Notowania

wiadomości
05.06.2012 20:10

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 5 czerwca godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 5 czerwca godz. 20

BLACK POINT

Walne Zgromadzenie Black Point zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,8 mln zł z zysku za 2011 r. Dywidenda na akcję wynosi 0,25 zł - podała spółka w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 18 czerwca a dniem wypłaty 29 czerwca.

Zysk netto Black Point w 2011 r. wyniósł 2,93 mln zł.

CodiLime

Utytułowani na świecie w konkursach dla programistów specjaliści chcą ulokować swoją firmę CodiLime w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej u prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Do współpracy zaprosiły ich władze Białegostoku. CodiLime zajmuje się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zaawansowanych systemów informatycznych. Firmę tworzą m.in.: mistrz świata w programowaniu zespołowym Tomasz Kulczyński i wicemistrz świata w tej dziedzinie Wojciech Śmietanka oraz akademicki mistrz Polski w programowaniu zespołowym Piotr Niedźwiedź. Wszyscy mają doświadczenia w pracy np. dla Google.

Chcą oni m.in. zorganizować w Białymstoku ogólnopolski konkurs programistyczny. Podkreślano, że w Białymstoku jest liczne grono dobrych informatyków, co widać chociażby po uczestnikach finałów olimpiady informatycznej.

Jak poinformowała dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPN-T) Jolanta Koszelew, na półmetku jest trwający od 1 marca do 31 sierpnia nabór młodych firm, które będą mogły ulokować swoją działalność w Inkubatorze Technologicznym parku naukowego.

Podkreśliła, że jest duże zainteresowanie tym naborem, wiele podmiotów składa zapytania. Formalne wnioski złożyło na razie pięć firm, które w swojej działalności chcą wykorzystać innowacyjne technologie. CodiLime jest jednym z wnioskodawców. Koszelew oceniła, że miejsca powinno wystarczyć dla około 30 podmiotów.

Już wcześniej informowała, że we wrześniu ruszy nabór dla firm dużych, które będą się lokować w drugim obok inkubatora budynku parku technologicznego - Centrum Technologicznym, gdzie mają się m.in. znajdować hale produkcyjne czy prototypownie.

BPN-T jest jedną z największych inwestycji realizowanych przez władze Białegostoku. Wartość całego projektu to blisko 167,5 mln zł, z czego 120 mln zł stanowi dotacja z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej. Od maja 2011 r. trwa budowa obiektów Parku. Pierwsze firmy mają się tam ulokować w 2013 r.

ELEKTRIM/POLNORD

Elektrim i Polnord podpisały porozumienie dotyczące wspólnej inwestycji na terenie Portu Praskiego w Warszawie. Wartość inwestycji spółki szacują na ok. 320 mln zł - podał Polnord w komunikacie prasowym.

W informacji prasowej podano, że Elektrim, który jest właścicielem terenu, wybrał Polnord jako partnera do współpracy przy projekcie.

Jak poinformowano w komunikacie w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą "Port Praski", na terenie ograniczonym ulicami Okrzei, Sierakowskiego, J. Zamoyskiego oraz Wrzesińską w Warszawie powstać ma inwestycja mieszkaniowa wraz z częścią usługową.

Port Praski to inwestycja Elektrimu na prawym brzegu Wisły, w Warszawie. Do 2014 r. częściowo na terenie Portu ma powstać stacja metra. Spółka planuje też budowę kolejki linowej albo kładki pieszo-rowerowej łączącej miasteczko z drugim brzegiem Wisły.

ENERGY INVEST GROUP

Energy Invest Group w ciągu sześciu lat chce wybudować 100 elektrowni wiatrowych przy udziale prywatnych inwestorów. W środę EIG otworzy ofertę na udziały w swoich przyszłych przedsiębiorstwach energetycznych.

Jak poinformowała firma w komunikacie pierwsze elektrownie wiatrowe mają ruszyć w połowie 2014 r., a w ciągu kolejnych sześciu lat ma zostać uruchomionych łącznie 100 turbin wiatrowych.

Prezes zarządu Energy Invest Group Adam Wrzesiński powiedzial, że jego firma stawia na bezpieczeństwo.Według jego oceny motorem rozwoju tego biznesu jest konieczność zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce.

Na początku 2012 roku firma uruchomiła pierwsze cztery spółki córki, przyszłe przedsiębiorstwa energetyczne. Do maja firma podpisała ponad 100 umów inwestorskich. Osoby, które wykupiły udziały w pierwszych przedsiębiorstwach energetycznych EIG otrzymywać będą dywidendy ze sprzedaży energii produkowanej przez ich elektrownie wiatrowe za trzy lata.

PBG

Pioneer Pekao TFI oraz Union Investment TFI przeszacowały swoje aktywa w związku z możliwością upadłości układowej grupy PBG - poinformowały oba fundusze w komunikatach prasowych.

Oba fundusze należą do tych towarzystw inwestycyjnych, które w swoich portfelach mają obligacje wyemitowane przez PBG.

Z szacunków firmy Analizy Online wynika, że 32 fundusze inwestycyjne mogą ponieść straty w związku z ogłoszeniem upadłości układowej przez spółkę PBG. Tyle bowiem funduszy zainwestowało łącznie ponad 500 mln zł w obligacje tej spółki.

Grupa PBG złożyła w poniedziałek wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Wierzycielom zaproponowała m.in. redukcję części zadłużenia. W przypadku wierzytelności w kwocie przekraczającej 1 mln zł redukcja miałaby sięgnąć 31 proc.

Pioneer Pekao TFI podał, że przeszacowanie wartości posiadanych obligacji oparte jest o wariant ostrożny, zakładający maksymalną redukcję zadłużenia zaproponowaną przez zarząd PBG.

Z kolei Union Investment TFI poinformował, że po konsultacjach z audytorem i bankiem depozytariuszem podjęło decyzję o przeszacowaniu wartości posiadanych papierów spółki PBG adekwatnie do bieżącej oceny sytuacji.

"W wycenie dokonaliśmy konserwatywnego przeszacowania aktywów, uwzględniając zarówno propozycje spółki odnośnie spłaty należności wierzycielom, jak i możliwe ryzyka" - powiedział Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI, cytowany w komunikacie.

Pioneer Pekao TFI nie podał jeszcze skali przeszacowania aktywów. Z kolei jednostki uczestnictwa UniWIBID (PLN) straciły w wyniku przeszacowania 2,71 proc., UniKorona Pieniężny (PLN) 2,34 proc., a UniBezpieczna Alokacja (PLN) 1,94 proc.

Mimo przeszacowania aktywów w związku z upadłością PBG zarząd Union Investment TFI ocenia, że na koniec roku stopy zwrotu z funduszy powinny być dodatnie.

Bank Gospodarki Żywnościowej i Polski Bank Przedsiębiorczości wypowiedziały PBG umowę o powstrzymaniu się od czasowego egzekwowania zobowiązań, co oznacza, że umowa ta przestała obowiązywać - podało PBG w komunikacie.

"Zgodnie z oświadczeniami o wypowiedzeniu umowy, przyczyną jej wypowiedzenia jest naruszenie postanowień umowy polegające na nieustanowieniu zabezpieczeń wskazanych w umowie oraz bezskuteczny upływ okresu naprawczego wskazanego w umowie na usunięcie ww. naruszenia" - podano w komunikacie.

W komunikacie dodano, że zgodnie z postanowieniami umowy okres jej obowiązywania kończy się z datą, w której jakakolwiek strona doręczy pozostałym stronom oświadczenie o jej wypowiedzeniu.

"W konsekwencji z dniem 5 czerwca 2012 roku zakończył się okres obowiązywania umowy i uległa ona rozwiązaniu" - napisano.

15 maja PBG podpisała z bankami finansującymi działalność spółki oraz spółek z grupy PBG umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań.

PEPEES

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees złożyło ofertę na zakup od Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno - podała spółka w komunikacie.

Do sprzedaży przeznaczone jest 90,4 proc. udziałów spółki.

RAFAMET

Walne Zgromadzenie Rafametu zdecydowało o przeznaczeniu 1,9 mln zł na dywidendę za 2011 r. Dywidenda na akcję wyniesie 0,44 zł - podała spółka w komunikacie.

Dniem dywidendy będzie 3 września 2012 r., a dniem wypłaty dywidendy 17 września 2012 r.

Zarząd Rafametu rekomendował wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję. (PAP)

kuc/ asa/ pr/ jtt/ kow/ mick/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz