Notowania

wiadomości
14.02.2012 16:51

Rząd o udziale zagranicznych funkcjonariuszy w operacjach w Polsce

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy, która ma umożliwiać m.in. funkcjonariuszom z krajów UE udział w akcjach odbywających się na terenie Polski. To kolejna regulacja będąca przygotowaniem do zbliżających się Euro 2012.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy, która ma umożliwiać m.in. funkcjonariuszom z krajów UE udział w akcjach odbywających się na terenie Polski. To kolejna regulacja będąca przygotowaniem do zbliżających się Euro 2012.

Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, projektowane przepisy mają dotyczyć nie tylko funkcjonariuszy, ale też pracowników państw członkowskich UE i innych krajów objętych przepisami Schengen. Regulacja ma umożliwić ich udział w działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych, także w akcjach ratowniczych po katastrofach czy klęskach żywiołowych. Obecnie jest to możliwe na podstawie umów międzynarodowych.

W projektowanej ustawie mają zostać określone zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników w takich wspólnych operacjach. Zostaną w niej również zawarte różnego rodzaju definicje - na przykład wspólną operacją będą działania prowadzone na terytorium Polski z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy, odbywane w różnych formach - patrole lub działania ratownicze służące zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagraniczni funkcjonariusze będą mogli współpracować z policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Biurem Ochrony Rządu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Regulacja ma również zakładać, że wniosek o udział zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych przedsięwzięciach będzie kierowany do danego państwa przez jednego z szefów polskich służb. Dokument ten ma zawierać podstawowe informacje dotyczące wspólnej operacji czy wspólnych działań ratowniczych.

Skierowanie takiego wniosku będzie niezbędne, gdy przewidywany okres pobytu zagranicznych funkcjonariuszy nie przekroczy 90 dni od dnia ich wjazdu do Polski lub gdy liczba uczestników nie przekroczy 200 osób. W pozostałych przypadkach, przekraczających wymienione limity czasu i liczby funkcjonariuszy, wniosek będzie kierowany przez ministra spraw wewnętrznych.

Projekt ma też określać zasady udziału w akcjach w Polsce funkcjonariuszy i pracowników z państw nie będących członkami UE. W takich przypadkach organem decydującym ma być Rada Ministrów, działająca na wniosek ministra spraw wewnętrznych.

Podczas pobytu w Polsce - według przyjętych założeń do ustawy - zagraniczni funkcjonariusze będą zobowiązani do przestrzegania polskiego prawa. Będą też podlegać ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy policji. Będą mogli nosić mundur służbowy oraz okazywać legitymację służbową, a także korzystać z ulg na przejazdy środkami transportu zbiorowego.

Zgodnie z opracowywanym projektem uzyskają oni także uprawnienia do wwozu do Polski służbowej broni, materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego - np. kajdanek. Użycie ich będzie mogło się odbywać tylko na podstawie przepisów ustawy o policji.

Opracowywane przepisy mają umożliwić współpracę m.in. polskich i ukraińskich służb podczas Euro 2012. Chodzi o to, by ukraińscy funkcjonariusze mogli brać udział w operacjach związanych z turniejem i prowadzonych na terenie Polski. Na mistrzostwa mają też przyjechać do Polski - wraz ze swoimi kibicami - policjanci ze wszystkich krajów biorących udział w rozgrywkach. (PAP)

pru/ bos/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz