Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd m.in. o odwróconym kredycie hipotecznym

0
Podziel się

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in.
uregulowaniami dotyczącymi renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego.

bEqtroPp

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. uregulowaniami dotyczącymi renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego.

Propozycję uregulowania renty dożywotniej przygotował resort gospodarki: osoby starsze przenosiłyby własność swojego mieszkania na fundusze; w zamian dostawałyby rentę i mogły mieszkać w lokalu do końca życia.

W ubiegłym roku Rada Ministrów rozpatrywała przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o tzw. odwróconym kredycie hipotecznym. Rząd zobowiązał wówczas szefa resortu gospodarki do przygotowania w uzgodnieniu z ministrem finansów propozycji rozwiązań prawnych dotyczących również renty dożywotniej.

bEqtroPr

Celem obu rozwiązań - renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego - jest zapewnienie dodatkowych dochodów przyszłym świadczeniobiorcom w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, przy stworzeniu odpowiednich mechanizmów zabezpieczających ich interesy.

Zgodnie z projektem założeń o odwróconym kredycie hipotecznym bank będzie wypłacał swojemu klientowi co miesiąc lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu, albo prawie do nieruchomości (np. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu). Bank przejmie na własność mieszkanie dopiero po śmierci uprawnionego.

W przypadku renty dożywotniej, instytucja finansująca będzie wypłacała świadczenia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, które nastąpi w momencie podpisania umowy. W obydwu przypadkach lokator zachowuje dożywotnie prawo do korzystania z nieruchomości.

Rada Ministrów zajmie się we wtorek także projektem nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jego celem jest stworzenie ram prawnych, które będą stanowić podstawę do wdrażania programów operacyjnych służących do realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

bEqtroPx

Rząd omówi również projekt zmian niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej. Inne punkty posiedzenia rządu to: nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projekt uchwały w sprawie Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019. (PAP)

laz/ luo/ mok/ jra/

bEqtroPS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)