Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sejm wznowił posiedzenie

0
Podziel się:

W piątek po godz. 9 Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie będą m.in. głosować
nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. obowiązku szkolnego 6-latków oraz nad
czterema projektami zmian w ustawie o finansowaniu partii politycznych.

bEsvpgrp

W piątek po godz. 9 Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie będą m.in. głosować nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. obowiązku szkolnego 6-latków oraz nad czterema projektami zmian w ustawie o finansowaniu partii politycznych.

Przeciw organizowaniu referendum opowiadają się kluby koalicji PO-PSL. Wszystkie kluby opozycyjne zapowiedziały poparcie obywatelskiego wniosku, podobnie dwoje posłów koło sejmowego Inicjatywa Dialogu oraz większość z ośmiorga posłów niezrzeszonych.

W klubie PO głosowaniu wniosku o referendum będzie obowiązywać dyscyplina. PO argumentuje, że 6-latki idą do szkół w większości krajów europejskich. Podobnie dyscyplina będzie obowiązywać w klubie PSL, jednak dwóch posłów Stronnictwa Eugeniusz Kłopotek i Andrzej Dąbrowski zapowiadało od dawna głosowanie za przeprowadzeniem referendum. Po wprowadzeniu dyscypliny klubowej w głosowaniu Kłopotek powiedział, że zagłosuje w zgodzie z własnym sumieniem, w podobny sposób wypowiedział się Dąbrowski.

bEsvpgrr

Sejm przyjmuje obywatelski wniosek bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zakładając 100 proc. frekwencję (460 posłów) w głosowaniu nad wnioskiem ws. referendum, jego zwolennicy musieliby zebrać 231 głosów. Kluby PO i PSL mają łącznie 232 posłów, a opozycja, wliczając posłów niezrzeszonych, 228.

W dzisiejszym głosowaniu - biorąc pod uwagę spodziewane głosowanie dwóch posłów PSL za wnioskiem oraz posłanki niezrzeszonej, wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej, która zapowiedziała głosowanie przeciwko - dużą rolę odegra frekwencja na sali sejmowej.

Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku oznacza jego nieuwzględnienie. Natomiast w razie przyjęcia obywatelskiego wniosku, zostaje on skierowany do Komisji Ustawodawczej, która przygotowuje projekt uchwały sejmowej o przeprowadzeniu referendum; taką uchwałę Sejm podejmuje również bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Inicjatorzy referendum - Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców - zebrali prawie milion podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzeniem. Chcą, by w referendum zadać pięć pytań: 1. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków? 2. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków? 3. Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów? 4. Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły średniej? 5. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli?

bEsvpgrx

W ocenie Karoliny i Tomasza Elbanowskich ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców polskie szkoły nie są przygotowane na przyjęcie 6-latków.

Posłowie będą również decydować w sprawie projektów zmian w finansowaniu partii politycznych przygotowanymi przez PO, TR, SLD i SP.

PO proponuje likwidację finansowania partii z budżetu od 1 stycznia 2014 r. Partie miałyby czerpać środki na swą działalność ze składem członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i dochodów z majątku. SP chce, by finansowanie budżetowe zostało zawieszone do końca 2015 r.

TR proponuje by źródłem finansowania partii był dobrowolny odpis podatkowy na rzecz wybranego ugrupowania w wysokości 9,5 proc. maksymalnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, liczonego od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku podatkowym.

bEsvpgry

Z kolei SLD chce, aby wysokość rocznej subwencji wypłacanej z budżetu państwa partiom albo koalicjom wyborczym była ustalana na podstawie liczby oddanych na nią głosów (5 zł. za każdy głos), nie więcej jednak niż do progu 10 proc. zebranych głosów.

PiS opowiada się za pozostawienie finansowania partii z budżetu i złożyło wniosek o odrzucenie wszystkich czterech projektów. PSL - którego politycy mówili wcześniej, że najbliżej im do projektu SLD - ostatecznie głosować ma przeciwko wszystkim czterem projektom. Jeśli jednak pozostałe kluby nie zgodzą się na odrzucenie projektów, trafią one do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej.

Sejm będzie też m.in. głosować nad projektami ustaw okołobudżetowych, nad projektem uchwały w 65. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda (na wniosek PiS) i projektem uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy bitwy pod Lenino (projekt SLD) oraz nad projektem uchwały ws. 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego.

Sejm zapozna się też ze sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku. (PAP)

bEsvpgrz

ajg/ gł/ par/

bEsvpgrS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)