Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
31.07.2013 20:15

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 31 lipca godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 31 lipca godz. 20

PGE/ENERGA

PGE oraz Energa Hydro zawarły z Iberdrola Renovables EnergĄa oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dwie umowy nabycia łącznie 100 proc. udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska, zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce - podały PGE i Energa w komunikatach.

Zgodnie z umowami z Iberdrolą oraz EBOiR, PGE nabyła trzy operujące farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, tj. 40,5 MW w województwie warmińsko-mazurskim, 18 MW w województwie pomorskim i 12 MW w województwie podkarpackim, z zabezpieczonym kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów do 2029 roku. Produkcja energii elektrycznej w przejętych farmach wiatrowych wyniosła w 2012 roku łącznie ok. 143 GWh.

PGE dodatkowo przejęła dwa projekty na zaawansowanym etapie rozwoju o mocy 36 MW, których termin oddania do eksploatacji planowany jest w latach 2014-2016.

Wartość transakcji (Enterprise Value) obejmującej nabycie udziałów w Iberdrola Renewables Polska zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 366 mln zł.

Z kolei Energa przejęła dwie działające w północnej Polsce farmy wiatrowe - Karścino i Bystra, o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o szacowanej mocy około 1190 MW.

Łącznie transakcje mają wartość około 1,1 mld zł.

Po transakcji z Iberdrolą moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym PGE wzrasta z 198,5 MW do 269 MW. Zainstalowana moc OZE w grupie Energa wzrosła do 508 MW.

BARLINEK

Barlinek i jego spółka zależna Barlinek Inwestycje podpisały z PKO BP, Pekao SA i BZ WBK umowę kredytu konsorcjalnego na 253 mln zł. Michał Sołowow, który jest znaczącym akcjonariuszem Barlinka, zobowiązał się do wsparcia finansowego do łącznej kwoty nie przekraczającej 75 mln zł - podał Barlinek w komunikacie.

Środki pieniężne w ramach i na podstawie umowy kredytu konsorcjalnego udostępnione będą w formie kredytu odnawialnego oraz limitu kredytowego wielocelowego z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych oraz akredytyw, w maksymalnej wysokości 253 mln zł. Termin spłaty kredytu został ustalony na 30 czerwca 2016 r.

W ramach podpisanej z Michałem Sołowowem umowy wsparcia finansowego Barlinek podpisał ze spółką Glemarco Limited (spółka zależna od Sołowowa) umowę pożyczki na kwotę 50 mln zł.

Dzień ostatecznej spłaty pożyczki został w umowie określony na dzień 31 grudnia 2016 r.

W komunikacie podano, że Barlinek Inwestycje podpisał także z Bankiem Ochrony Środowiska aneks do umowy kredytowej z 1 marca 2010 r., na mocy którego bank udziela tej spółce kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 30 czerwca 2016 r.

ING OFE

ING OFE w wyniku sprzedaży akcji zmniejszyło zaangażowanie w BZ WBK i obecnie ma 4.655.041 akcji spółki uprawniających do wykonywania 4,98 proc. głosów - podał BZ WBK w komunikacie.

Przed zmniejszeniem zaangażowania ING OFE miało akcje BZ WBK uprawniające do wykonywania 5,05 proc. głosów na walnym.(PAP)

ZWG

ZWG, notowany na NewConnect producent wyrobów gumowych i gumowo-metalowych, kupił 100 proc. udziałów w spółce Kobud, działającej w branży wydobywczej i świadczącej usługi dla górnictwa - podało ZWG w komunikacie. ZWG pod koniec czerwca informowało, że przejmie spółkę z sektora usług górniczych. Wówczas nie ujawniło jednak jaka to firma. Informowało, że po zakończeniu akwizycji planuje weryfikację prognozy finansowej oraz przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

Kobud zatrudnia około 450 osób. Głównym odbiorcą spółki jest LW Bogdanka, z którą spółka ta współpracuje od kilkunastu lat.

W I poł. 2013 r. Kobud miał 3,6 mln zł zysku netto, 6,2 mln zł EBITDA i 30 mln zł przychodów.

RICHTER MED

Zarząd Richter Med, spółki zajmującej się dystrybucją wyposażenia medycznego, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości - podała spółka w komunikacie.

W komunikacie podano, że bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku jest na brak płynności, co uniemożliwia dalsze normalne prowadzenie działalności w obecnej formie i strukturze.

POLKOMTEL

Agencja ratingowa Standard&Poor's podwyższyła rating korporacyjny Metelem Holding Company, kontrolującej Polkomtel, do poziomu BB- z B+. Perspektywa ratingu jest stabilna - podał Polkomtel w komunikacie.

Podwyższenie ratingu dla Metelem Holding Company, do której należy Polkomtel, to efekt korzystnych zmian w strukturze zadłużenia: przedpłaty kredytu uprzywilejowanego w grudniu 2012 r. oraz zrefinansowania pozostałej jego części 7,95 mld zł w czerwcu 2013 r., jak również korzystnej oceny bieżącej działalności operacyjnej Polkomtelu.(PAP)

gsu/ asa/ pel/ jtt/ drag/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz