Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

RPO do szefa MSWiA ws. abolicji dla cudzoziemców

0
Podziel się

W ocenie rzecznik praw obywatelskich istnieje potrzeba wprowadzenia
abolicji dla cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce. RPO zwróciła się w tej sprawie do
ministra spraw wewnętrznych i administracji. W MSWiA trwają prace nad ustawą o cudzoziemcach.

bEhddkMR

W ocenie rzecznik praw obywatelskich istnieje potrzeba wprowadzenia abolicji dla cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce. RPO zwróciła się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji. W MSWiA trwają prace nad ustawą o cudzoziemcach.

Prof. Irena Lipowicz powołuje się na napływające do biura skargi od cudzoziemców, którzy - jak pisze - po wielu latach nielegalnego zamieszkiwania w Polsce zostali zatrzymani przez Straż Graniczną bądź nie udało im się uzyskać prawa pobytu w Polsce.

"Sytuacja życiowa tych osób zwykle jest dramatyczna. Żyją one w ciągłej obawie przez wydaleniem, a nielegalny pobyt sytuuje je w szarej strefie i naraża na marginalizację w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym" - napisała RPO. Zaznaczyła, że "pomimo tego cudzoziemcy ci koncentrują często swoje życie rodzinne i prywatne w Polsce, i z Polską wiążą swoją przyszłość".

bEhddkMT

"Integrują się ze społecznością, w której żyją, tworząc trwałe więzi o charakterze osobistym, społecznym i gospodarczym. Deklarują także chęć życia w zgodzie z polskim prawem i realizowania nakładanych przez to prawo obowiązków" - napisała RPO. Zaznaczyła, że "wydanie decyzji deportacyjnej i konieczność opuszczenia Polski skutkuje zerwaniem wszelkich więzi, jakie cudzoziemcy w Polsce nawiązali".

RPO podkreśla, że cudzoziemcy często stracili kontakt z krajem pochodzenia i faktycznie go nie znają. "Problem ten dotyka w szczególności małoletnich, którzy bądź to urodzili się na terytorium RP, bądź też przyjechali tutaj ze swoimi rodzicami, wychowali się w styczności z polską kulturą, uczęszczają do polskich szkół, a język polski traktują jak język ojczysty" - napisała prof. Lipowicz.

W ocenie RPO istnieje potrzeba wprowadzenia kolejnej abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. "Zapewnienie możliwości legalizacji pobytu osobom, które od wielu już lat zamieszkują na terytorium Polski bez wymaganych prawem zezwoleń, pozwoli im na opuszczenie szarej strefy i umożliwi pełny i aktywny udział w życiu społecznym, a także, w dalszej kolejności, podjęcie realnej konkurencji na rynku pracy" - napisała RPO.

W jej ocenie "rozwiązanie takie wydaje się tym samym korzystne zarówno dla samych cudzoziemców, jak i dla państwa polskiego". RPO zwraca się także z pytaniem na jakim etapie są prace, związane z ustanowieniem abolicji dla cudzoziemców. MSWiA ma na odpowiedź 30 dni.

bEhddkMZ

Obecnie w MSWiA trwają prace nad nową ustawa o cudzoziemcach. Rozważane jest objęcie abolicją cudzoziemców, przebywających w Polsce od roku 2007. Obecnie projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 14 marca. "Chcemy, aby nowa ustawa była mniej rygorystyczna i bardziej sprzyjająca cudzoziemcom niż dotychczasowa" - powiedziała rzeczniczka Urzędu ds. Cudzoziemców Ewa Piechota. Dotychczasowymi abolicjami: w 2003 i 2007 roku objęto 4,6 tys. cudzoziemców. W 2003 roku było to 3,5 tys. osób, głównie zza wschodniej granicy; cztery lata później - 1,1 tys., głównie Ormian i Wietnamczyków. (PAP)

edom/ itm/ gma/

bEhddkNu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)