Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senackie komisje nie chcą zmian w ustawie o pomocy dla powodzian

0
Podziel się

Senackie komisje nie zgłosiły poprawek do ustawy o przeciwdziałaniu skutkom
tegorocznej powodzi. Ustawa przewiduje m.in. ułatwienia w odbudowie miejsc pracy, pomoc dla
gospodarstw, które znalazły się pod wodą, dla przedsiębiorców i pracowników z zalanych terenów.

bEiBkLLp

Senackie komisje nie zgłosiły poprawek do ustawy o przeciwdziałaniu skutkom tegorocznej powodzi. Ustawa przewiduje m.in. ułatwienia w odbudowie miejsc pracy, pomoc dla gospodarstw, które znalazły się pod wodą, dla przedsiębiorców i pracowników z zalanych terenów.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się w czwartek podczas posiedzenia pięciu komisji 23 senatorów, 4 było przeciwnych, 8 wstrzymało się od głosu. Obradowały wspólnie: komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Środowiska.

Wniosek o zaakceptowanie ustawy w wersji przyjętej wcześniej przez Sejm zgłosił Kazimierz Kleina (PO). W jego ocenie ustawa jest bardzo ważna i potrzebna, aby można było bez zbędnej zwłoki i przedłużania procedur legislacyjnych rozwiązywać problemy na terenach powodziowych. Zmiany sygnalizowane wcześniej przez senatorów i biuro legislacyjne Senatu nie są niezbędnie konieczne, by wszystkie urzędy wymienione w ustawie wykonały swoje działania - uzasadniał Kleina.

bEiBkLLr

Sejm 24 czerwca jednogłośnie uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Ma ona umożliwić pomoc dotkniętym przez powódź ludziom i przedsiębiorstwom oraz zminimalizować skutki żywiołu.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, przedstawiając ustawę komisjom podkreślał, że jej zapisy obejmują też pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku osuwisk. Rząd przygotowuje jednak oprócz tego dodatkowe przepisy dotyczące tej grupy. Powinny one w najbliższym czasie trafić do parlamentu - zapowiedział wiceminister.

Rozwiązania zawarte nowej ustawie mają pomóc m.in. osobom pracującym na zalanych terenach - ich nieobecność w pracy, o ile miała związek z powodzią, będzie usprawiedliwiona. Pracodawca zapłaci im za nieobecność do 10 dni, na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uczestniczący w posiedzeniu komisji przedstawiciel Pracodawców RP w czwartek prosił senatorów, by zmienili ten zapis i na Fundusz Pracy, a nie firmy - również poszkodowane w powodzi - nałożyli obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za nieobecność. W ocenie Pracodawców RP, jest to dodatkowe obciążenie dla firm. Propozycja takiej zmiany nie była jednak głosowana.

W przyjętej przez Sejm ustawie znalazła się też m.in. pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
dla pracodawców, którzy ponieśli duże straty w wyniku powodzi i nie mają własnych środków na wypłatę wynagrodzeń. Z FGŚP przedsiębiorcy uzyskają też pomoc na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników i ich szkolenia, jeśli ich obroty od początku maja do końca lipca 2010 r. w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. będą niższe o ponad 15 proc.

bEiBkLLx

Z państwowego i zakładowych funduszy osób niepełnosprawnych będzie można odbudowywać zniszczenia warsztatów terapii zajęciowej, naprawiać zniszczone miejsca pracy dla niepełnosprawnych. Będzie też możliwość przeznaczenia części środków z zakładowych funduszy socjalnych z innych firm.

Z Funduszu Pracy, zgodnie z ustawą, wynagrodzenie uzyskają pracownicy przedsiębiorstw zniszczonych przez powódź, jednak pod warunkiem, że pracodawca utrzyma stan zatrudnienia. Takie osoby będzie można czasowo zatrudnić przy pracach interwencyjnych przez 12 miesięcy.

Na zalanych terenach starosta będzie mógł podjąć decyzję o tym, by skierować osoby bezrobotne - w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - do wszelkiego rodzaju czynności związanych z usuwaniem skutków kataklizmu. Również osoby z terenów rolniczych dotkniętych powodzią będą mogły pracować przy usuwaniu jej skutków. Ich wynagrodzenia opłaci Fundusz Pracy. Rolnicy nie stracą ubezpieczenia w KRUS. Zatrudniane będą też pełnoletnie osoby z tych gospodarstw, a nie tylko ich właściciele - zapisano w ustawie.

Pomoc dla gospodarstw rolnych trafi do tych, w których straty wyniosły ponad 30 proc. areału lub hodowanych zwierząt. Ustawa pozwala też na wcześniejszą wypłatę unijnych dopłat dla rolników. Zgodnie z obecnymi przepisami, są one wypłacane od 1 grudnia.

bEiBkLLy

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła nieruchomości ze swoich zasobów zbywać bez przetargu na potrzeby mieszkaniowe dla osób poszkodowanych przez powódź.

Gminy będą mogły otrzymać granty pokrywające cześć kosztów budowy mieszkań komunalnych dla powodzian, a osoby lub wspólnoty, które zaciągnęły kredyty na remonty lub budowę, będą mogły uzyskać niskooprocentowany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pakietem ustaw dotyczących tegorocznej powodzi Senat zajmie się podczas piątkowego posiedzenia. (PAP)

ago/ je/ gma/

bEiBkLLS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)