Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd m.in. o zmianach w ustawie o powszechnym obowiązku obrony

0
Podziel się

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się
m.in. związanym z procesem profesjonalizacji Sił Zbrojnych
projektem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

bEiMxSHp

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. związanym z procesem profesjonalizacji Sił Zbrojnych projektem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Projekt dotyczy m.in. zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz utworzenia Narodowych Sił Rezerwowych.

Reguluje także m.in. zmiany zakresu działania terenowych organów administracji wojskowej w związku z nowymi zadaniami rekrutacyjnymi do służby ochotniczej. Porusza także kwestię zniesienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, co nastąpi poprzez jej włączenie w kontraktową zawodową służbę.

bEiMxSHr

Projekt przewiduje ponadto m.in. zastąpienie dotychczasowego przysposobienia obronnego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedmiotem "edukacja dla bezpieczeństwa" oraz zniesienie przysposobienia obronnego i przeszkolenia wojskowego studentów.

Rząd omówi również projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Celem ustawy - jak napisano w uzasadnieniu projektu - jest minimalizacja negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko przez określenie wymagań stawianych opakowaniom oraz zasad postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi.

Ustawa dotyczyć będzie wszystkich opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorców do obrotu, bez względu na rodzaj materiału z jakiego zostały wytworzone. Nie będą jej natomiast podlegać opakowania produkowane na eksport oraz produkty w opakowaniach, które zostaną sprowadzone do kraju i w tym samym roku zostaną wywiezione z kraju.

bEiMxSHx

Rada Ministrów rozpatrzy też projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej.

Ministrowie mają zająć się również projektem nowelizacji ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Precyzuje on, że sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, "gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć w chwili zawarcia umowy; to samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego".

Obecnie nie ma w ustawie jasnego wskazania momentu, w którym kupujący powinien wiedzieć o tym, że towar nie jest zgodny z umową.

W planie posiedzenia jest ponadto projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego oraz projekt zmiany rozporządzenia rządu w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009.

bEiMxSHy

Minister środowiska Maciej Nowicki mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że we wtorek ponownie pod obrady rządu powinna trafić też ustawa pozwalająca na handel uprawnieniami do emisji CO2 wynikającymi z protokołu z Kioto. W komunikacie CIR tego punktu nie ma. (PAP)

mok/ jra/

bEiMxSHS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)