Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senat za zwiększeniem puli na wynagrodzenia w biurze RPO

0
Podziel się

#
dochodzą informacje o głosowaniu
#

bDIHAuzp

# dochodzą informacje o głosowaniu #

20.12. Warszawa (PAP) - We wtorkowym głosowaniu Senat zgłosił jedną poprawkę do ustawy okołobudżetowej - pozwala ona zwiększyć pulę pieniędzy na wynagrodzenia w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poprawkę przygotował przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierz Kleina (PO). Senator wyjaśnił, że zmiana związana jest z planem utworzenia w ramach instytucji RPO biura monitorowania niedopuszczalnych praktyk m.in. w więzieniach, czy szpitalach psychiatrycznych.

bDIHAuzr

"Chodzi na przykład o przypadki znęcania się nad więźniami czy pacjentami. Biuro będzie także badać przypadki zdarzeń, w których policja działała niezgodnie z prawem" - powiedział senator. Dodał, że w związku z tym w ramach RPO trzeba będzie utworzyć 14-15 nowych etatów.

Nie uzyskała uznania Senatu poprawka zgłoszona przez Piotra Wacha (PO) dotycząca przepisu, który z "zamrożeń wynagrodzeń" wyłącza pensje pracowników instytutów PAN. Zgodnie z nią wyjątek ten miałby dotyczyć też innych jednostek naukowych, które mają prawo startować w konkursach o granty, a nie tylko instytutów PAN.

Odrzucone także zostały poprawki Grzegorza Michała Biereckiego (PiS). Przewidywały one m.in. wykreślenie przepisów wprowadzających 1 stycznia 2012 r. podwyżki akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Bierecki chciał też wykreślenia regulacji przewidujących zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Pracy oraz przywrócenia dotychczasowych zasad refundacji kosztów dojazdów dla pracowników służby więziennej. Przepadła także poprawka uniemożliwiającą ministrowi finansów zwiększenie - w drodze rozporządzenia - niektórych wynagrodzeń finansowanych m.in. ze środków unijnych.

Kleina mówił podczas debaty nad ustawą, że jest ona bardzo istotna z punktu widzenia realizacji budżetu na 2012 roku.

bDIHAuzx

Podkreślił, że najistotniejsze skutki będzie miała podwyżka akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Zaznaczył, że wzrost podatku związany jest z koniecznością implementacji przepisów unijnych do naszego prawa. Kleina przyznał, że "wiele emocji wywołuje problem zamrożenia wynagrodzeń", zwłaszcza prokuratorów i sędziów. Zwrócił uwagę, że wstrzymane zostaną też podwyżki płac prawie wszystkich pracowników administracji i służb finansowanych z budżetu państwa.

"Przyjęte rozwiązania wiążą się ze strategią konsolidacji finansów publicznych, której efektem ma być zejście z deficytem sektora finansów publicznych na koniec 2012 r. do poziomu 3 proc. PKB" - przypomniała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. wzrost akcyzy na olej napędowy (spowoduje wzrost cen paliwa na stacjach o ok. 18 gr na litrze, a budżetowi przyniesie ok. 2,2 mld zł), 4-proc. podwyżkę akcyzy na papierosy i 6,6-proc. na tytoń do palenia. Wprowadza nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania, co uniemożliwi zakładanie lokat bankowych tzw. antybelkowych (zwolnionych z podatku Belki).

Przewiduje też utrzymanie na obecnym poziomie funduszu wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych oraz wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Ustawa przewiduje ponadto, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, w tym dentystów oraz pielęgniarek i położnych, będą w 2012 r. finansowane ze środków Funduszu Pracy.

bDIHAuzy

Teraz poprawka zgłoszona przez Senat zostanie skierowana do Sejmu. (PAP)

mmu/ pad/ jbr/

bDIHAuzS
wiadomości
pap
Źródło:
KOMENTARZE
(0)