Notowania

wiadomości
06.11.2012 15:15

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 5 listopada godz. 15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 5 listopada godz. 15

BANK HANDLOWY

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2012 roku wzrósł do 251,2 mln zł z 182,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 11 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 225,9 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 214 mln zł do 236 mln zł.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w III kwartale 2012 roku wzrósł 37 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto wynosił 725,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 515,3 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 370,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 369,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 360-376 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr i jest na poziomie z II kwartału 2012 roku.

Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 151,8 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 152 mln zł (oczekiwania wahały się od 149 mln zł do 160 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3 proc. rdr i jest na poziomie zbliżonym do wyniku z II kwartału 2012 roku.

Bank podał, że wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych wzrósł do 97,8 mln zł z 7,6 mln zł w III kwartale 2011 roku, a wzrost ten związany był z realizacją zysków przy spadających rentownościach obligacji w III kwartale 2012 roku.

Przychody grupy w III kwartale 2012 roku wzrosły rdr o 10,9 proc. do 674,4 mln zł.

Koszty w III kwartale 2012 roku wyniosły 336,8 mln zł, czyli były o 4 proc. niższe niż oczekiwał rynek (351,9 mln zł). Koszty spadły 6 proc. rdr i spadły 7 proc. w ujęciu kwartalnym. Koszty pracownicze w III kwartale 2012 roku spadły o 8,6 proc. rdr, a koszty administracyjne o 4,5 proc. rdr.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2012 roku 22,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 28,6 mln zł. Rok wcześniej bank zawiązał rezerwy na 16,5 mln zł.

"Wyższy poziom odpisów zanotowano w segmencie Bankowości Korporacyjnej, przede wszystkim w obszarze SME i był on spowodowany wzrostem ryzyka niewywiązywania się kredytobiorców z terminowego regulowania zobowiązań głównie w portfelu ocenianym indywidualnie" - napisano w raporcie.

"Z drugiej strony nastąpił istotny spadek odpisów netto na utratę wartości w segmencie Bankowości Detalicznej wynikający ze zmian polityki kredytowej dokonanych w poprzednich latach oraz ich pozytywnego wpływu na jakość portfela kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych" - dodano.

Na koniec III kwartału 2012 roku suma bilansowa wyniosła 36,5 mld zł, czyli w porównaniu z końcem 2011 roku spadła o 13,7 proc.

Należności netto od klientów wzrosły w tym okresie o 7,5 proc. do 15,8 mld zł, w tym należności klientów korporacyjnych wzrosły o 9,3 proc., a klientom indywidualnym o 2,5 proc. W portfelu klientów indywidualnych karty kredytowe spadły o 4 proc., pożyczki gotówkowe o 2,5 proc., a kredyty hipoteczne wzrosły o 47,7 proc. do 862,1 mln zł.

Z kolei zobowiązania wobec klientów w porównaniu do końca 2011 roku obniżyły się o 13,3 proc. do 20,9 mld zł.

Bank podał, że spadek zobowiązań wobec klientów wynikał z niższego salda depozytów klientów korporacyjnych, głównie w obszarze depozytów terminowych, które spadły o 36,3 proc. oraz środków zgromadzonych na rachunkach bieżących (spadek o 11,4 proc.).

Współczynnik wypłacalności na koniec III kwartału 2012 roku wynosił 17,6 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 16,4 proc.

KULCZYK OIL VENTURES

Kulczyk Oil Ventures liczy na rozpoczęcie produkcji z odwiertu Krutogorowskoje-7 w II kwartale 2013 roku - poinformował KOV w komunikacie.

"Testowanie K-7 zostało zaplanowane na początek pierwszego kwartału 2013 r. Odwiert ma zostać podłączony do urządzeń produkcyjnych w II kw. przyszłego roku" - napisano w komunikacie.

W komunikacie podano, że odwiert K-7 osiągnął głębokość całkowitą 3.206 m. Wstępne dane z profilowania otworowego wskazują na odkrycie 5 stref gazowych na głębokości od ok. 2.390 metrów do 2.760 metrów.

Dodano, że urządzenie wiertnicze, którym realizowano odwiert K-7 zostanie teraz przeniesione na teren koncesji Północne Makiejewskoje, gdzie już na początku grudnia rozpoczną się prace nad odwiertem NM-2, drugim odwiertem poszukiwawczym na tym polu. Zgodnie z planem NM-2 osiągnąć głębokość 3.150 metrów w ciągu 45 dni.

Krutogorowskoje to koncesja poszukiwawcza obejmująca obszar 1.100 ha, przyznana spółce KUB-Gas w 2004 r. Znajduje się koło Ługańska, ok. 105 km na południowy-wschód od należących do KUB-Gasu koncesji Olgowskoje, Północne Makiejewskoje i Makiejewskoje oraz sąsiaduje z koncesją KUB-Gasu Wiergunskoje.

MULTIMEDIA POLSKA

Multimedia Polska podpisała umowę kupna spółki Transmitel Rzeszów, operatora telekomunikacyjnego dostarczającego internet, telefon oraz telewizję na terenie Rzeszowa, Sanoka, Kolbuszowej, Kańczugi i Gorzyc. Przejmowana spółka ma w swoim zasięgu 10,5 tys. gospodarstw domowych (HP), którym dostarcza ok. 5,5 tys. usług (RGU) - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Multimedia nie podały wartości umowy, ale poinformowały, że wartość nie odbiega od standardu tego typu transakcji zawieranych przez spółkę.

Multimedia podały jednocześnie, że do końca listopada 2012 roku będzie trwało due diligence przejmowanej spółki, po którym zostanie ustalona ostateczna cena zakupu.

Dzięki szybkiemu rozpoczęciu prac modernizacyjnych i integracyjnych przejmowanej sieci, będzie możliwe rozszerzenie zakresu oferowanych usług jej obecnym klientom w standardach Multimedia Polska.

"Poprzez przejęcie Transmitela kontynuujemy naszą strategię konsolidacji rozdrobnionego rynku operatorów kablowych. Dzięki tej akwizycji umacniamy również naszą pozycję w regionie Podkarpacia, a jednocześnie zyskujemy szansę na wzrost sprzedaży usług na nowym obszarze" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska.

"Przejmowana sieć sąsiaduje z naszą, co m.in. pozwoli na jej szybką i sprawną integrację" - dodał. (PAP)

bas/ kam/ jow/ jtt/ seb/ gsu/ je/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz