Notowania

ue
08.07.2010 14:00

Rząd ma nowy projekt ustawy o odpadach

Polska musi zmienić prawo, by wdrożyć unijną dyrektywę. Ta wchodzi w życie w grudniu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(D Arcy Norman/CC/Flickr)

Odpady mają być zbierane selektywnie i przetwarzane zgodnie z hierarchią ich odzysku - przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu ustawy o odpadach. Celem rozwiązań jest m.in. zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

Założenia do projektu są związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Stanowi ona podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Polska jest zobowiązana do wdrożenia tej dyrektywy._ - Nowa regulacja zastąpi obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach _ - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Założenia do projektu dotyczą ogólnych zasad i wymagań związanych z gospodarką odpadami. Chodzi o zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Celem projektowanych zmian jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich ilości, zmniejszanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, a także przygotowanie do ich ponownego użycia i wykorzystania.

_ - Wzorem dyrektywy, do nowej ustawy wprowadzone zostaną nowe definicje, takie jak: bioodpady, sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), przetwarzanie. Dodatkowo, w związku z trudnościami interpretacyjnymi występującymi we wszystkich krajach unijnych, a dotyczącymi definicji odpadów, w projekcie ustawy oraz aktach wykonawczych do niej, zostanie określona procedura umożliwiająca uznanie przedmiotów lub substancji za produkty uboczne oraz wskazująca, kiedy dana substancja traci status odpadu _ - wyjaśnia CIR.

Zgodnie z założeniami, odpady mają być zbierane w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z _ hierarchią sposobów postępowania z odpadami _. _ - Hierarchia ta będzie miała następującą strukturę: zapobieganie; przygotowanie do ponownego użycia; recykling; inne metody odzysku (np. odzysk energii); unieszkodliwianie _ - napisano.

Według CIR, takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku, zmniejszenia ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w szczególności unieszkodliwiania przez składowanie, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami.

CIR poinformowało, że nowe przepisy o odpadach będą oddziaływać głównie na działalność podmiotów sektora gospodarki odpadami oraz organów administracji. _ - Nowe przepisy będą oddziaływać na zmianę zachowań gospodarstw domowych, co powinno przynieść efekt zwiększania selektywnej zbiórki odpadów u źródła _ - dodano.

Większość przepisów - zdaniem CIR - powinna zacząć obowiązywać od 12 grudnia 2010 r.

ZOBACZ TAKŻE:

* [ Unia daje Polsce czas na ograniczenie emisji pyłów ]( http://news.money.pl/artykul/unia;daje;polsce;czas;na;ograniczenie;emisji;pylow,88,0,641112.html )
* [ Właścicielem śmieci ma być gmina ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wlascicielem;smieci;ma;byc;gmina,217,0,606425.html )
Tagi: ue, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz