Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd m.in. o opłatach elektronicznych za przejazdy drogami krajowymi

0
Podziel się

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in.
projektami rozporządzeń dotyczących opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich
odcinkach. Opłata elektroniczna zastąpi obecną opłatę ryczałtową, czyli system winietowy.

bEgyPZWZ

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektami rozporządzeń dotyczących opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach. Opłata elektroniczna zastąpi obecną opłatę ryczałtową, czyli system winietowy.

Projekty rozporządzeń określają drogi krajowe lub ich odcinki, na których pobierana będzie opłata elektroniczna, a także wysokość stawek tej opłaty. Rząd przewiduje w pierwszym okresie (od lipca 2011 roku) objęcie opłatami ok. 579 km autostrad, ok. 554 km dróg ekspresowych oraz ok. 432 km dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Planuje się, że w roku 2014 system obejmował będzie ok. 2880 km autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych innych klas. Docelowo opłatą elektroniczną zostaną objęte wszystkie odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybrane odcinki dróg krajowych.

bEgyPZXb

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia sieci dróg, na których pobiera się opłatę, gdyż już obecnie obowiązkiem uiszczania opłat za przejazd objęta jest cała sieć dróg krajowych.

Drugi z projektów rozporządzeń określa szczegółową metodę obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 kilometra drogi krajowej lub jej odcinka. Stawka ta ma być obliczana odrębnie dla autostrad i dróg ekspresowych oraz dróg głównego ruchu przyspieszonego i dróg głównych.

Rząd zajmie się też projektem rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. W załączniku do rozporządzenia zaznaczono m.in., że choć wyniki ostatnich badań ogólnopolskich wskazują na stabilizację lub nawet spadek problemu używania narkotyków wśród młodzieży szkolnej, to nadal znaczna część młodzieży podejmuje inicjację narkotykową.

Dane wskazują, iż 16 proc. badanej młodzieży (15-16 lat) deklarowało jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a 4 proc. przyznało się do co najmniej jednorazowego użycia amfetaminy. Wśród substancji nielegalnych relatywnie najpopularniejsze są konopie indyjskie. Na drugim miejscu znajdują się leki uspokajające i nasenne przyjmowane bez przepisu lekarza.

bEgyPZXh

W porządku obrad rządu są też zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej, dotyczące zasad funkcjonowania i zarządzania systemem zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) w Polsce. Prawo unijne nałożyło na kraje członkowskie obowiązek wdrożenia systemu RIS na śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce odcinek objęty obowiązkiem wdrożenia RIS to 100 km Dolnej Odry.

Rada Ministrów rozpatrzy też plan pracy Komitetu do Spraw Europejskich na 2011 r.

Rząd ma też przyjąć projekt rozporządzenia w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Ministrowie przyjmą ponadto uchwałę w sprawie "Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 - 2015". (PAP)

bEgyPZXi

laz/ aop/ mrr/ son/ ura/

bEgyPZXC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)