Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 6 września godz. 15

bEqsqgUl

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 6 września godz. 15

MERCOR

Mercor podpisał przedwstępną umowę sprzedaży części biznesu w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych firmie Assa Abloy za 221 mln zł - poinformował Mercor w komunikacie. Część środków z transakcji zarząd chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych.

bEqsqgUn

W roku obrotowym 2012/2013 grupa Mercor wygenerowała w ramach tej części działalności ok. 180 mln zł przychodów ze sprzedaży.

"Szacowana wartość przychodów grupy kapitałowej Mercor z działalności, która będzie kontynuowana po dniu realizacji umowy, wyniosła w roku obrotowym 2012/2013 około 200 mln złotych" - napisano w raporcie.

Zarząd Mercora będzie rekomendował przeznaczenie środków z transakcji, w części nie mniejszej niż 50 proc. przepływów z transakcji, na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych.

"Intencją zarządu Mercor SA jest, by pozostała część środków została przeznaczona na częściową spłatę zadłużenia bankowego Mercor SA (w kwocie ok. 60 mln zł) oraz inwestycje w dalszy rozwój Mercor w pozostałych obszarach działalności tj. systemach oddymiania grawitacyjnego, systemach wentylacji pożarowej oraz systemach zabezpieczeń konstrukcji budowlanych" - napisano w komunikacie.

bEqsqgUt

Transakcja będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie do spółki zależnej Mercor HD SKA wniesione zostaną: Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM), spółka Hasil a.s. (działająca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółkę zależną Hasil s.r.o.) oraz posiadane przez Mercor SA udziały w Mercor Ukraina (55 proc. udziałów tej spółki). W kolejnym etapie wydzielona część działalności zostanie sprzedana grupie Assa Abloy.

"Dzięki planowanej sprzedaży naszego biznesu oddzieleń przeciwpożarowych pozyskamy środki finansowe na spłacenie istotnej części zadłużenia bankowego oraz realizację naszych nowych planów biznesowych, co postrzegamy jako szansę dalszego umacniania pozycji grupy Mercor w segmentach systemów oddymiania i odprowadzania ciepła, systemów wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych. Naszą intencją jest także podzielenie się znaczącą częścią pozyskanych środków z naszymi akcjonariuszami" - poinformował cytowany w komunikacie Krzysztof Krempeć, prezes Mercora.

Określone w umowie warunki zawieszające powinny zostać spełnione nie później niż do 11 grudnia 2013 roku. Po spełnieniu tych warunków zawarcie umów przyrzeczonych powinno nastąpić do 23 grudnia 2013 roku. Jest możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa miesiące.

Realizacja transakcji uzależniona jest m.in. od zgody akcjonariuszy Mercora na wydzielenie działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, zgody organów antymonopolowych w Polsce oraz na Ukrainie.

bEqsqgUu

Assa Abloy jest liderem na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych. Działa w 70 krajach, ma silną pozycję w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

S&P

Propozycja zmian w OFE jest neutralna dla polskiego ratingu - napisała agencja ratingowa Standard&Poor's w komentarzu dotyczącym propozycji zmian w OFE.

"Ogłoszone zmiany w polskim systemie emerytalnym są zasadniczo zgodne z naszymi oczekiwaniami, publikowanymi 16 sierpnia. Oceniamy, że redukcja długu publicznego o około 8 proc. PKB jest głównie zabiegiem księgowym, który zamienia jawne zobowiązania na warunkowe. Biorąc pod uwagę opublikowane kryteria, to jest neutralne dla polskiego ratingu" - napisał w komentarzu dla PAP Benjamin Young, analityk Standard & Poor's.

bEqsqgUv

Dodał, że S&P sceptycznie podchodzi do reguł fiskalnych, bo "są one często zmieniane pod wpływem wydarzeń". (PAP)

morb/ ana/ mki/ kba/ fdu/

bEqsqgUO
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)