Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senacka komisja edukacji chce kompensówek dla nauczycieli z kolegiów

0
Podziel się

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wystąpiła we wtorek z inicjatywą
nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Chodzi o objęcie tymi
świadczeniami nauczycieli uczących w zakładach kształcenia nauczycieli, czyli w kolegiach.

bEriXOcB

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wystąpiła we wtorek z inicjatywą nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Chodzi o objęcie tymi świadczeniami nauczycieli uczących w zakładach kształcenia nauczycieli, czyli w kolegiach.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej.

Świadczenia kompensacyjne - jak zapisano w ustawie - przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

bEriXOcD

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu chce grupę uprawnionych do kompensówek rozszerzyć na nauczycieli uczących w zakładach kształcenia nauczycieli, czyli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. Kolegia nauczycielskie kształcą nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek szkolno-wychowawczych, a w przypadku nauczycieli języków obcych również nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Czas nauki w kolegiach to trzy lata.

Powstały one w latach 90. Ich zadaniem miało być skrócenie czasu przygotowania nauczycieli do nauczania w szkołach np. popularnych języków obcych. Kolegia podpisywały ze szkołami wyższymi umowy, dzięki którym ich absolwenci mogli szybko uzyskać dyplom licencjata uczelni patronackiej. Jednak zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym takie umowy mają stracić moc 30 września 2015 r. Dlatego część kolegiów jest wygaszana (nie prowadzi naboru). Inne są włączane w struktury szkół wyższych lub przekształcane w państwowe wyższe szkoły zawodowe. Według MEN, obecnie w kolegiach na pełnych etatach zatrudnionych jest 611 osób, a w niepełnym wymiarze godzin - 186.

Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski poinformował, że nie ma jeszcze stanowiska rządu wobec inicjatywy legislacyjnej senackiej komisji edukacji. Jednocześnie przypomniał, że wcześniej zgłaszany poselski projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych rozszerzających grupę uprawnionych do tego świadczenia (m.in. o wychowawców i nauczycieli z Ochotniczych Hufców Pracy oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych) został zaopiniowany negatywnie.

Wicedyrektor departamentu ubezpieczeń społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zbigniew Januszek przypomniał zaś, że wprowadzając emerytury pomostowe i świadczenia kompensacyjne ograniczono grono uprawnionych do nich oraz, że mają one charakter świadczeń wygasających.

bEriXOcJ

Za podjęciem przez senacką komisję edukacji inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych głosowało trzech senatorów, jeden był przeciw, dwóch - wstrzymało się od głosu.

Teraz kwestią inicjatywy zajmą się na wspólnym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Ustawodawcza. (PAP)

dsr/ mrt/ as/

bEriXOde
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)