Notowania

wiadomości
20.02.2013 11:29

Rząd m.in. o środkach przymusu bezpośredniego; Tusk przedstawi zmiany w gabinecie

Rada Ministrów, na rozpoczętym w środę po godz. 11 posiedzeniu, zajmie się m.in. projektem, który ma uregulować zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Premier Donald Tusk poinformuje też członków rządu o zmianach w swoim gabinecie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rada Ministrów, na rozpoczętym w środę po godz. 11 posiedzeniu, zajmie się m.in. projektem, który ma uregulować zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Premier Donald Tusk poinformuje też członków rządu o zmianach w swoim gabinecie.

Donald Tusk zapowiedział, że w środę - w związku z planowanym odejściem szefa Kancelarii Premiera Tomasza Arabskiego - dojdzie do "niedużej, ale ciekawej i koniecznej korekty" w jego rządzie. Jak dodał, zmiany będą dotyczyć też ministrów konstytucyjnych. Arabski ma zostać ambasadorem RP w Hiszpanii.

O godz. 13 odbędzie się konferencja prasowa Donalda Tuska po posiedzeniu rządu - poinformowała kancelaria premiera.

Projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zakłada, że oddanie strzału ostrzegawczego, m.in. przez policjantów, nadal będzie wymagane, a służby, takie jak ABW i BOR, będą mogły używać paralizatorów.

Zmiana przepisów jest konieczna po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w maju 2012 r. orzekł, że przepisy kilku ustaw, odnoszących się m.in. do policji, które dotyczą zasad stosowania przymusu bezpośredniego i odsyłają do rozporządzeń, są niezgodne z konstytucją. Regulacje te stracą moc 5 czerwca 2013 r.

Projekt ujednolica m.in. zasady, sposób użycia, rodzaje środków przymusu bezpośredniego oraz przypadki, kiedy mogą być użyte.

Jeśli projekt wejdzie w życie, BOR i ABW nie będą mogły już używać jako środków przymusu bezpośredniego - kaftanów bezpieczeństwa oraz pasów obezwładniających. Z kolei m.in. ABW, BOR oraz straże - ochrony kolei, marszałkowska i leśna - zyskają prawo do używania paralizatorów, a sama ABW - także psów służbowych jako środków przymusu bezpośredniego.

Ministrowie przyjmą również stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt opracowano w maju 2012 roku; przy wsparciu m.in. PSL zebrano pod nim 150 tys. podpisów. Impulsem do jego opracowania stały się zapowiedzi resortu sprawiedliwości dotyczące zniesienia niektórych sądów rejonowych. Na mocy rozporządzenia Jarosława Gowina od 2013 r. 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało przekształconych w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów.

Projekt ustawy wyszczególnia poszczególne sądy i określa ich okręgi. Każda zmiana okręgu musiałaby więc w przyszłości następować w trybie nowelizacji ustawy tak, by minister nie mógł zmian dokonywać rozporządzeniem. Obywatelskiemu projektowi przeciwny jest resort sprawiedliwości.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zmiany polegają na wprowadzeniu: nowych instytucji prawnych takich jak reklama internetowa zawodu regulowanego, a także zmian redakcji przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne. Projekt przewiduje szereg regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów zawierających umowy na odległość, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. m.in. w internecie).

Rada Ministrów zajmie się również założeniami do projektu nowelizacji ustawy o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych RP poza granicami państwa. W obecnym stanie prawnym do wszystkich pracowników zatrudnianych w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy normujące czas pracy.

W uzasadnieniu projektu napisano, że proponuje się, aby wymiar czasu pracy pracowników zatrudnianych w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, podobnie jak czasu służby żołnierzy zawodowych, był określany ich zadaniami służbowymi, co spowoduje zrównanie obu tych grup w zakresie warunków pracy w strefie działań wojennych.

Ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Przewidywana zmiana ma polegać na uzupełnieniu katalogu przypadków wyłączających stosowanie zasady przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym - jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego - o wskazanie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Celem projektowanej ustawy jest udoskonalenie istniejącego systemu oceny energetycznej budynków. (PAP)

mrr/ eaw/ mag/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz