Notowania

wiadomości
18.06.2012 14:52

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz.15

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 18 czerwca godz.15

Podziel się
Dodaj komentarz

*Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 18 czerwca godz.15 *

GLAXOSMITHKLINE KABUSHIKI, DAIICHI SANKYO, JAPAN VACCINE

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie przez GlaxoSmithKline Kabushiki Kaisha oraz Daiichi Sankyo wspólnego przedsiębiorcy działającego na rynku farmaceutycznym - poinformował UOKiK w komunikacie.

GlaxoSmithKline Kabushiki Kaisha zajmuje się m.in. importem i dystrybucją produktów farmaceutycznych i zdrowotnych grupy GlaxoSmithKline w Japonii. W Polsce grupa GSK posiada spółki zależne, które zajmują się m.in. badaniami, produkcją i dystrybucją produktów leczniczych.

Daiichi Sankyo należy do grupy kapitałowej DS, która jest obecna na rynkach produktów farmaceutycznych na całym świecie. W Polsce grupa DS prowadzi działalność za pośrednictwem spółki zależnej, która zajmuje się m.in. sprzedażą leków kardiologicznych, antydepresyjnych i antybiotyków.

W wyniku koncentracji przedsiębiorcy obejmą po połowie udziałów w spółce Japan Vaccine, która będzie działać na rynku szczepionek profilaktycznych w Japonii.

"Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji" - podał Urząd.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.

PERN

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" otrzymało tytuł "Solidnego Pracodawcy Mazowsza 2011". To jedyny podmiot na Mazowszu, który wyróżniono tym tytułem w bieżącej edycji konkursu - poinformowała spółka.

Kapituła pod przewodnictwem rektora Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie prof. Stanisława Dawidziuka przyznaje tytuł "Solidnego Pracodawcy", oceniając m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, dynamikę zatrudnienia, ścieżki kariery i awansu oraz warunki socjalne.

PERN "Przyjaźń", który zatrudnia około 860 pracowników, jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Tłoczy ropę naftową z Rosji (ok. 50 mln ton rocznie) do rafinerii polskich: PKN Orlen i Grupy Lotos oraz do rafinerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau. Przesyła również surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały. Spółka zarządza m.in. siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o pojemności 2,8 mln metrów sześc.

SYNTHOS, ZA PUŁAWY

Synthos wzywa do sprzedaży 19.115.000 akcji, czyli 100 proc., Zakładów Azotowych Puławy po 102,5 zł za akcję do 20 lipca i po 98,77 zł za akcję od 21 lipca - poinformował pośredniczący w komunikacie DM PKO BP.

Zapisy będa przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia 2012 r.

"W przypadku, gdy w wyniku wezwania wzywający uzyska liczbę akcji pozwalającą na podjęcie działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na GPW, wzywający może zadecydować o podjęciu takich działań" - podano w raporcie.

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania udział Synthosu w kapitale zakładowym Puław przekroczy próg określony w przepisach dotyczących przymusowego wykupu akcji, wzywający może zdecydować o przymusowym wykupie akcji od mniejszościowych akcjonariuszy.

Po przejęciu Zakładów Azotowych Puławy Synthos będzie chciał poprawić efektywność Zakładów Azotowych Puławy, wykorzystując efekty synergii, jak również "wsparcie technologiczne i możliwości inwestycyjne wzywającego".

Synthos wskazuje, że produkty nawozowe Puław mają dobre perspektywy rynkowe, co wynika z rosnącego popytu na żywność przy ograniczonym areale upraw.

"Dodatkowe korzyści może przynieść optymalizacja kosztów nabycia gazu ziemnego. Grupa kapitałowa Synthos SA obecnie wykorzystuje znaczne ilości gazu ziemnego do produkcji energii w Synthos Kralupy, a.s. i ma doświadczenie w optymalizacji dostaw tego surowca" - napisano w wezwaniu.

Wytwarzany przez Puławy kaprolaktam i melamina miałyby uzupełnić portfel grupy o surowce istotne m.in. dla wytwarzania tworzyw dla przemysłu motoryzacyjnego, meblarskiego oraz producentów farb i powłok przemysłowych.

"W produkcji kaprolaktamu głównym surowcem jest benzen, który w grupie kapitałowej Synthos SA jest wykorzystywany do wytwarzania styrenu. Istotny wzrost skali zakupów stwarza szanse dla optymalizacji logistyki i obniżenia kosztów zaopatrzenia" - podano w komunikacie.

Synthos poinformował, że traktuje nabycie papierów Puław jako inwestycję strategiczną.

Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że najpóźniej na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 15.292.000 akcji, czyli 80 proc. całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Przejęcie kontroli nad spółką pozwoli na wzmocnienie potencjału spółek należących do grupy kapitałowej wzywającego oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku. Integracja kompetencji produkcyjnych spółki oraz wzywającego spowoduje wymierne korzyści między innymi w obszarach zwiększenia zakresu i ilości oferowanych produktów, transferu specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, wykorzystania gotowych komponentów, co niewątpliwie wzmocni możliwość konkurowania nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym z największymi konkurentami branży chemicznej" - napisano w raporcie.

W piątek na zamknięciu sesji za akcje spółki płacono 102,3 zł.

Synthos ocenia, że zaproponowana w wezwaniu cena 102,5 zł jest atrakcyjna dla obecnych akcjonariuszy, uwzględniając nieuniknione obniżenie marż na sprzedaży realizowanych przez Puławy w najbliższych kwartałach i latach - podał Synthos w komunikacie. Wzywający poinformował, że nie przewiduje możliwości podniesienia ceny wezwania.

Synthos i jego spółka zależna Synthos Dwory 7 zawarły umowę kredytu inwestycyjnego z PKO BP na kwotę do 2 mld zł, w celu sfinansowania planowanego zakupu w drodze publicznego wezwania 100 proc. ZA Puławy - podał Synthos w komunikacie.

Kredyt uruchomiony zostanie w trzech transzach. Okres finansowania wynosi maksymalnie 72 miesiące.

Zabezpieczeniem kredytu będą m.in. ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki zależnej.

Wcześniej, w środę, bank PKO BP informował, że zawarł umowę kredytu z jednym ze swoich klientów na kwotę 2 mld zł na udzielenie kredytów inwestycyjnych, obejmujących transzę kredytu inwestycyjnego amortyzowanego w wysokości 1,12 mld zł, transzę kredytu inwestycyjnego nieamortyzowanego w wysokości 280 mln zł oraz transzę kredytu pomostowego w wysokości 600 mln zł.

Synthos wezwał w poniedziałek do sprzedaży 19.115.000 akcji, czyli 100 proc., Zakładów Azotowych Puławy po 102,5 zł za akcję do 20 lipca i po 98,77 zł za akcję od 21 lipca. Zapisy będą przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia 2012 r. (PAP)

morb/ mb/ jow/ asa/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz