Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm uwzględnił niektóre poprawki Senatu dotyczące zamówień publicznych

0
Podziel się

Sejm uwzględnił w piątek trzy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o
zamówieniach publicznych. Nie wprowadzają one merytorycznych zmian w przepisach regulujących
kwestie związane z podwykonawstwem robót budowlanych.

bErSROpx

Sejm uwzględnił w piątek trzy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Nie wprowadzają one merytorycznych zmian w przepisach regulujących kwestie związane z podwykonawstwem robót budowlanych.

Zgłoszone przez Senat i przyjęte przez Sejm poprawki doprecyzowują nowelę i wprowadzają konieczne korekty redakcyjne.

Podstawowym celem nowelizacji prawa zamówień publicznych przygotowanej przez rząd jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, co do zapewnienia podwykonawcom terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, zapewnienia wyboru wykonawców mających odpowiedni potencjał oraz ograniczeniu ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych.

bErSROpz

Na mocy przyjętych przepisów wykonawca odpowiada bezpośrednio przed zamawiającym za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Niewywiązywanie się z tych zobowiązań może dać podstawę do nałożenia na wykonawcę sankcji. Dodatkowo brak dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego wykonawcy lub kolejnej zaliczki.

Przepisy uwzględniają jednak to, iż warunkiem zapewnienia płatności podwykonawcy jest utrzymywanie płynności finansowej samego wykonawcy. Ustawa wprowadza więc obowiązek bieżącego zaliczkowania realizacji umowy o roboty budowlane zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom realizującym część zamówienia, za które wcześniej została wypłacona zaliczka.

Nowe przepisy m.in. nakładają na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo. Zamawiający będzie mógł żądać wskazania nazw podwykonawców proponowanych przez wykonawcę, co ma ograniczyć ryzyko występowania zmów w postępowaniu.(PAP)

mmu/ je/

bErSROqa
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)