Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm przyjął część poprawek do ustawy przeciwpowodziowej

0
Podziel się

Sejm przyjął część redakcyjnych i porządkujących poprawek Senatu do ustawy
ułatwiającej wykup gruntów na cele przeciwpowodziowe. Projekt wniósł do parlamentu Bronisław
Komorowski, gdy jako marszałek pełnił obowiązki prezydenta.

bEhVxyWd

Sejm przyjął część redakcyjnych i porządkujących poprawek Senatu do ustawy ułatwiającej wykup gruntów na cele przeciwpowodziowe. Projekt wniósł do parlamentu Bronisław Komorowski, gdy jako marszałek pełnił obowiązki prezydenta.

Przyjęta niedawno przez Sejm ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pozwala na prostsze i szybsze przejmowanie gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe: wały, poldery czy zbiorniki retencyjne.

Nowa ustawa łagodzi wymogi administracyjne i pozwala po wydaniu decyzji o realizacji inwestycji przeciwpowodziowej bezzwłocznie wejść na planowany teren inwestycji, zaś odszkodowanie dokonuje się w wyniku odrębnego postępowania.

bEhVxyWf

Inwestycje przeciwpowodziowe, o których mowa w ustawie, to m.in.: poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, tzw. kanały ulgi, wały przeciwpowodziowe oraz stopnie wodne na rzekach.

Przepisy działają ponad ustawą o planowaniu przestrzennym. Dotychczasowe trzy etapy przygotowania inwestycji przeciwpowodziowych - lokalizację, wywłaszczanie i zatwierdzanie projektu budowlanego - zostaną połączone w jedną decyzję. W odrębnym postępowaniu - w drodze negocjacji - będzie ustalana wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na cele przeciwdziałania powodzi.

Przyjęte w ustawie połączenie kilku decyzji w jedną znacznie przyspieszy procedurę inwestycyjną. Obecne przepisy przewidują dwu- lub trzyetapowy proces lokalizacji i nabywania nieruchomości na cele inwestycji przeciwpowodziowych. Pierwszym etapem jest wydanie przez właściwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Drugi - to negocjacje z właścicielami nieruchomości; w sytuacji, gdy nie przynoszą one skutków, prawo przewiduje ich wywłaszczenie. Następnie wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Senatu, która modyfikuje katalog inwestorów prowadzących inwestycje przeciwpowodziowe. Są nimi: regionalny zarządy gospodarki wodnej, urzędy morskie, województwa, powiaty i gminy; a nie - jak wcześniej przewidywała ustawa uchwalona przez Sejm - dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast.

bEhVxyWl

Posłowie poparli też poprawkę pozwalającą inwestorowi, a nie wojewodzie, uczestniczyć w negocjacjach wysokości odszkodowań za przejęcie nieruchomości, które będą potrzebne pod budowę m.in. wałów czy polderów.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. (PAP)

ago/ pad/ gma/

bEhVxyWG
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)