Notowania

wiadomości
06.02.2013 14:56

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 6 lutego godz. 15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 6 lutego godz. 15

ALIOR BANK, WELLINGTON

Wellington Management Company zmniejszył zaangażowanie w Alior Banku do 4,94 proc. kapitału i głosów na WZ - poinformował bank w komunikacie.

Fundusz posiada obecnie 3.143.220 akcji Alior Banku.

Wcześniej miał akcje dające 5,01 proc. głosów na WZ.

BUDIMEX, FERROVIAL AGROMAN

Oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman o wartości 137,75 mln zł netto na przebudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została wybrana jako najkorzystniejsza - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman o wartości 137,75 mln zł netto na przebudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została wybrana jako najkorzystniejsza - poinformowała spółka w komunikacie.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na 1 stycznia 2014 r., a zakończenia na 28 marca 2017 r.

KĘTY

Grupa Kęty prognozuje, że skonsolidowany zysk netto firmy wyniesie w tym roku 104,5 mln zł wobec 116,8 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Zysk operacyjny grupy w 2013 roku ma spaść do 140,8 mln zł ze 146 mln zł w 2012 roku. Jak poinformowano w komunikacie, głównymi czynnikami wpływającymi na jego poziom będą: wzrost wolumenu sprzedaży i poprawa efektywności po stronie dodatniej oraz wzrost kosztów produkcji i spadek cen sprzedaży niektórych grup produktów po stronie ujemnej.

EBITDA ma wynieść 222,5 mln zł w stosunku do 228,1 mln zł w ubieglym roku.

Przychody z kolei zakładane są na poziomie 1,683 mld zł. W zeszłym roku sprzedaż wyniosła 1,572 mld zł.

"Zarząd spółki zakłada, iż w związku z utrzymującą się na rynkach światowych niepewnością oraz brakiem wyraźnych sygnałów poprawy sytuacji segmenty biznesowe działające w ramach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty będą zmierzały do powtórzenia wyników z 2012 r." - napisano w komunikacie.

Kęty podały, że bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, największe biznesy grupy kapitałowej prognozują wzrost sprzedaży: segment wyrobów wyciskanych do kwoty 659 mln zł (wzrost o 12 proc.), a segment systemów aluminiowych do kwoty 602 mln zł (wzrost o 6 proc.).

"Pozostałe segmenty zakładają powtórzenie dobrych wyników sprzedaży z 2012 roku, a mianowicie: segment opakowań giętkich zamierza osiągnąć 350 mln zł przychodów ze sprzedaży, segment usług budowlanych (...) prognozuje ok. 190 mln zł sprzedaży, z kolei segment akcesoriów budowlanych osiągnie ubiegłoroczny poziom 40 mln zł sprzedaży" - dodano.

Zakładane saldo działalności finansowej w 2013 roku wyniesie minus 14,6 mln zł (bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu, nie uwzględnia żadnych ewentualnych przychodów finansowych, np. odsetek od lokat, odsetek od przeterminowanych należności, itp.).

Wydatki inwestycyjne Grupy Kęty wzrosną w 2013 r. do 140,5 mln zł ze 100,5 mln zł rok wcześniej. Jak podano w komunikacie, kwota ok. 48,3 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych 2012 roku, natomiast kwota ok. 13,4 mln zł to projekty, które zostały przyspieszone (pierwotnie planowane na lata 2014 - 2015).

"Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2013 roku ok. 356 mln zł, a więc będzie o ok. 67 mln zł wyższe niż na koniec 2012 roku głównie ze względu na znaczący program inwestycyjny (140,5 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego" - podała spółka.

Prognozy Grupy Kęty zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

cena aluminium: 2.250 USD/tonęinflacja roczna: 2,7 proc. średni kurs USD: 3,28 zł średni kurs EUR: 4,10 zł relacja EUR/USD: 1,25 wzrost PKB: 2 proc.

Zarząd Kęt chce wypłacić z zysku za 2012 r. dywidendę wartościowo wyższą niż za rok 2011. W kolejnych latach rekomendacje wypłaty dywidendy mogą być jeszcze wyższe - poinformował dziennikarzy Dariusz Mońka, prezes spółki.

"Zgodnie z naszą polityką chcemy wypłacić za 2012 r. ok. 40 proc. zysku netto, więc dywidenda będzie wartościowo większa rok do roku. Chcemy, aby w tym roku dywidenda była jeszcze stabilna, w rozsądnych granicach, ze względu na proces inwestycyjny" - powiedział Mońka.

Z zysku za 2011 r. Grupa Kęty wypłaciła w formie dywidendy 46,13 mln zł, co dało 5 zł na akcję. Rok wcześniej spółka wypłaciła 4 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel 36,9 mln zł.

KGHM

KGHM ocenia, że nakłady inwestycyjne na uruchomienie projektu Sierra Gorda nie przekroczą 4 mld USD - poinformował prezes spółki Herbert Wirth. Wyniki KGHM za 2012 r. powinny pokazać "lekki bonus" w stosunku do prognozy.

"Pytany w TVN CNBC o to, czy CAPEX na Sierra Gorda przekroczy 4 mld USD, Wirth odpowiedział: "nie będzie więcej, ale mamy jeszcze 13 miesięcy do planowanego zakończenia udostępnienia złoża. Jeżeli będzie to trend taki, jaki ma miejsce dzisiaj i w ostatnich paru latach, to nie sadzę, że przekroczy 4 mld USD".

Dodał, że mimo planowanych wzrostów nakładów inwestycyjnych na Sierra Gorda, spowodowanych sytuacją na rynku chilijskim, projekt ten jest w dalszym ciągu "wysoko opłacalny".

Prezes nie chciał jednak zdradzić, jakiego wzrostu nakładów inwestycyjnych na Sierra Gorda, w stosunku do wstępnych szacunków na poziomie ok. 3 mld USD, należy się spodziewać.

Wirth poinformował, że KGHM Polska Miedź SA planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2012 r. Dodał, że powinna ona uwzględniać plany inwestycyjne spółki.

"Jeżeli przyjmiemy politykę dywidendową opartą na wolnych przepływach, to ona oczywiście nie będzie duża, ale godziwa, czyli taka, która w sposób ponadnormatywny zaspakaja oczekiwania naszych akcjonariuszy" - powiedział prezes.

Pytany o spodziewane wyniki spółki w 2013 r. odpowiedział: "trzeba pamiętać że jesteśmy uzależnieni od kursu USD/PLN i ceny miedzi. Te dwa czynniki powodują, że możemy mówić o pozytywnym wyniku KGHM. Drugi element to kwestia podatku od kopalin, która obejmie w 2013 cały rok. Zbitka tych dwóch elementów - zysk netto i podatek - znacząco nie będzie odbiegała od szacunków roku ubiegłego".

Wirth przyznał, że wynik za 2012 r. może być nieco wyższy od prognozy, jednak zmiana będzie jednocyfrowa.

Zgodnie z szacunkami KGHM zysk netto spółki w 2012 r. miał wynieść 4,744 mld zł, a przychody 20,633 mld zł. (PAP)

jow/ seb/ jtt/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz