Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

RPD zainaugurował kampanię ostrzegającą przed pedofilią

0
Podziel się

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak przedstawił ministrowi sprawiedliwości
Krzysztofowi Kwiatkowskiemu pakiet rozwiązań, które mają skuteczniej zwalczać pedofilię. RPD chce
m.in. wzmocnienia ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym dzieci w wieku 15-18 lat.

bEgkDSXV

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak przedstawił ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu pakiet rozwiązań, które mają skuteczniej zwalczać pedofilię. RPD chce m.in. wzmocnienia ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym dzieci w wieku 15-18 lat.

We wtorek na konferencji prasowej RPD zainaugurował kampanię "Stop pedofilom", którą organizuje wspólnie z Fundacją Kidprotect.pl.

Kampania ma m.in. zwrócić uwagę na zmiany prawne ułatwiające walkę z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, które wejdą w życie 8 czerwca. Obecny na konferencji minister sprawiedliwości przypomniał, że nowe przepisy zaostrzają kary za przestępstwa seksualne wobec dzieci (zgwałcenie małoletniego traktowane będzie jako zbrodnia), wprowadzają nowe czyny zabronione (np. nagabywanie dzieci przez internet czy propagowanie pedofilii), zwiększają uprawnienia policji w zakresie ścigania pedofilów, zwłaszcza działających w sieci, a także usprawniają wykonywanie kar (pozwalają m.in. kierować przestępców na przymusową terapię).

bEgkDSXX

Michalak wystąpił z kolejnymi propozycjami zmian legislacyjnych, które mają ułatwić walkę z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Jedną z nich jest zagwarantowanie ofiarom wykorzystywania - małoletnim powyżej 15. roku życia - prawa do inicjowania postępowań karnych. "Wykorzystywanie seksualne dziecka poniżej 15. roku życia ścigane jest z urzędu, w przypadku dzieci powyżej 15. lat zawiadomienie o przestępstwie złożyć może tylko opiekun prawny. W przypadku, gdy to on jest sprawcą - co się często zdarza - wiadomo, że tego nie zgłosi" - tłumaczył rzecznik.

Kolejnym jego postulatem jest penalizacja korzystania z prostytucji dziecięcej. Także w tym przypadku, gdy dziecko ma więcej niż 15. lat, sprawca pozostaje bezkarny. "Dzieckiem, w świetle Konwencji o prawach dziecka, jest osoba do ukończenia 18. roku życia i do tego momentu powinna być chroniona" - przekonywał Michalak.

Wśród propozycji rzecznika są także: wprowadzenie całkowitego zakazu posiadania treści pornograficznych z udziałem dzieci, obowiązkowe stosowanie przez sądy zakazu pracy, związanej z opieką nad dziećmi, dożywotniego lub określonego w czasie zakazu zbliżania się lub przebywania w określonych miejscach, wydłużenie okresu przedawnienia przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego, ciągłe szkolenie sędziów i prokuratorów w zakresie psychologii, pedagogiki, seksuologii i informatyki, utworzenie rejestru i stały monitoring sprawców przestępstw seksualnych oraz powołanie specjalnej policyjnej komórki ds. walki z przestępczością seksualną.

Kwiatkowski pozytywnie odniósł się do propozycji rzecznika. "Jestem absolutnie ambasadorem wszelkich inicjatyw, które mogą skutecznie i mądrze pomóc ofiarom wykorzystywania seksualnego" - powiedział. Zadeklarował, że powoła specjalny zespół, który przeanalizuje postulaty. Do prac w nim zaprosił od razu Michalaka oraz prezesa Fundacji Kidprotect.pl, Jakuba Śpiewaka.

bEgkDSYd

Dyrektor Departamentu Praw Człowieka w MS Marzena Kruk dodała, że część z propozycji RPD zostanie zrealizowana w związku ze zmianami prawnymi, jakie przygotowuje resort, aby ratyfikować konwencję z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem.

Kampania "Stop pedofilom" ma zwrócić uwagę na problem wykorzystywania seksualnego dzieci, który - jak pokazują policyjne statystyki - narasta i coraz bardziej się upowszechnia, zwłaszcza w internecie. "Brak reakcji na krzywdzenie seksualne dziecka oznacza de facto przyzwolenie na nie. Pamiętajmy, że prawnym obowiązkiem każdego dorosłego jest zgłaszanie każdego takiego przypadku, o którym wiemy" - podkreślił Śpiewak. Na stronie internetowej kampanii www.stoppedofilom.pl, pod linkiem "Zgłoś incydent" można informować o wszelkich przypadkach molestowania seksualnego dzieci.

Dziecko nie potrafi czytać między słowami - to przesłanie kampanii, która ma zwracać uwagę dorosłych na to, co dzieci robią w internecie i przypomina, że często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie czyhają w sieci.

W ramach kampanii emitowane będę spoty radiowe i telewizyjne, reklamy w prasie i internecie. Przygotowano także materiały informacyjne na temat zmian prawnych oraz propagujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Fundacja Kidprotect.pl prowadzi szkolenia dla przedstawicieli organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości związane z przestępczością seksualną wobec dzieci, zwłaszcza tą, która wiąże się z internetem. (PAP)

bEgkDSYe

akw/ bno/ mhr/

bEgkDSYy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)