Notowania

wiadomości
01.03.2011 13:55

Ruszyła kampania popularyzująca mediacje

Popularyzacja mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów oraz udzielenie podstawowych informacji na jej temat to główne cele kampanii społecznej pod hasłem: "Masz prawo do mediacji". Akcję zainaugurowano we wtorek w resorcie sprawiedliwości.

Podziel się
Dodaj komentarz

Popularyzacja mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów oraz udzielenie podstawowych informacji na jej temat to główne cele kampanii społecznej pod hasłem: "Masz prawo do mediacji". Akcję zainaugurowano we wtorek w resorcie sprawiedliwości.

"Ciągle jeszcze zagadnienia związane z mediacją są słabo znane Polakom. Główną przyczyną braku zainteresowania alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów jest brak wiedzy o tym, na jakich zasadach funkcjonuje mediacja i co ona daje" - powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Dodał, że z przeprowadzonych badań wynika, że mniej niż co piąty ankietowany słyszał o mediacji.

Mediacja to pozasądowy proces dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu - przy udziale osoby trzeciej, neutralnej i bezstronnej - mediatora. Od 1998 r. mediacje są możliwe w polskim postępowaniu karnym, zarówno na etapie sądowym, jak i przygotowawczym. Od 2001 r. mediacje można stosować w sprawach nieletnich, a od 2005 r. jest ona możliwa w procedurze cywilnej.

Ministerstwo poinformowało, że kampania informacyjna polegać będzie na emisji spotów telewizyjnych oraz audycji radiowych poświęconych tematyce mediacji. Ten etap akcji potrwa sześć tygodni. "Chciałby podziękować wszystkim ogólnopolskim kanałom telewizyjnym i Polskiemu Radiu za włączenie się w tę akcję" - zaznaczył Kwiatkowski.

"Natomiast po wakacjach ruszymy z drugą odsłoną kampanii, wtedy do spotów telewizyjnych i audycji radiowych dołączone zostaną także bilbordy, informacje w prasie, internecie oraz środkach komunikacji miejskiej" - poinformowała Marzena Kruk z departamentu praw człowieka ministerstwa sprawiedliwości. Ponadto w sądach i innych instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości rozpowszechniane będą książki i ulotki poświęcone mediacjom.

Do mediacji kierowane są na przykład sprawy związane z konfliktami sąsiedzkimi i rodzinnymi. Mediacja jako forma polubownego rozwiązania konfliktu może być jednak stosowana w każdym sporze, w którym skłócone strony wyrażają gotowość do dyskusji o dzielących je kwestiach z udziałem osoby trzeciej. Przedmiotem mogą być sprawy o charakterze małżeńskim, społecznym, gospodarczym, pracowniczym.

Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się w chwili przyjęcia sprawy przez mediatora. Z mediacji można zrezygnować na każdym etapie; nie zamyka ona dostępu do sądu. Organizowanie spotkań w formie sesji, nie zaś rozpraw, pozwala na swobodne wyznaczanie terminów. Postępowanie mediacyjne, w przeciwieństwie do sądowego, nie jest jawne.

Monitorowaniem funkcjonowania instytucji mediacji w polskim systemie prawnym oraz przygotowaniem zmian legislacyjnych dotyczących tego tematu zajmuje się od 2005 r. działająca przy ministrze sprawiedliwości Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. (PAP)

mja/ bos/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz