Notowania

sejm
27.08.2009 22:44

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o finansach publicznych

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o finansach publicznych i do przepisów ją wprowadzających. Teraz ustawy trafią do prezydenta.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o finansach publicznych i do przepisów ją wprowadzających. Teraz ustawy trafią do prezydenta. *

W czwartek, podczas głosowań posłowie nie zgodzili się z Senatem, by skreślić termin, w którym gminy lub powiaty mają przekazać tzw. zakłady aktywności zawodowej na zewnątrz - fundacji, stowarzyszeniu lub innej organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Sejm zdecydował, że będzie je trzeba oddać do połowy 2011 r.

Przepisy ustawy zabraniające podwyższać wynagrodzenia przy przekroczeniu progów ostrożnościowych nie będą stosowane do jednostek obsługujących instytucje, które same określają swoje budżety (np. Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) - zdecydowali posłowie odrzucając inną poprawkę Senatu.

Posłowie przyjęli senacką poprawkę nakładającą na zarządy samorządów terytorialnych obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji m.in. o zwolnieniach, czy umorzeniach podatków.

Głosowali też za poprawką przeznaczającą 15 proc. z opłat za wstęp do parków narodowych na dofinansowanie Tatrzańskiego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działających na terenie parków.

Ustawa o finansach publicznych likwiduje - poza nielicznymi - państwowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze.

Ustawa przewiduje też utrzymanie obecnych tzw. progów ostrożnościowych (50 proc., 55 proc., 60 proc.) dotyczących długu publicznego, po przekroczeniu których rząd musi podjąć działania zapobiegające wzrostowi zadłużenia.

Zgodnie z zapisami ustawy rząd ma przygotowywać Wieloletni Plan Finansowy Państwa (na cztery lata) i budżet środków europejskich. Rada Ministrów, pracując nad budżetem na dany rok, będzie musiała przyjąć poziom deficytu budżetu państwa ustalony w tym planie. Ewentualne wprowadzenie deficytu wyższego od zawartego w wieloletniej prognozie finansowej, będzie wymagać specjalnego uzasadnienia.(PAP)

ago/

Tagi: sejm, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz