Notowania

wiadomości
28.01.2014 20:06

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 28 stycznia godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 28 stycznia godz. 20

MOSTOSTAL WARSZAWA/MOSTOSTAL PŁOCK

Mostostal Warszawa i Mostostal Płock sprzedały spółce MW Legal 33 wszystkie posiadane akcje Ramaku, które łącznie stanowią 49,31 proc. wszystkich akcji spółki. Mostostal Warszawa jednocześnie podpisał ze spółką Zarmen umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w MW Legal 33 - poinformowały spółki w komunikatach.

Za akcje Remaku Mostostal Warszawa zainkasuje łącznie 4,72 mln zł, a Mostostal Płock 1,2 mln zł.

Zarmen zobowiązał się zapewnić MW Legal środki niezbędne do terminowego uregulowania zapłaty za nabywane akcje Remaku.

Transakcja wymaga zgody UOKiK.

Zarmen zobowiązał się udzielić Remakowi pożyczkę w wysokości 15 mln zł.

W poniedziałek na zamknięciu jedna akcja Remaku kosztowała 9,1 zł.

Firma Zarmen specjalizuje się utrzymaniu ruchu w dużych zakładach przemysłowych. Świadczy też usługi w zakresie kompleksowych realizacji inwestycji dla przemysłu maszynowego, górniczego, energetycznego, petrochemicznego i cementowego. Według KRS właścicielem spółki jest Zbigniew Koncewicz.

PKN ORLEN

PKN Orlen uzyskał certyfikat Autorised Economic Operator (AEO), który - jak podał płocki koncern - potwierdza wiarygodność, rzetelność i prawidłowość wywiązywania się przez spółkę z obowiązków nakładanych przepisami prawa celnego i dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

Według PKN Orlen, wraz z certyfikatem AEO spółka ta uzyskała "szereg przywilejów operacyjnych w relacji ze Służba Celną", w tym: zmniejszenie liczby przeprowadzanych kontroli celnych, priorytetowe traktowanie przesyłek przez administrację celną oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do celnych procedur uproszczonych.

"Jednocześnie koncern został upoważniony do posługiwania się oficjalnym logo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO" - podał PKN Orlen. Status ten - wyjaśniła spółka - uznawany we wszystkich krajach UE poświadcza, że dany podmiot jest wiarygodny finansowo, reguluje należycie zobowiązania celne i podatkowe, a system jego kontroli, w tym zarządzania procesami dostaw i wywozów towarów, jest efektywny, szczelny i zapewnia pełne bezpieczeństwo.

PKN ORLEN

PKN Orlen wykupił sprzedaną w grudniu 2012 r. pulę zapasów obowiązkowych ropy naftowej od spółki Whirlwind. Wartość transakcji wynosząca ok. 400 mln USD jest zbliżona do uzyskanej rok temu ze sprzedaży tej transzy - poinformował we wtorek płocki koncern.

PKN Orlen podał, że zgodnie z umową spółka odkupiła od Whirlwind zapasy ropy i przejęła prawo ich własności. W efekcie, w pozycji "zapasy" spółki za pierwszy kwartał 2014 r. zostanie ujęta wartość ok. 1,2 mld zł, czyli kwota po przeliczeniu wartości transakcji i rozliczenia zabezpieczenia ceny zakupu surowca kontraktem terminowym.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Whirlwind ponosił opłatę na rzecz płockiego koncernu co przyczyniło się do zmniejszenia w tym zakresie kosztów spółki.

Whirlwind jest podmiotem specjalnego przeznaczenia, który w ramach działalności statutowej prowadzi obrót ropą naftową. Spółka została założona na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland N.V.

PKN Orlen przypomniał, że do 29 stycznia 2015 r. obowiązuje zawarta w czerwcu 2013 r. umowa ze spółką Neon, która świadczy na rzecz płockiego koncernu usługę utrzymywania 490,8 tys. ton ropy REBCO o wartości około 314 mln USD, czyli ok. 1,04 mld zł.

WIKANA

Sławomir Horbaczewski, były wiceprezes Marvipolu został powołany na stanowisko prezesa Wikany - poinformowała Wikana w komunikacie.

Dotychczasowy prezes Wikany Sylwester Bogacki będzie pełnić funkcję wiceprezesa zarządu. W komunikacie dodano, że zarząd spółki będzie dwuosobowy.

Wcześniej spółka informowała o rezygnacji Krzysztofa Szaliłowa z funkcji wiceprezesa i Tomasza Demendeckiego z funkcji członka zarządu Wikany. (PAP)

kam/ ana/ mb/ gsu/ jtt/ kam/ mki/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz