Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd zapoznał się z programem na rzecz równego traktowania

0
Podziel się:

Polityka antydyskryminacyjna, równe traktowanie na rynku pracy,
przeciwdziałanie przemocy, walka z dyskryminacją w systemie ochrony zdrowia - to niektóre z zadań
wyznaczonych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania, z którym we wtorek zapoznał
się rząd.

Polityka antydyskryminacyjna, równe traktowanie na rynku pracy, przeciwdziałanie przemocy, walka z dyskryminacją w systemie ochrony zdrowia - to niektóre z zadań wyznaczonych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania, z którym we wtorek zapoznał się rząd.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, przygotowany został w biurze pełnomocniczki rządku ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz.

Program jest pierwszym dokumentem rządowym, który porusza problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację.

Jak podkreślała wcześniej Kozłowska-Rajewicz, program zbiera w jednym miejscu, porządkuje i hierarchizuje kluczowe aktywności równościowe, które realizowane są przez rząd w różnych resortach i komórkach podległych.

Dotychczas funkcjonowały programy dotyczące przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii czy dyskryminacji określonych grup etnicznych, natomiast nigdy nie było horyzontalnej polityki, która objęłaby całość tych działań, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i zaangażowanie poszczególnych ministerstw.

Działania przewidziane w programie realizowane będą przez wszystkie resorty, zgodnie z ich kompetencjami, i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

W programie określono główne cele i kierunki polityki na rzecz równego traktowania. Dokument umożliwi podejmowanie przez rząd przedsięwzięć zapewniających realizację zasady równego traktowania.

Działania przewidziane w programie odnoszą się do takich obszarów jak polityka antydyskryminacyjna, równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego, przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony osób jej doświadczających, równe traktowanie w systemie edukacji, systemie ochrony zdrowia, w dostępie do dóbr i usług.

W programie przewidziano m.in. poprawę sytuacji na rynku pracy grup narażonych na dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, orientację seksualną oraz migrantek i migrantów, przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz mowie nienawiści wobec osób z grup narażonych na dyskryminację, eliminowanie przejawów nierówności i dyskryminacji występujących w procesie edukacji, doskonalenie prawa w zakresie ochrony praw człowieka w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, przeciwdziałanie nierównościom w dostępie osób starszych do usług medycznych, podniesienie standardów nauczania lekarzy oraz pielęgniarek i położnych o zagadnieniach dotyczących LGBT, zwiększenie udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych w sporcie, przeciwdziałanie dyskryminacji w mediach.

Informacja o postępach w realizacji zadań zapisanych w Programie będzie przekazywana rządowi raz w roku. "A więc, już wiosną przyszłego roku poinformuję, jak wykonaliśmy zadania wpisane na rok 2013" - zapowiedziała Kozłowska-Rajewicz.(PAP)

akw/ bno/ jbr/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)