Notowania

sejm
24.11.2010 12:25

Sejm: Projekt dotyczący karalności stalkingu - do komisji

Do dalszych prac w sejmowej komisji skierowany został w środę projekt nowelizacji Kodeksu karnego wprowadzający karalność tzw. stalkingu - uporczywego, złośliwego nagabywania, które może wywołać poczucie zagrożenia. Za takie czyny ma grozić do trzech lat więzienia.

Podziel się
Dodaj komentarz

Do dalszych prac w sejmowej komisji skierowany został w środę projekt nowelizacji Kodeksu karnego wprowadzający karalność tzw. stalkingu - uporczywego, złośliwego nagabywania, które może wywołać poczucie zagrożenia. Za takie czyny ma grozić do trzech lat więzienia.

Podczas pierwszego czytania projektu sejmowe kluby generalnie poparły ideę proponowanych zmian przepisów. "Potrzebne jest wprowadzenie nowej normy karnej w sposób skuteczny przeciwdziałającej zjawisku, które, jak wynika z badań, ma bardzo szeroki zasięg" - mówił Witold Pahl (PO).

Pozytywnie o projekcie wypowiedzieli się przedstawiciele SLD i PSL. Stanisław Pięta (PiS) także przyznał, że jego klub dostrzega nowe, niepokojące zjawiska, które wymagają karalności, bo "bez wątpienia wolność człowieka i jego godność zasługują na ochronę".

"Przepisy karne powinien cechować jednak pewien poziom precyzji i określoności, a zapisy projektu zawierają sformułowania ocenne, np. uporczywe nękanie" - dodał poseł PiS. Zapytał też, czy po przyjęciu projektu "osoby, które 13 grudnia spotykają się dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego pod willą jednego z komunistycznych zbrodniarzy" na podstawie tego przepisu nie będą ścigane karnie.

Wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona odnosząc się do wystąpień posłów powiedział, że opis czynów zabronionych w projekcie "oddaje istotę rzeczy". "Próba skatalogowania wszystkich możliwych typów nękania jest z góry skazana na niepowodzenie, bo ich katalog jest zbyt szeroki" - powiedział.

"Proponowane przepisy nie wkraczają w zachowania, które polegają na nawet ostrej krytyce, ale nie motywowanej chęcią uporczywego nękania, tylko prezentowaniem swoich odmiennych poglądów politycznych" - dodał wiceminister.

Rządowym projektem nowelizacji zajmie się teraz sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Według proponowanych zapisów karze do trzech lat więzienia podlegać będzie osoba, która poprzez uporczywe nękanie wzbudza u ofiary poczucie zagrożenia lub "istotnie narusza jej prywatność". Nękanie to może być prowadzone na przykład poprzez wykonywanie licznych telefonów do ofiary, wysyłanie jej sms-ów, śledzenie, ale też obdarowywanie ofiary prezentami, których ona sobie nie życzy.

Taka kara ma grozić również osobom wykorzystującym wizerunek pokrzywdzonego lub inne jego dane osobowe w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej lub osobistej, na przykład poprzez zamawianie na jego koszt towarów oraz tworzenie bez jego wiedzy kont osobistych na portalach społecznościowych.

W projekcie przewidziano, że w przypadku, gdy sprawca w wyniku prowadzonego przez siebie nękania doprowadzi poszkodowanego do próby samobójczej, grozić mu będzie nawet do 10 lat więzienia. Pomysłodawcy zmian przyjęli, że ściganie sprawców stalkingu będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Ponadto nowelizacja zawiera zmianę zapisu regulującego przesłanki orzekania przez sąd środków karnych, m.in. zakazu kontaktowania się z określonymi osobami i zakazu zbliżania się do określonych osób. Artykuł ten w brzmieniu dotychczasowym przewiduje jedynie taką możliwość w odniesieniu do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego oraz w przypadku skazania za przestępstwo z użyciem przemocy. Według projektu taki środek będzie też można orzec za "inne przestępstwo przeciwko wolności", czyli na przykład stalking.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiając latem projekt zmian informowało, powołując się na zlecony przez siebie sondaż, że spośród 10 tys. badanych Polaków co dziesiąty twierdził, że padł ofiarą stalkingu. Przeprowadzone badania wykazały, iż ofiarami zjawiska stalkingu mogło zostać ponad trzy miliony Polaków, z czego 80 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. (PAP)

mja/ bos/ mag/

Tagi: sejm, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz