Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm przyjął ustawę dot. wymiany informacji o świadczeniach społecznych

0
Podziel się

Sejm przyjął w piątek ustawę włączającą Polskę do Systemu Elektronicznej
Wymiany Informacji dot. Zabezpieczenia Społecznego (EESSI). Ma on zwiększyć szybkość wymiany
informacji między unijnymi instytucjami zabezpieczenia społecznego i przyspieszyć weryfikację
uprawnień.

bErhYabV

Sejm przyjął w piątek ustawę włączającą Polskę do Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dot. Zabezpieczenia Społecznego (EESSI). Ma on zwiększyć szybkość wymiany informacji między unijnymi instytucjami zabezpieczenia społecznego i przyspieszyć weryfikację uprawnień.

Za przyjęciem ustawy głosowało 308 posłów, 129 było przeciwko, a pięć osób wstrzymało się od głosu.

Unijny system EESSI ma zapewnić wypłacanie świadczeń jedynie osobom uprawnionym.

bErhYabX

Obecnie wymiana danych niezbędnych do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców odbywa się za pośrednictwem formularzy i dokumentów papierowych. Uruchomienie systemu EESSI zaplanowano na 1 maja 2014 r.; od tego momentu w ramach wspólnej bezpiecznej sieci powinno odbywać się elektroniczne przekazywanie danych, z zapewnieniem ich poufności i ochrony.

Elektronicznej wymianie mają podlegać dane, które umożliwią przyznanie migrującym obywatelom krajów UE m.in. świadczeń z tytułów: choroby, macierzyństwa, ojcostwa, inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy i choroby zawodowej. Dotyczyć ma to także informacji dających prawo do rent rodzinnych, zasiłków na wypadek śmierci, świadczeń dla bezrobotnych, a także świadczeń: przedemerytalnych i rodzinnych oraz specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym.

Informacje między instytucjami poszczególnych państw członkowskich będą przekazywane za pośrednictwem standardowych dokumentów elektronicznych (SED). Kluczowym elementem systemu EESSI na poziomie krajowym ma być tzw. punkt kontaktowy. Będzie nim instytucja wyznaczona w danym kraju dla określonych kategorii świadczeń. Zadaniem punktu będzie wysyłanie i otrzymywanie drogą elektroniczną danych dotyczących zabezpieczenia społecznego.

W Polsce mają działać trzy takie punkty. Jeden zostanie utworzony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (zajmie się rozsyłaniem danych dotyczących bezrobocia i świadczeń rodzinnych), drugi powstanie w ZUS (jego zadaniem będzie przesyłanie danych z sektora świadczeń emerytalno-rentowych, pieniężnych świadczeń wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich, a także obszaru rolniczego i systemów specjalnych). Trzeci punkt kontaktowy będzie stworzony w NFZ i będzie realizował wymianę danych z zakresu świadczeń zdrowotnych.

bErhYacd

Według resortu pracy i polityki społecznej jedyna zmiana, jaką niesie ze sobą nowelizacja, to zmiana jakościowa - przyspieszająca działanie służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie społeczne oraz ograniczająca koszty. Elektroniczna wymiana informacji nie oznacza, że polskie bazy danych staną się ogólnodostępne - nadal korzystać będą z nich tylko polskie instytucje, które będą wysyłały do krajów UE konkretne dane, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń dla polskich obywateli. (PAP)

akw/ pz/ as/

bErhYacy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)