Notowania

wiadomości
29.06.2011 16:31

Sejm: Posłowie pozytywnie o projekcie ustawy o weteranach

Lepsze niż obecnie uhonorowywanie weteranów misji zagranicznych, m.in. nieodpłatne leki oraz zapomogi, przewiduje rządowy projekt ustawy o weteranach misji zagranicznych, którego poparcie zapowiedzieli w środę przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Lepsze niż obecnie uhonorowywanie weteranów misji zagranicznych, m.in. nieodpłatne leki oraz zapomogi, przewiduje rządowy projekt ustawy o weteranach misji zagranicznych, którego poparcie zapowiedzieli w środę przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych. *

W projekcie ustawy wskazano dwie grupy weteranów - weterana działań poza granicami państwa oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa. Według projektu status weterana otrzyma osoba, które będzie brać udział w działaniach za granicą w misji pokojowej lub stabilizacyjnej przez co najmniej 60 dni. Natomiast za weterana poszkodowanego zostaną uznane osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od czasu spędzonego poza granicami.

W latach 1953-2010 w misjach wojskowych wzięło udział ponad 95 tys. żołnierzy i pracowników wojska oraz ok. 3 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

"Ta ustawa jest polskim siłom zbrojnym niezwykle potrzebna (...) rząd posiada odpowiednie środki finansowe na zabezpieczenie zadań określonych w ustawie" - zapewniał w środę w Sejmie wiceminister obrony narodowej Marcin Idzik. Dodał, że według szacunków MON na misjach poszkodowanych zostało około 500 osób, w tym kilkanaście to osoby trwale poszkodowane.

"Polscy żołnierze i funkcjonariusze często narażają życie na misjach, dlatego muszą mieć uregulowane prawnie uprawnienia i świadczenia, aby mieli poczucie, że ich trud i poświęcenie w misjach poza granicami kraju nie idzie na marne" - mówiła sprawozdawca projektu z sejmowej komisji obrony narodowej Jadwiga Zakrzewska (PO). Na początku czerwca komisja uzupełniła projekt m.in. o zapisy pozwalające w pełni korzystać z uprawnień weteranów także funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Poparcie projektu zapowiedzieli przedstawiciele wszystkich partii reprezentowanych w Sejmie - wskazywali na zgodną i merytoryczna pracę ponad politycznymi podziałami podczas przygotowywania tej ustawy.

Proponowane zapisy przewidują, że poszkodowani na misjach będą mogli uzyskać pomoc finansową na naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych. Weteran poszkodowany będzie miał zapewnione pierwszeństwo do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności.

Weterani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne. W środę posłowie rozszerzyli listę leków refundowanych weteranom. Będą oni mogli też korzystać ze świadczeń specjalistycznych, finansowanych ze środków publicznych.

Projekt przewiduje także stworzenie specjalnego systemu zapomóg; zakłada on m.in., że weterani - bez względu na to, czy wrócili z misji poszkodowani, czy nie - oraz ich rodziny będą mieli zapewniony dostęp do bezpłatnej opieki psychologicznej. Przewidziano także ulgi komunikacyjne - 50 proc. przy przejazdach komunikacją miejską oraz 37 proc. przy podróży autobusem lub pociągiem. Po ukończeniu 65. roku życia weteranowi będzie przysługiwać zapomoga i prawo do dodatku w wysokości 290 zł miesięcznie.

Zmarłemu weteranowi, według projektu, ma przysługiwać podczas pogrzebu w Polsce asysta honorowa. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych 29 maja w Polsce ma być Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Status weterana i weterana poszkodowanego będzie nadawany przez odpowiedniego ministra na wniosek żołnierza lub funkcjonariusza. Jego uzyskanie będzie potwierdzone przez wydanie specjalnej legitymacji. Ustawa reguluje też funkcjonowanie Domu Weterana, uruchomionego w styczniu w Lądku Zdroju.

Głosowanie nad projektem odbędzie się podczas bieżącego posiedzenia Sejmu, które kończy się w piątek.(PAP)

mja/ bos/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz