Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm uchwalił dłuższy termin na wznowienie postępowania

0
Podziel się

Dłuższy termin na wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych, jeśli
przyczyną tego jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zakłada zmiana Kodeksu postępowania cywilnego
uchwalona w piątek przez Sejm.

bEhyiQjV

Dłuższy termin na wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych, jeśli przyczyną tego jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zakłada zmiana Kodeksu postępowania cywilnego uchwalona w piątek przez Sejm.

Nowelizacja została przyjęta przez posłów jednogłośnie.

Zgodnie z zaproponowaną przez Senat zmianą, jeśli TK orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisu, na podstawie którego wydano wyrok, zakończone postępowanie będzie można wznowić w okresie do pięciu lat od uprawomocnienia się tego wyroku. Dotychczas termin ten wynosił dwa lata.

bEhyiQjX

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu dotychczasowy przepis, choć uzasadniany potrzebą stabilizacji obrotu gospodarczego, ograniczał możliwość wznowienia konkretnych postępowań. "Jest to zatem rozwiązanie krzywdzące dla strony, jako że może zostać pozbawiona sposobności dochodzenia swych praw z przyczyn de facto od niej niezależnych, a zwłaszcza ze względu na czas trwania postępowania przed Trybunałem" - głosiło uzasadnienie zmian.

Na potrzebę zmiany tego zapisu zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w październiku 2009 r. Odpowiedni artykuł konstytucji głosi, iż "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe (...) stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania".

Podczas prac legislacyjnych w Sejmie nie wprowadzono poprawek do zmienianych przepisów.(PAP)

mja/ par/ jbr/

bEhyiQky
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)