Notowania

zarządzanie
27.08.2009 13:53

Sejmowa podkomisja: PAN niegospodarnie zarządza majątkiem

Polska Akademia Nauk (PAN) ma nieuporządkowany stan majątkowy i w niegospodarny sposób zarządza majątkiem nieruchomym - wynika ze sprawozdania sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, przedstawionego w czwartek na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Podziel się
Dodaj komentarz

Polska Akademia Nauk (PAN) ma nieuporządkowany stan majątkowy i w niegospodarny sposób zarządza majątkiem nieruchomym - wynika ze sprawozdania sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, przedstawionego w czwartek na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Powołana w maju podkomisja miała na celu m.in. rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli NIK, dotyczącej gospodarowania przez PAN swoim majątkiem. Z wnioskiem do NIK o skontrolowanie niektórych transakcji PAN związanych z nieruchomościami wystąpiła w ubiegłym roku sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży. Posłów głównie interesowała sprawa sprzedaży działki przy ul. Jazgarzewskiej w Warszawie, którą użytkował Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej (ICMDiK) PAN. Instytut zawarł umowę z firmą deweloperską Keram, która na działce zbudowała apartamentowiec. Później PAN postanowiła sprzedać działkę Keramowi. Ponieważ wartość nieruchomości przekraczała 50 tys. euro, PAN zgodnie wystąpiła do ministra skarbu o zgodę na sprzedaż działki spółce Keram. MSP odmówiło.

W raporcie NIK zarzuciła Akademii nierzetelność; zaznaczono, że mimo odmowy ministra skarbu Akademia sprzedała nieruchomość nabywcom mieszkań w budynku (za pośrednictwem Keramu), dzieląc posiadane prawo użytkowania wieczystego na 52 udziały. Minister Skarbu Państwa ocenił jednak, że te transakcje zmierzały do obejścia przepisów i wniósł do sądów pozwy przeciwko PAN oraz poszczególnym nabywcom mieszkań o unieważnienie umów. Część pozwów została odrzucona. Kilkadziesiąt procesów nadal trwa.

"Analiza dokumentów pozyskanych od PAN w trakcie pracy podkomisji potwierdza i wzmacnia wnioski NIK" - podkreśliła w czwartek przewodnicząca podkomisji, Joanna Fabisiak. Członkowie podkomisji napisali w swym raporcie m.in., że PAN ma nieuporządkowany stan majątkowy. "W trakcie kontroli NIK i podczas posiedzeń podkomisji pojawiły się np. rozbieżne i niepełne dane dotyczące stanu majątku. W informacji o wynikach kontroli NIK oszacowana przez PAN liczba budynków wynosi ok. 2000, w trakcie pracy podkomisji ustalono, że jest ich 1744" - mówiła Fabisiak.

Podkomisja uznała też, że PAN posiada zbędne grunty i budynki. "Na 1744 budynków pozostających w gestii PAN i jej instytutów zbędne są 124 budynki" - zwróciła uwagę przewodnicząca podkomisji.

W raporcie podkomisji oceniono, że PAN "w sposób niegospodarny zarządza majątkiem nieruchomym, co uniemożliwia osiąganie należytych korzyści z tego majątku na rozwój nauki". Za przykład podano m.in. sprawę sprzedaży działki przy Jazgarzewskiej.

"PAN powinien bezzwłocznie zbyć, a w przypadku, gdyby sprzedaż była niemożliwa, przekazać na rzecz skarbu państwa majątek uznany za zbędny lub niezagospodarowany przez PAN lub jego instytuty" - to jeden z wniosków podkomisji.

Jak podkreśliła Fabisiak, PAN powinien także - "w trybie pilnym" - wdrożyć zalecenia NIK dotyczące uporządkowania spraw związanych z majątkiem. Jak dodała, w projekcie nowej ustawy o PAN, która ma powstać, powinno się wzmocnić nadzór premiera nad PAN, ale także wzmocnić nadzór wewnętrzny samego prezesa PAN. "Należy również jednoznacznie wskazać, w jakich przypadkach wymagana jest zgoda ministra skarbu państwa do rozporządzania nieruchomością lub oddawania jej do korzystania przez PAN" - zaakcentowała Fabisiak.

Prezes PAN prof. Michał Kleiber zgodził się, że część majątku Akademii jest trudna do wykorzystania przez tę instytucję i że powinna ona zostać przeznaczona na inne cele. "Wszystkie zawarte w sprawozdaniu podkomisji uwagi są częścią polityki władz PAN, (...) jeśli chodzi o działania, które powinny zostać podjęte - z naszej strony jest pełna zgoda" - podkreślił prof. Kleiber. (PAP)

agz/ abe/ gma/

Tagi: zarządzanie, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz