Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 27 października godz. 15

bEglzHoB

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 27 października godz. 15

ASTER, GH NET

ASTER, dostawca usług telekomunikacyjnych, kupił 100 proc. udziałów w spółce GH NET, która jest dostawcą Internetu w Małopolsce - poinformował ASTER w komunikacie prasowym. ASTER nie wyklucza w najbliższym czasie kolejnych przejęć - zarówno na rynku konsumenckim, jak i biznesowym.

bEglzHoD

"Jeśli pojawi się okazja do zakupu operatora uzupełniającego naszą ofertę terytorialnie, bądź też produktowo, to na pewno ją rozważymy" - powiedziała cytowana w komunikacie Joanna Pasynkiewicz, wiceprezes ASTER.

"Konsolidacja na rynku kablowym jest bardzo potrzebna. Na rynku zachodnim działa maksymalnie kilku operatorów, tymczasem w Polsce funkcjonuje kilkuset operatorów, obsługujących blisko 5 milionów klientów. Konsolidacja zmniejsza koszty działania i ułatwia negocjacje z nadawcami telewizyjnymi" - dodała.

GH NET świadczy głównie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Obecnie spółka obsługuje 16.500 abonentów - głównie na terenie Krakowa, ale także, w mniejszym stopniu, Radomia.

Obok usług dla klientów indywidualnych, spółka oferuje także rozwiązania dla klientów biznesowych - dostępu do Internetu, usługi głosowe oraz transmisji danych i kolokacji. W zasięgu sieci GH NET znajduje się około 50 tysięcy gospodarstw domowych.

bEglzHoJ

Dzięki transakcji, ASTER zwiększy zasięg sieci i umocni pozycję na rynku krakowskim, a klienci GH NET uzyskają dostęp do usług oferowanych przez ASTER.

"Już wkrótce część klientów GH NET będzie mogła korzystać z telefonii stacjonarnej i komórkowej, mobilnego Internetu, a także telewizji cyfrowej oraz wypożyczalni filmów VoD. W ciągu kilku najbliższych miesięcy udostępnimy oferowane przez nas usługi wszystkim klientom znajdującym się w zasięgu sieci GH NET" - powiedziała Pasynkiewicz.

Zakup GH NET to kolejna transakcja ASTER zrealizowana w tym roku. W lipcu tego roku ASTER nabył 100 proc. udziałów w spółce Mediatel 4B świadczącej usługi dla rynku biznesowego: głosowe, dostępu do Internetu, transmisji danych, kolokacji oraz szereg usług dodanych (efax, telekonferencje) dla klientów instytucjonalnych na terenie całego kraju.

ASTER jest dostawcą pięciu usług telekomunikacyjnych: telewizji, szerokopasmowego dostępu do internetu, Internetu mobilnego oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej. Firma dostarcza usługi dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

bEglzHoK

Firma działa na rynku telekomunikacyjnym od początku lat 90. w trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze, jak również ich okolicach.

Na koniec września 2010 roku ASTER miał 380.000 abonentów telewizji analogowej, ok. 96.000 abonentów telewizji cyfrowej, 177.000 abonentów internetu, ponad 70.000 abonentów telefonii stacjonarnej oraz ponad 66.000 abonentów telefonii komórkowej.

Właścicielem ASTER jest fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners LLP.

BUDIMEX

bEglzHoL

Budimex poinformował, że zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w III kwartale 2010 roku do 80,76 mln zł z 54,2 mln zł w III kwartale 2009 roku.

GRUPA KĘTY

Grupa Kęty podwyższyła prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2010 rok o około 10 proc ., do 89,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Pozostałe elementy prognozy - sprzedaż, zysk operacyjny i EBITDA - nie zostały zmienione.

"Zarząd Grupy Kęty informuje, iż w związku z dotychczasowym poziomem realizacji budżetu na rok 2010 oraz stabilną sytuacją prognozowaną w IV kwartale podjął decyzję o podwyższeniu prognozy skonsolidowanego zysku netto (...) z poziomu 81,5 mln zł do poziomu 89,5 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 10 proc." - napisano.

bEglzHoM

Sprzedaż, zysk operacyjny i EBITDA nie zostały skorygowane, ponieważ - jak informuje spółka - odchylenie od zakładanego poziomu będzie niższe niż 10 proc.

"Głównymi dwoma czynnikami, które wpłynęły na osiągnięcie lepszego niż zakładano zysku netto, były: niższy poziom odsetek od kredytów oraz dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających. Powyższa prognoza zakłada, iż kurs walutowy EUR/PLN i EUR/USD nie będzie odbiegać więcej niż 3 proc. od poziomów 3,95 dla EUR/PLN i 2,85 dla USD/PLN" - podały Kęty.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wzrósł w III kw. 2010 roku do 37,2 mln zł z 32,4 mln zł rok wcześniej i był zgodny z podanymi przez spółkę pod koniec września szacunkami, zakładającymi zysk w przedziale 36-37 mln zł.

Zysk operacyjny w okresie lipiec-wrzesień wzrósł do 45,9 mln zł z 38,7 mln zł i był również zgodny z zapowiedziami firmy (wcześniej Kęty szacowały, że wyniesie on 45-46 mln zł).

Przychody grupy w III kw. wzrosły do 344,8 mln zł z 299,6 mln zł przed rokiem. Wcześniej spółka zapowiadała, że wyniosą one ok. 330 mln zł.

Po trzech kwartałach zysk netto Kęt wyniósł 71,5 mln zł, zysk operacyjny 88 mln zł, a przychody 882 mln zł.

TP

Strata netto Telekomunikacji Polskiej w trzecim kwartale 2010 roku wyniosła 720 mln zł wobec 327 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik jest dużo gorszy od konsensusu z uwzględnieniem rezerwy na spór DPTG, który zakładał startę netto na poziomie 398 mln zł.

Strata operacyjna grupy TP SA w trzecim kwartale tego roku wyniosła 503 mln zł wobec 529 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy spodziewali się EBIT na poziomie -351,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody TP w tym okresie spadły do 3,898 mld zł z 4,058 mld zł rok wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał 3,93 mld zł.

TP zwiększyła rezerwy na ryzyko związane ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Telekom podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że polityka dywidendowa oraz plan średnioterminowy pozostają bez zmian.

"Mając na względzie zarówno wyrok częściowy, wydany przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie sporu z DPTG w odniesieniu do okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku ("faza I"), jak i potencjalny wyrok za okres od lipca 2004 roku do stycznia 2009 roku ("faza II"), Zarząd TP S.A. przeprowadził niezbędne przeszacowanie rezerwy. Rezerwa została zwiększona z kwoty stanowiącej równowartość 1,1 mld zł do kwoty stanowiącej równowartość około 2,2 mld zł. Skorygowana rezerwa składa się z sumy zasądzonej za "fazę I" oraz wyniku liniowej projekcji kwoty zasądzonej wyrokiem częściowym za 125 miesięcy "fazy I" na okres 55 miesięcy "fazy II", z uwzględnieniem odsetek. W wyniku powyższego przeszacowania rezerwy, zysk EBITDA Grupy TP za okres dziewięciu miesięcy do dnia 30 września 2010 roku zmniejszył się do 3˙331˙mln˙zł, a wynik netto za ten sam okres wyniósł -110 mln zł" - napisano.

"Zarząd Spółki był zobowiązany skorygować poziom rezerwy na ryzyko związane z omawianym sporem ze względu na fakt, że został wydany wyrok arbitrażowy. Nadal jednak zdecydowanie kwestionuje zarówno podstawę powództwa, jak i zasądzone kwoty. Dlatego w żadnej mierze kwota rezerwy nie powinna być postrzegana jako wskazanie przez TP S.A. właściwego rozstrzygnięcia sporu. Przeciwnie, jak wspomniano powyżej, Zarząd TP S.A. i jego doradcy są przekonani, że wyrok stanowi wyraźne naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego. Zarząd TP S.A., działając w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, podejmie wszelkie uzasadnione kroki prawne przeciw wyrokowi wydanemu przez Sąd Arbitrażowy" - dodano.

Telekomunikacja Polska, zgodnie z decyzją Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu, ma zapłacić DPTG 1,57 mld zł odszkodowania. Telekomunikacja Polska nie zapłaciła odszkodowania. Duńczycy zdecydowali o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego w Polsce, tak szybko jak to możliwe. Egzekucja będzie prowadzona przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

Telekom zapowiedział, że w wypadku wystąpienia przez DPTG o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wiedeńskiego sądu arbitrażowego w Polsce, TP wniesie o odmowę stwierdzenia jego wykonalności.

TP ma możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniach przed sądem okręgowym, sądem apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym, a także wykorzystania trzyinstancyjnej drogi sądowej w Austrii.

TP i DPTG spierają się od 2001 roku o interpretację umowy z 1991 roku, na mocy której DPTG wykonało i zainstalowało dla poprzednika TP Przedsiębiorstwa Poczta Polska Telegraf i Telefon połączenie światłowodowe. Według kontraktu, część zapłaty miała formę blisko 15 proc. dochodu ze światłowodu przez 15 lat od instalacji. Strony nie zgadzają się co do kalkulacji tego przychodu.

Grupa Telekomunikacji Polskiej miała w trzecim kwartale 2010 roku 1,94 mld zł przychodów z telefonii komórkowej wobec 1,91 mld zł w takim samym okresie 2009 roku, co oznacza wzrost o 1,7 proc. rok do roku - podała TP SA w raporcie.

"Odnotowano wyraźną poprawę dynamiki przychodów segmentu telefonii komórkowej, które w trzecim kwartale wzrosły o 1,7 proc. rok-do-roku, w porównaniu ze spadkiem o 0,2 proc. w II kw. Związane to było przede wszystkim z harmonogramem obniżek stawek MTR w 2009 roku (wdrożone w marcu i lipcu 2009 r.), gdyż nie miały one już wpływu na porównywalność wyników rok-do-roku" - podała spółka w raporcie.

"Wzrost przychodów względem 2009 roku wynikał z 2,9 proc. przyrostu liczby klientów, w tym 4,9 proc. wzrostu liczby klientów abonamentowych (co odzwierciedla koncentrację Grupy na wartości), a także z 27,5 proc. wzrostu liczby mobilnych dostępów do Internetu" - podano.

Marża EBITDA wzrosła o 0,6 pkt proc. do 29,3 proc. w trzecim kwartale 2010 roku.

"Wskaźnik EBITDA dla telefonii komórkowej wzrósł o 4,0 proc. rok do roku, a marża EBITDA osiągnęła 29,3 proc., co oznacza poprawę o 0,6 p.p. w ujęciu rocznym. Przyczyniły się do tego wyższe przychody oraz dobra kontrola kosztów, która ograniczyła wzrost kosztów do 0,7 proc. rok-do-roku" - podano.

Łączna liczba klientów wzrosła na koniec trzeciego kwartału 2010 roku w ujęciu rocznym o 2,9 proc. do 14,141 mln, z czego liczba klientów abonamentowych wyniosła 6,829 mln (wzrost o 4,9 proc.), a liczba klientów pre-paid 7,312 mln (wzrost o 1,2 proc.). W ujęciu kwartał do kwartału wzrost bazy klientów wyniósł 112 tys.

Udział klientów abonamentowych w całkowitej bazie klientów telefonii komórkowej wyniósł 48,3 proc.

"Liczba przyłączeń netto wyniosła w trzecim kwartale 112 tys., co łącznie daje 427 tys. nowych przyłączeń od początku roku. Przyrostowi bazy klientów towarzyszył wzrost ruchu (wskaźnika AUPU) o 16,4 proc., ograniczający efekt presji cenowej. Wskaźnik ARPU obniżył się o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, w porównaniu do 2,9 proc. spadku w II kw. i 8 proc. spadku w I kw." - podała TP SA.

Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych wzrosła w ujęciu rocznym o 27,5 proc. do 478 tys.

Narastająco po trzech kwartałach 2010 roku przychody z telefonii komórkowej spadły o 2,6 proc. do 5,7 mld zł z 5,86 mld zł w takim samym okresie 2009 roku.

Marża EBITDA po trzech kwartałach 2010 roku wzrosła o 1,5 pkt proc. do 29,5 proc. z 28,0 proc. rok wcześniej.

Zagregowane ARPU dla usług telefonii komórkowej wyniosło na koniec trzeciego kwartału 2010 roku 42,8 zł wobec 43,6 zł po II kwartale 2010 roku oraz 43,8 zł na koniec trzeciego kwartału 2009 roku.

Udział Centertela w rynku pod względem liczby klientów wyniósł na koniec września 2010 roku 30,5 proc. wobec 30,8 proc. rok wcześniej i wobec 30,5 proc. na koniec drugiego kwartału 2010 roku.

Pod względem przychodów udział Orange w rynku wyniósł 31,3 proc. wobec 31,0 proc. rok wcześniej i wobec 31,9 proc. na koniec drugiego kwartału 2010 roku.

W IV kw. 2010 tempo spadku przychodów TP powinno dalej się zmniejszać, po tym jak w III kwartale sprzedaż grupy spadła o 3,9 proc. i po 4,7 proc. zniżce w II kwartale - wynika z wypowiedzi prezesa telekomu Macieja Wituckiego. Prezes potwierdził też wcześniejsze zapowiedzi spółki, że w całym 2010 roku przychodu TP mają spaść mniej niż 6 proc., a wynik netto na koniec bieżącego roku powinien być pozytywny.(PAP)

bas/ epo/ morb/ jtt/ pad/

bEglzHpe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)