Notowania

wiadomości
01.02.2012 11:21

Senat: rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Senat podkreślił rolę i znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku ustanowiając rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W środę izba wyższa przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Senat podkreślił rolę i znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku ustanowiając rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W środę izba wyższa przyjęła uchwałę w tej sprawie. *

Za przyjęciem uchwały głosowało 78 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale Senat zaznaczył, że pragnie w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe.

"Obejmujący dziś już 35 uniwersytetów i ponad 100 tysięcy członków ruch społeczny jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, niemającym sobie równego pod względem bogactwa działalności i inicjatyw. Chociaż uniwersytety trzeciego wieku mają w Polsce już trzydziestopięcioletnią tradycję, to jednak dopiero od momentu odzyskania wolności przez nasz kraj przeżywają prawdziwy rozkwit. Zaświadcza to o szybko rosnących aspiracjach polskich seniorów nie tylko w dziedzinie edukacji, lecz także kultury, sportu, turystyki i rekreacji" - napisano w uchwale.

Senatorowie zachęcają w niej seniorów do organizowania kolejnych uniwersytetów i włączania w ich działalność wszystkich osób starszych pragnących dotrzymywać kroku młodszym generacjom. Jak podkreślają, uniwersytety trzeciego wieku nie zamykają się na inne środowiska, ale przez współpracę ze szkołami i przedszkolami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi przyczyniają się do integracji międzypokoleniowej.

Senatorowie zaznaczyli w uchwale, że uniwersytety trzeciego wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia szkół wyższych. "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie uczelniom, które pomagają wolontariuszom. Pragniemy zachęcić wszystkie polskie uczelnie do działań na rzecz tworzenia i rozwoju UTW. Niech wspieranie tych organizacji będzie częścią misji każdej uczelni o wysokiej renomie" - podkreślili.

Doceniali także wkład samorządowców w rozwój seniorskich organizacji. "Uniwersytety trzeciego wieku wraz z innymi organizacjami seniorskimi powinny być partnerami w rozwiązywaniu problemów społecznych, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczności lokalnych" - zaznaczyli.

W uchwale Senat zapewnił, że będzie wspierać działania komitetu organizacyjnego obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwłaszcza przygotowanie pierwszego krajowego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W uzasadnieniu do uchwały zaznaczono, że Polska zalicza się do 18 krajów świata mających najstarsze społeczeństwa, z najwyższą obecnie dynamiką starzenia, dlatego "wielkim zadaniem staje się włączenie wielomilionowej rzeszy seniorów w główny nurt życia społeczno-gospodarczego".

Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) to przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do osób starszych. Mogą oni uczestniczyć w wykładach i zajęciach o charakterze oświatowo-kulturalnym, organizowanych przez uczelnie wyższe lub powołane w tym celu stowarzyszenia.

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku przy uniwersytecie w Tuluzie we Francji. Dwa lata później podobną placówkę otwarto w Warszawie. Jej założycielką była wybitna działaczka niepodległościowa z czasów II wojny, lekarz medycyny Halina Szwarc.

Rok 2012 został ustanowiony przez Radę UE Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Unia Europejska co roku wybiera temat, na który chce zwrócić szczególną uwagę obywateli Europy. Tematem Roku Europejskiego w ubiegłych latach były: wolontariat (2011) walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010), kreatywność i innowacja (2009), dialog międzykulturowy (2008). (PAP)

dsr/ hes/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz