Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senacka komisja edukacji nie zgłosiła poprawek do noweli ws. kuratorów

0
Podziel się

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu nie zaproponowała we wtorek
żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakazującej łączenia stanowiska kuratora
oświaty z mandatem radnego.

bEpDlxzF

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu nie zaproponowała we wtorek żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakazującej łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego.

Zgodnie z nowelizacją nie będzie można łączyć stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego (w radzie gminy, powiatu albo w sejmiku wojewódzkim). Osoby, które w chwili wejścia w życie tego przepisu będą zajmowały stanowisko kuratora albo wicekuratora sprawując jednocześnie mandat radnego, będą mogły łączyć te funkcje do czasu wygaśnięcia ich mandatu lub odwołania ze stanowiska.

Według autorów projektu nowelizacji - posłów Solidarnej Polski - łączenie stanowiska kuratora lub wicekuratora z mandatem radnego może prowadzić do konfliktu interesów. Istnieje bowiem zagrożenie, że wypełnienie obowiązków na jednym z zajmowanych stanowisk będzie miało wpływ na decyzje podejmowane w związku z innym stanowiskiem lub urzędem. Ma to związek z tym, że kurator sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do organów prowadzących szkoły publiczne, czyli samorządów.

bEpDlxzH

W Sejmie wprowadzenie zakazu łączenia stanowiska kuratora z mandatem radnego poparły wszystkie kluby poselskie (nowelizację uchwalono niemal jednogłośnie przy trzech głosach wstrzymujących), mimo że rząd zgłaszał zastrzeżenia do projektu.

"Stanowisko rządu jest negatywne w związku z proponowanym sposobem rozwiązania problemu" - przypomniała we wtorek wiceminister edukacji Joanna Berdzik. Jak wyjaśniła, rząd nie neguje konieczności wprowadzenia takiej regulacji, jednak stoi na stanowisku, że wprowadzenie zakazu tylko w odniesieniu do kuratora oświaty, ukształtowałoby jego pozycję w sposób istotnie różny do pozycji innych służb podległych wojewodzie.

Senator Andrzej Misiołek (PO) pytał, czy zakaz nie powinien dotyczyć szerszej grupy osób, czyli innych służb oraz czy w związku z tym poparcie tej nowelizacji nie będzie sprzeczne z zasadą dobrej legislacji. Jednak według Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, choć proponowana regulacja nie jest kompleksowa, a wprowadza pewien wyłom, nie oznacza to, że jest ona niedopuszczalna.

W ubiegłym tygodniu nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakazująca łączenia stanowiska kuratora z mandatem radnego omawiana była przez senatorów z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja zaproponowała dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym.

bEpDlxzN

Senat zajmie się nowelizacją na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę. (PAP)

dsr/ mrt/ as/

bEpDlxAi
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)