Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 12 listopada godz. 20

bEpXxwxx

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 12 listopada godz. 20

ANWIL

Anwil, spółka z grupy PKN Orlen, uruchomił nową linię paletyzacji nawozów, która kosztowała blisko 5 mln zł. Inwestycja podwaja możliwości sprzedaży nawozów azotowych na paletach. Według Anwilu to odpowiedź na potrzeby rynku.

bEpXxwxz

Jak poinformowała we wtorek włocławska spółka, oddana do użytku infrastruktura w połączeniu z dotychczasową linią pozwala na zapakowanie na paletach łącznie 2 tys. ton nawozów dziennie.

"Nowa inwestycja Anwilu to kolejny element infrastruktury logistycznej budujący pozycję rynkową grupy Orlen. Koncern wspiera projekty realizowane przez spółki zależne, które zwiększają konkurencyjność i gwarantują efektywność ekonomiczną" - powiedział cytowany w komunikacie Anwilu, Piotr Gorzeński, dyrektor wykonawczy ds. logistyki PKN Orlen

Według członka zarządu Anwilu Arkadiusza Banaszka, w grudniu - w ramach projektów usprawniających spedycję produktów - spółka ta planuje oddanie do użytku nowego węzła pakowania big-bagów.

Anwil jako jedyny podmiot w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu, wykorzystywany m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, a nawet drobnego sprzętu medycznego. Spółka jest też producentem nawozów azotowych - saletry amonowej i saletrzaku.

bEpXxwxF

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w Anwilu. Z kolei włocławska spółka ma 100 proc. udziałów w czeskiej Spolanie. Spolana jest jednym z największych w Czechach podmiotów branży chemicznej i jedynym czeskim producentem PCW oraz kaprolaktamu. Spółka produkuje również ług sodowy i siarczan amonu.

KERNEL

Agencja ratingowa Fitch obniżyła ocenę kredytową Kernela w walucie obcej do "B-" z "B" wcześniej. Rating w walucie krajowej został obniżony do poziomu "B" z "B+". Perspektywa obu ratingów jest negatywna - podał Kernel w komunikacie.

Rating krajowy Kernela utrzymano na poziomie "AA+", z perspektywą stabilną.

bEpXxwxG

Agencja Fitch podała, że obniżenie ratingu Kernela oraz dziesięciu innych ukraińskich firm wynika z niższego ratingu samej Ukrainy. Fitch obniżył 8 listopada rating Ukrainy w walucie krajowej i obcej do poziomu "B-" z "B" wcześniej.

PKN ORLEN

Akcjonariusze kanadyjskiej spółki TriOil Resources zaakceptowali na wtorkowym walnym zgromadzeniu umowę przejęcia zawartą między TriOil a Orlen Upstream zależnym od PKN Orlen - podał PKN w komunikacie.

Podjęta przez akcjonariuszy TriOil większością 95 proc. głosów uchwała ma teraz zostać złożona do kanadyjskiego sądu prowincji Alberta, który wyda ostateczną decyzję w sprawie prawidłowości przeprowadzenia transakcji.

bEpXxwxH

Orlen Upstream podpisał w połowie września umowę w sprawie przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Resources. Łączna wartość transakcji wynosi ok. 735,7 mln zł.

Na podstawie umowy Orlen Upstream International B.V., spółka zależna Orlen Upstream, kupi wszystkie wyemitowane akcje zwykłe serii A TriOil, stanowiące 100 proc. jej kapitału zakładowego. Akcjonariusze TriOil otrzymają 2,85 CAD (czyli około 8,73 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą.

POLIMEX

Konsorcjum spółek z grupy Kapsch oraz Torpolu z grupy Polimeksu-Mostostalu podpisało umowę z PKP PLK na budowę podsystemu radiowego, światłowodów oraz systemów teletransmisyjnych na linii kolejowej na odcinku Kunowice - Terespol. Wartość zamówienia to 174,3 mln zł netto - podał Polimex w komunikacie.

bEpXxwxI

Udział Torpolu w pracach mierzony ich wartością to 65 proc. Poza Torpolem w konsorcjum jest: Kapsch CarrierCom z siedzibą w Warszawie (lider) i Kapsch CarrierCom AG z siedzibą w Wiedniu.

Okres wykonania poszczególnych części zamówienia wynosi 18 oraz 26 miesięcy.

POLIMEX-MOSTOSTAL

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali na wtorkowym, nadzwyczajnym zgromadzeniu, o uchyleniu uchwały o emisji akcji serii N2 i zgodzili się na emisję 133,4 mln akcji serii P, po czym uchwalono przerwę w NWZ. Obrady walnego mają zostać wznowione 19 listopada - podał Polimex w komunikacie.

Obrady przerwano przed głosowaniem uchwał związanych z emisją do 812,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz 187,5 mln warrantów serii 2, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii Q i R.

Uchwalona emisja akcji serii P ma być skierowana do wierzycieli będących stronami umowy restrukturyzacyjnej i być przeprowadzona z wyłączeniem prawa do poboru. W uzasadnieniu do uchwały w sprawie emisji akcji s. P napisano, że zarząd spółki zakłada, iż konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł.

Walne Polimeksu wyraziło ponadto zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki pod nazwą Polimex-Mostostal Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.

Polimex-Mostostal w połowie października uzgodnił z wierzycielami wstępne warunki drugiego etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki. Porozumienie przewiduje m.in., że Polimex zwoła NWZ w celu uchwalenia nowych emisji akcji, które umożliwią oferowanie potencjalnym inwestorom akcji nowych emisji w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych oraz umożliwią wierzycielom skonwertowanie wierzytelności wobec spółki na jej kapitał zakładowy.

Porozumienie zakłada m.in. przeprowadzenie konwersji wierzytelności należących do wierzycieli: w kwocie ok. 20 mln zł do dnia 30 listopada 2013 r.; w łącznej kwocie (narastająco, uwzględniając wcześniejsze konwersje) ok. 30 mln zł do dnia 31 grudnia 2013 r., a w łącznej kwocie (narastająco, uwzględniając wcześniejsze konwersje) ok. 100 mln zł do dnia 28 lutego 2014 r.

Aneks do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadzający rozwiązania uzgodnione w porozumieniu, ma zostać podpisany do dnia 18 października 2013 r. Jego wejście w życie jest uzależnione od zwołania przez Polimex NWZ ws. emisji akcji oraz konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki. (PAP)

mb/ mki/ kuc/ jtt/

bEpXxwya
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)