Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

RPP: Ograniczona presja płacowa i inflacyjna uzasadnia utrzymanie stóp

0
Podziel się

W ocenie RPP, ograniczona obecnie presja płacowa i inflacyjna wraz ze
spodziewanym napływem kapitału do gospodarek wschodzących oraz możliwością osłabienia tempa wzrostu
gospodarczego na świecie, uzasadniają utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie.

bEiOMxAl

W ocenie RPP, ograniczona obecnie presja płacowa i inflacyjna wraz ze spodziewanym napływem kapitału do gospodarek wschodzących oraz możliwością osłabienia tempa wzrostu gospodarczego na świecie, uzasadniają utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie.

"W ocenie Rady, ograniczona obecnie presja inflacyjna i płacowa w polskiej gospodarce oraz nieuwzględniona w scenariuszu bazowym październikowej projekcji inflacji i PKB możliwość zwiększenia się napływu kapitału do gospodarek wschodzących, w tym do Polski w warunkach wydłużenia okresu ekspansywnej polityki pieniężnej przez główne banki centralne w połączeniu z ryzykiem dalszego osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej" - dodano.

bEiOMxAn

W ocenie RPP, mimo że większość miar oczekiwań inflacyjnych pozostaje w pobliżu celu NBP, to w kolejnych miesiącach CPI będzie rosła przez żywność, energię i VAT.

"We wrześniu 2010 r. roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Do wzrostu inflacji przyczynił się głównie wzrost dynamiki cen żywności i - w mniejszym stopniu - energii. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii nie zmieniła się. Jednocześnie wzrosły pozostałe wskaźniki inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu" - napisano.

"Większość miar oczekiwań inflacyjnych kształtuje się w pobliżu celu inflacyjnego NBP. W najbliższych miesiącach można oczekiwać dalszego wzrostu inflacji CPI, co wynikać będzie ze wzrostu cen żywności i energii. Ponadto w 2011 r. poziom cen może zostać nieznacznie podwyższony przez zapowiadaną zmianę stawek VAT" - dodano.

RPP ocenia, że wzrost PKB w III kwartale był wyższy niż w II.

bEiOMxAt

"Dane dotyczące polskiej gospodarki w III kw. 2010 r. sygnalizują nieco wyższe tempo wzrostu gospodarczego w porównaniu z poprzednim kwartałem. Utrzymuje się szybki wzrost produkcji przemysłowej. W ostatnim okresie zwiększyła się dynamika produkcji budowlano-montażowej. Systematycznie rośnie wykorzystanie mocy wytwórczych. Utrzymuje się bardzo dobra sytuacja finansowa i płynnościowa przedsiębiorstw" - napisano.

"Równocześnie mimo poprawy bieżącej aktywności, w większości sektorów pogarszają się oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące popytu i produkcji. Przedsiębiorstwa zwiększają zatrudnienie, choć wyhamował spadek stopy bezrobocia rejestrowanego (po skorygowaniu o czynniki sezonowe). Wzrostowi zatrudnienia sprzyja utrzymywanie dyscypliny płacowej w firmach. W III kw. br. obniżyło się tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Hamująco na wzrost płac może wpływać rosnąca aktywność zawodowa" - dodano. (PAP)

map/ ana/ je/

bEiOMxAO
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)