do budowy odcinka autostrady A2. Wartość umowy, jaką spółka zawarła w tej sprawie wynosi szacunkowo około 145 mln zł. Zakończenie prac przez spółkę winno nastąpić do 15 kwietnia 2012 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

bEhrIKmB

DSS zawarł umowę z konsorcjum, w skład którego wchodzą: China Overseas Engineering Group Co., Ltd. jako lider oraz Shanghai Construction (Group) General Co., China Railway Tunnel Group Co., Ltd. i Decoma Sp. z o.o. - jako partnerzy.

"Szacunkową wartość umowy strony określiły na 145.000.000 zł, zaznaczając iż jest to wielkość stanowiąca wyłącznie podstawę do określenia wysokości zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez spółkę oraz obliczenia wysokości kar umownych" - napisano w komunikacie.

DSS podał, iż strony potwierdziły w umowie, że ich zamiarem jest powierzenie DSS również wykonania dróg serwisowych związanych z budową autostrady, co będzie przedmiotem odrębnej umowy.

Umowa zawarta została z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, w postaci udzielenia zgody na jej zawarcie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

bEhrIKmC

KREDYT BANK

Zysk netto grupy Kredyt Banku w drugim kwartale 2010 roku spadł do 13,8 mln zł z 40,6 mln rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 57 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 42 mln zł do 74 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 270,5 mln zł i okazał się lekko poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 283 mln zł (w przedziale oczekiwań 273-292 mln zł).

bEhrIKmD

Wynik z prowizji w II kwartale 2010 roku wyniósł 76,3 mln zł i był także lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 83 mln zł (oczekiwania wahały się od 81 mln zł do 87 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2010 roku 141,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 110 mln zł.

KRYNICKI RECYKLING

Krynicki Recykling z oferty publicznej 4,75 mln akcji serii E planuje pozyskać około 19 mln zł. Spółka planuje przenieść notowania z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW - podała spółka w komunikacie przed konferencją.

bEhrIKmE

Oferta została podzielona na transzę dla dużych inwestorów, gdzie znajdzie się 3.350.000 akcji, oraz transzę dla małych inwestorów liczącą 1.400.000 akcji.

Pozyskane środki Krynicki Recykling planuje wydać na inwestycje. Najwięcej bo 6,5 mln zł przeznaczy na budowę sortowni w Jarosławiu, 6,3 mln zł na drugi etap inwestycji w Wyszkowie, 2,4 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego, 1,7 mln zł na zakup zestawów transportowych, a 0,6 mln zł na zakup 50 kontenerów do segregacji szkła.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 do 20 września. Przedział cenowy zostanie podany 31 sierpnia, przydział akcji powinien nastąpić do 22 września.

Prezes spółki Adam Krynicki poinformował w czwartek dziennikarzy, że Krynicki Recykling planuje, iż do giełdowego debiutu na głównym parkiecie akcji spółki mogłoby dojść pomiędzy 15 a 20 października tego roku. Dodał, że na głównym rynku zadebiutowałyby już akcje, a nie PDA.

"Prowadzimy rozmowy w sprawie akwizycji podmiotu na polskim rynku. Rozmowy są zaawansowane, ale na razie trudno mi powiedzieć, kiedy mogłoby dojść do finalizacji transakcji.

Krynicki powiedział, że ewentualna akwizycja zostałaby sfinansowana z kredytów.

Krynicki Recykling planuje pozyskać z przeprowadzanej właśnie oferty publicznej 4,75 mln akcji serii E około 19 mln zł i przeniesienie notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Oferta została podzielona na transzę dla dużych inwestorów, gdzie znajdzie się 3.350.000 akcji, oraz transzę dla małych inwestorów liczącą 1.400.000 akcji.

Pozyskane środki Krynicki Recykling planuje wydać na inwestycje. Najwięcej bo 6,5 mln zł przeznaczy na budowę sortowni w Jarosławiu, 6,3 mln zł na drugi etap inwestycji w sortownię w Wyszkowie, 2,4 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego, 1,7 mln zł na zakup zestawów transportowych, a 0,6 mln zł na zakup 50 kontenerów do segregacji szkła.

Krynicki Recykling jest drugim co do wielkości dostawcą stłuczki szkła w Polsce, ale prezes już zapowiada, że do końca spółka zostanie liderem w branży.

Spółka większość przychodów realizuje ze sprzedaży stłuczki szklanej do hut szkła. Sprzedaje także Dokumenty Potwierdzające Recykling (DPR-y) organizacjom odzysku, które z kolei odsprzedają je producentom, których wyroby sprzedawane są w opakowaniach szklanych, między innymi browarom.

Prezes powiedział, że obecnie cena tony stłuczki, w zależności od koloru szkła, kosztuje od 180 do 260 zł. Najdroższa jest stłuczka szkła bezbarwnego.

NETIA

Grupa Netii w drugim kwartale 2010 roku zanotowała wyniki finansowe lepsze od oczekiwań analityków. Netia podtrzymała prognozy finansowe na lata 2010-2012, a także zapewniła, że jest gotowa do potencjalnych akwizycji.

"Netia przygotowuje się również do potencjalnych istotnych akwizycji na polskim rynku telekomunikacyjnym, w związku z czym spółka zawarła z bankami porozumienie dotyczące nowego finansowania oraz zaangażowała odpowiednie zespoły doradcze. Jesteśmy zatem gotowi do szybkiego działania, jeśli w nadchodzących miesiącach pojawią się atrakcyjne możliwości dalszej konsolidacji rynku" - powiedział cytowany w komunikacie Mirosław Godlewski, prezes spółki.

"Spółka odnotowała zysk netto w czterech kolejnych kwartałach, a nadwyżka zysku EBITDA wobec nakładów inwestycyjnych osiągnięta w tym czasie wyniosła 156,0 mln zł. Taki poziom przepływów środków gotówkowych oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2010 roku na poziomie 272,5 mln zł dają spółce doskonałą pozycję w przypadku uczestnictwa w procesie potencjalnych akwizycji istotnych konkurentów rynkowych w nadchodzących miesiącach" - powiedział cytowany w komunikacie Jon Eastick, dyrektor finansowy Netii.

"W związku z powyższym, Netia zawarła porozumienie z grupą banków Rabobank, Raiffeisen i BRE Bank, którego przedmiotem jest udzielenie przez banki nowego finansowania na poczet znaczących akwizycji na polskim rynku telekomunikacyjnym, jeśli pojawi się taka możliwość. Dodatkowo, spółka zdecydowała się na współpracę z Raiffeisen, Lazard i Rabobank w zakresie doradztwa ds. przejęć i akwizycji oraz na doradców w zakresie usług prawnych i due diligence" - dodał.

29 lipca br. spółka zawarła z grupą banków: Rabobank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz BRE Bank SA porozumienie ("Mandate Letter"), którego przedmiotem jest udzielenie przez banki nowego finansowania istotnej akwizycji o charakterze konsolidacyjnym na polskim rynku telekomunikacyjnym. W związku z podpisaniem porozumienia, Netia wypowiedziała dotychczasową niewykorzystaną linię kredytową w wysokości 295,0 mln zł, ze skutkiem na dzień 5 sierpnia 2010 r.

Spółka podtrzymała też w czwartek prognozy wyników na 2010 roku zakładającą m.in. pozyskanie ponad 700.000 klientów usług szerokopasmowych oraz skorygowany zysk EBITDA na poziomie ponad 355,0 mln zł i przychody na poziomie ponad 1,55 mld zł. Netia podtrzymała też prognozy średnioterminowe na lata 2010-2012.

Grupa Netii zanotowała w drugim kwartale 2010 roku 15,6 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 8,2 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy oczekiwali zysku netto na poziomie średnio 13,2 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w drugim kwartale 2010 roku wyniósł 20,5 mln zł wobec 5,0 mln zł straty rok wcześniej. Wynik był lepszy niż konsensus, który przewidywał zysk operacyjny na poziomie 16,7 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł w drugim kwartale 95,4 mln zł, a marża skorygowanego EBITDA wyniosła 24,2 proc.

Zysk EBITDA wyniósł w drugim kwartale 95,3 mln zł.

Przychody grupy wyniosły w drugim kwartale 2010 roku 393,7 mln zł wobec 373,7 mln zł rok wcześniej i były nieco lepsze od konsensusu zakładającego 388 mln zł przychodów.

Narastająco po sześciu miesiącach 2010 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 29,9 mln zł wobec 14,6 mln zł straty rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 40,0 mln zł wobec 8,0 mln zł straty rok wcześniej, a przychody 780,7 mln zł wobec 749,3 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosły 81,1 mln zł wobec 121,1 mln zł rok wcześniej, a w samym drugim kwartale 51,9 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 186,2 mln zł w pierwszym półroczu 2010 roku, a marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 23,9 proc. wobec 19,4 proc. rok wcześniej.

Spółka podała, że wzrost rentowności rok-do-roku został osiągnięty dzięki wyższej marży brutto z rosnących wolumenów sprzedawanych usług, a także dalszej realizacji inicjatyw mających na celu redukcję kosztów na poziomie grupy Netia w ramach Projektu "Profit" oraz synergii w związku z nabyciem Tele2 Polska.

Zysk EBITDA wzrósł o 35 proc. r/r do 188,8 mln zł w pierwszym półroczu 2010 r. Zysk ten obejmuje koszty restrukturyzacji dotyczące Projektu "Profit" (0,3 mln zł w I półr.'10) oraz zysk ze zbycia w I kw. 2010 r. drugiej transzy sprzętu transmisyjnego dla P4 w wysokości 2,9 mln zł.

Marża zysku EBITDA wyniosła 24,2 proc. zarówno w I półroczu 2010 r., jak i w II kw. 2010 r. wobec 18,6 proc. w I półroczu 2009 r.

Środki finansowe wykazane przez Netię na koniec czerwca wyniosły 272,5 mln zł (z czego 145,2 mln zł to środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a 127,2 mln zł bony skarbowe w wartości rynkowej), co łącznie stanowi wzrost o 66,1 mln zł w stosunku do końca marca 2010 r. Środki finansowe obejmują 21,4 mln zł otrzymane od P4 w czerwcu 2010 roku w ramach przedpłaty za zbycie trzeciej i ostatniej transzy sprzętu transmisyjnego.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w wysokości 107,7 mln zł w pierwszym półroczu i 43,2 mln zł w II kw. 2010 r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Netia osiągnęła dodatnie operacyjne przepływy wolnych środków pieniężnych w wysokości 156,0 mln zł, nie uwzględniając efektu akwizycji sieci ethernetowych.

Na 5 sierpnia 2010 r. baza klientów usług szerokopasmowych Netii wyniosła ponad 630.000, a na koniec drugiego kwartału 2010 roku było to 623.579. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wzrósł do 10,7 proc. z 8,5 proc. na 30 czerwca 2009 r.

Baza klientów usług głosowych (własna sieć + WLR + LLU) wyniosła na koniec czerwca 1.182.316 wobec 1.128.728 rok wcześniej oraz wobec 1.173.008 na koniec marca 2010 r. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł do 12,1 proc. z 11,0 proc. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. usługi dla 33 proc. klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii.

Na koniec czerwca 2010 roku Netia posiadała 350 uwolnionych węzłów z dostępem do około 2,9 mln klientów i obsługiwała łącznie 73.101 klientów w ramach technologii LLU. Na 5 sierpnia 2010 r. Netia posiadała blisko 81.000 klientów LLU oraz 400 uwolnionych węzłów abonenckich. Netia zakłada uwolnienie łącznie ponad 500 węzłów do końca roku.

PTC

Przychody Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), operatora sieci Era, wrosły w II kw. 2010 roku o 2,5 proc. do 451 mln euro z 440 mln euro rok wcześniej, a narastająco w pierwszym półroczu 2010 roku wzrosły o 4,2 proc. do 892 mln euro z 856 mln euro - wynika z danych finansowych Deutsche Telekom, który jest głównym akcjonariuszem PTC.

Na koniec czerwca 2010 roku PTC miała 13,276 mln klientów wobec 13,409 mln rok wcześniej.

W drugim kwartale 2010 roku liczba odejść netto wyniosła 86 tys. wobec 122 tys. przyłączeń netto w drugim kwartale 2009 roku.

Skorygowana EBITDA wzrosła w II kw. o 3,5 proc. do 176 mln euro z 170 mln euro, a w pierwszym półroczu wzrosła o 23,2 proc. do 345 mln euro z 280 mln.

DT podał, że marża operacyjna PTC w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła ok. 39 proc.

Na koniec marca 2010 roku liczba klientów PTC wynosiła 13,361 mln. (PAP)

bas/ jtt/ seb/ pam/ pif/ jru/ pad/

bEhrIKmW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)