Notowania

wiadomości
06.02.2013 17:01

Senat: Komisja petycji nie zajmie się pismem ws. TON

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji zdecydowała w środę, że nie zajmie się petycją w sprawie poszerzenia definicji działalności równorzędnej z kombatancką o studentów i uczniów Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON).

Podziel się
Dodaj komentarz

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji zdecydowała w środę, że nie zajmie się petycją w sprawie poszerzenia definicji działalności równorzędnej z kombatancką o studentów i uczniów Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON).

Definicja o działalności równorzędnej z działalnością kombatancką uregulowana jest ustawą z 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Ustawa ta w art. 2 w pkt 3 określa, że za działalność równorzędną z działalnością kombatancką uznaje się prowadzenie w okresie II wojny zorganizowanego i profesjonalnego tajnego nauczania dzieci i młodzieży.

"Autor tej indywidualnej petycji postulował, aby zakres definicji poszerzyć o uczniów i studentów Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Autor uważa, że nie tylko objęci już zakresem ustawy nauczyciele, ale również młodzież i studenci TON podlegali jednakowej odpowiedzialności karnej. Jego zdaniem objęcie ustawą jedynie nauczycieli TON prowadzi do naruszenia równości wobec prawa" - wyjaśniła podczas posiedzenia komisji przedstawicielka Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Eliza Kraj.

Jak przypomniała, o sprawie wypowiedział się już Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 1999 r. stwierdził, że "położenie przez ustawodawcę akcentu na profesjonalny charakter tajnego nauczania oznacza zdaniem sądu, że omawiany przepis ma zastosowanie do osób, które posiadały kwalifikacje zawodowe nauczyciela, gdyż tylko takie osoby mogły w sposób profesjonalny prowadzić tajne nauczanie dzieci i młodzieży".

"Uczniowie i studenci uczący się w tej organizacji to nie są osoby represjonowane. To byli raczej konsumenci tego świadczenia w postaci nauczania i na pewno nie ma tu elementu prześladowań. To było dobrowolne uczestnictwo, we własnym interesie, chociaż w warunkach zagrożenia. I to prowadzi do wniosku, że trudno taką osobę uważać za kombatanta, czyli za kogoś, kto walczył. Dlatego wydaje mi się, że włączenie tych osób do definicji kombatanta nie ma pełnego uzasadnienia" - ocenił przewodniczący komisji praw człowieka, praworządności i petycji Michał Seweryński.

Członkowie komisji zgodzili się z jego opinią i jednogłośnie przyjęli wniosek o nie prowadzenie prac nad petycją.

Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) była organizacją konspiracyjną utworzoną w październiku 1939 r. Do organizatorów TON należeli przedwojenni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego: Zygmunt Nowicki, Kazimierz Maj, Wacław Tułodziecki, Teofil Wojeński i Czesław Wycech. TON Wspierała tajne nauczanie, organizowała opiekę nad nauczycielami i ich rodzinami, gromadziła i wydawała podręczniki, współpracowała z ruchem oporu.

Efektem działalności nauczycieli skupionych w TON było uruchomienie zlikwidowanych przez okupanta szkół średnich, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół wyższych, które z konieczności musiały funkcjonować w konspiracji. Prowadzono także tajne lekcje historii, geografii i literatury ojczystej w szkołach powszechnych, które zostały usunięte decyzją władz okupacyjnych.

Z TON związanych było ponad 20 tys. nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych. Działali zarówno na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na obszarach Polski wcielonych do III Rzeszy oraz leżących za Bugiem. Prawie 10 tys. spośród nich zginęło podczas okupacji.(PAP)

akn/ ls/ mow/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz