Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd o pakiecie antykryzysowym

0
Podziel się

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11
posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o łagodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego u pracodawców. Projekt zawiera rozwiązania z
tzw. pakietu antykryzysowego.

bEhKtfqZ

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego u pracodawców. Projekt zawiera rozwiązania z tzw. pakietu antykryzysowego.

Pakiet antykryzysowy to 13 punktów dotyczących zmian w prawie pracy, podpisanych przez związki zawodowe i pracodawców w końcu marca. W połowie maja z pracodawcami i związkami na temat pakietu rozmawiał premier Donald Tusk, ogłaszając wstępne porozumienie partnerów społecznych i rządu w sprawie jego wspólnej realizacji.

Tusk zapowiedział wówczas, że zaraz po wakacjach może wejść w życie specustawa zapewniająca płatne urlopy postojowe dla pracowników firm zagrożonych zwolnieniami grupowymi z powodu kryzysu. Źródłem finansowania wynagrodzeń w czasie urlopów postojowych ma być m.in. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Szanse na szybkie wejście w życie mają także elastyczne rozwiązania dotyczące rozliczania czasu pracy. Wstępne ustalenia przewidywały rozliczenia czasu pracy w ciągu 12 miesięcy oraz możliwość zawierania umów na czas określony na okres 24 miesięcy.

bEhKtfrb

Minister pracy Jolanta Fedak powiedziała we wtorek w TVN24, że rząd przyjmie 6 z 13 ustalonych z Komisją Trójstronną zapisów projektu pakietu antykryzysowego. Jak zaznaczyła, z 7 pozostałych punktów pakietu część została już zrealizowana, a niektóre zapisy są na końcowym etapie prac w Sejmie lub rządzie. Fedak jest przekonana, że pakiet zostanie przed wakacjami przyjęty przez parlament.

Minister przyznała jednocześnie, że związkowcy i pracodawcy mają zastrzeżenia do pakietu. Dla związków szczególne znaczenie ma odniesienie kwoty subwencji przy tzw. postojowym do płacy minimalnej. "Rząd zdecydował jednak, że będzie to odniesienie do kwoty zasiłku dla bezrobotnych" - powiedziała minister.

Rząd proponuje, aby osoby które ze względu na ograniczenie zamówień w firmach będą miały skrócony czas pracy, otrzymywały niższe wynagrodzenie, do którego dopłacałoby państwo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość tej dopłaty byłaby uzależniona od wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

W porządku obrad wtorkowego posiedzenia rządu przesłanym rano przez CIR znajduje się 5 punktów, o połowę mniej niż w porządku udostępnionym dziennikarzom w poniedziałek. Jeszcze we wtorek po posiedzeniu rządu premier udaje się do Stalowej Woli. O godz. 14.30 zaplanowane jest spotkanie premiera z zespołem do spraw działań mających na celu wsparcie Huty Stalowa Wola.

bEhKtfrh

W sobotę w Rzeszowie szef rządu zapowiadał, że właśnie w Stalowej Woli, we wtorek, przedstawione zostaną szczegóły pakietu antykryzysowego.

CIR podało, że Rada Ministrów rozpatrzy także założenia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. W myśl projektu, już w 2010 r. do domów dziecka nie trafiałyby dzieci poniżej 7. roku życia, a od 2015 r. - poniżej 10. roku życia. Natomiast do 2020 r. wyeliminowane mają zostać duże placówki - powyżej 14 wychowanków.

Ustawa wprowadzić ma duże zmiany w organizacji rodzinnej opieki zastępczej, m.in. na nowo zdefiniować rodziny spokrewnione. Autorzy ustawy chcą postawić na rodziny zawodowe. W tej chwili większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione, które zwykle borykają się z podobnymi problemami co rodzina naturalna.

Ustawa wprowadzi urząd asystenta rodziny, którego zadaniem będzie praca z rodzinami mającymi trudności. Jego opinią mają się kierować sądy rodzinne. Asystent będzie sprawował w gminie opiekę nad zastępczymi rodzinami spokrewnionymi. Natomiast każda rodzina zastępcza niespokrewniona będzie pod opieką zaakceptowanego przez siebie koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

bEhKtfri

Jak wynika z danych resortu pracy i polityki społecznej, w rodzinach zastępczych wychowuje się prawie 65 tys. dzieci, z czego ponad 48 tys. w rodzinach spokrewnionych, ok. 10 tys. w rodzinach niespokrewnionych, a ok. 6 tys. w zawodowych rodzinach zastępczych. Ok. 2,5 tys. dzieci trafia do rodzinnych domów dziecka.

Ponadto rząd ma zająć się projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministrowie rozpatrzą też projekty rozporządzeń w sprawie specjalnych stref ekonomicznych: mieleckiej i kamiennogórskiej. (PAP)

mrr/ laz/ ura/ jra/

bEhKtfrC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)