Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm: PO przeciw doprecyzowaniu zapisu o audycie zewnętrznym NIK

0
Podziel się

Kluby poselskie poparły zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wykreślające m.in. zapis o kadencyjności wiceprezesów Izby.
Klub PO zapowiedział głosowanie przeciw poprawce doprecyzowującej, że audyt zewnętrzny Izby nie
może dotyczyć działalności kontrolnej.

bEiIvKRh

Kluby poselskie poparły zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wykreślające m.in. zapis o kadencyjności wiceprezesów Izby. Klub PO zapowiedział głosowanie przeciw poprawce doprecyzowującej, że audyt zewnętrzny Izby nie może dotyczyć działalności kontrolnej.

W czwartek debatowano nad senackimi poprawkami do noweli.

Zdaniem Marka Cebuli (PO) przepisy nowelizacji precyzują w sposób wystarczający, że audyt Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzany co najmniej raz na trzy lata, ma dotyczyć m.in. gospodarowania budżetem. "Niezasadne jest doprecyzowywanie, że audyt nie może dotyczyć działalności kontrolnej" - powiedział. W jego ocenie utrzymanie tego zapisu "mogłoby doprowadzić do scysji i nadinterpretacji przepisów".

bEiIvKRj

W ocenie Arkadiusza Czartoryskiego (PiS) "nie ma potrzeby tak głębokich zmian w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli", jakie wprowadziła przyjęta przez Sejm pod koniec ubiegłego roku nowelizacja. Klub PiS opowiedział się za zaproponowanymi przez Senat poprawkami.

Janusz Krasoń (Lewica) zapowiedział, że jego klub poprze poprawki Senatu, dotyczące m.in. doprecyzowania przepisów o audycie zewnętrznym Izby. Józef Zych (PSL) nie wykluczył, że ludowcy odrzucą poprawkę Senatu dotyczącą audytu zewnętrznego.

Senat w październiku doprecyzował, że audyt zewnętrzny w Najwyższej Izbie Kontroli, który ma być przeprowadzany co najmniej raz na trzy lata, nie może dotyczyć działalności kontrolnej NIK. Wykreślono też zapis dotyczący kadencyjności wiceprezesów NIK.

Senatorowie przyjęli też poprawkę, że dyrektorzy i wicedyrektorzy NIK, po upływie kadencji, będą przenoszeni na stanowisko radcy w tej samej miejscowości, w której pełnili swoją funkcję.

bEiIvKRp

Nowelizacja ustala liczbę wiceprezesów na trzech. Nowela wprowadza zapis, że dyrektorzy i wicedyrektorzy NIK są powoływani na pięcioletnią kadencję, ale przepis ma obowiązywać dopiero od roku 2013. Nowelizacja zastępuje dwa dokumenty pokontrolne (protokół i wystąpienie pokontrolne) - jednym: wystąpieniem pokontrolnym. Kierownikowi jednostki kontrolowanej ma przysługiwać prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w ciągu 21 dni.(PAP)

dom/ ura/

bEiIvKRK
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)