Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rozpoczął się X Krajowy Zjazd Lekarzy

0
Podziel się

#
dochodzą szczegóły obrad
#

bEidNVFN

# dochodzą szczegóły obrad #

28.01. Warszawa (PAP) - Kilkuset delegatów uczestniczy w X Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w czwartek po południu rozpoczął się w Warszawie. Podczas obrad wręczono nagrody Meritus pro Medicis - odznaczenie przyznawane lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Zjazd potrwa do soboty. Najistotniejszym z punktów zjazdu będą wybory prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kandydowanie na urząd prezesa potwierdził m.in. były wiceminister zdrowia i były przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Andrzej Włodarczyk. Obecny prezes NRL Konstanty Radziwiłł pełni funkcję prezesa NRL od 2001 r. i nie może ponownie ubiegać się o to stanowisko.

bEidNVFP

Zjazd rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy zmarłych w ostatnich latach lekarzy. Następnie w krótkim wystąpieniu Radziwiłł mówił o problemach samorządu lekraskiego. Jego zdaniem, aby poprawić sytuację w służbie zdrowia, należy m.in. podwyższyć składkę zdrowotną płaconą z budżetu za rolników do poziomu opłacanego przez pozostałych obywateli. "Należy też określić, odpowiednio do polskich możliwości finansowych, zakres i standard gwarantowanych świadczeń zdrowotnych" - mówił Radziwiłł.

Prezes NRL podkreślił w rozmowie z PAP, że podstawowym i niezmiennym od lat postulatem środowiska lekarskiego jest lepsze finansowanie systemu ochrony zdrowia i usprawnienie kontraktowania świadczeń, tak by "pieniądze szły za pacjentem".

"Z całą pewnością sytuacja w ciągu ostatnich lat się poprawiła. Ale są tacy lekarze, którzy zarabiają niecałe 3500 zł brutto albo jeszcze mniej, i to jest skandal" - dodał Radziwiłł. Podkreślił także, że samorząd lekarski jest gotowy do tego, by na wzór niemiecki prowadzić kształcenie podyplomowe.

Wśród sukcesów mijającej kadencji NRL, Radziwiłł wymienił przyczynienie się do uchwalenia ustawy o izbach lekarskich. Dodał, że obecnym wyzwaniem samorządu jest dbanie o wizerunek lekarzy, a także o przestrzeganie ich praw.

bEidNVFV

Konstanty Radziwiłł, oprócz pełnienia funkcji prezesa NRL, jest także prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) na kadencję 2010-2011. Od 2005 r. asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Warszawie.

W Krajowym Zjeździe Lekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym - niebędący delegatami członkowie ustępujących organów izby. Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Mandat delegata trwa 4 lata.

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich w skład NRL wchodzą: prezes i członkowie wybrani przez krajowy zjazd oraz przewodniczący okręgowych rad lekarskich. Rada kieruje działalnością samorządu lekarzy. Uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy. Może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania.

NRL wydaje Biuletyn i Gazetę Lekarską. Przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o działalności samorządu lekarzy. (PAP)

bEidNVFW

pro/ gdy/ itm/ bk/

bEidNVGq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)