Notowania

sld
30.09.2012 12:20

SLD ma projekt nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

SLD chce dostosować przepisy do lipcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

SLD opracował projekt nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który ma dostosować jej przepisy do lipcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK zakwestionował prawie połowę artykułów ustawy, głównie tych, dających uprzywilejowaną pozycję PZD.

- "Celem naszej propozycji jest dostosowanie przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do konstytucji. Przez najbliższe dwa tygodnie planujemy konsultować projekt z działkowcami, później złożymy go do laski marszałkowskiej. W październiku chcielibyśmy rozpocząć debatę na temat kształtu prawa o rodzinnych ogrodach działkowych" - powiedział rzecznik Sojuszu Dariusz Joński.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy liczącej 50 artykułów ustawy. Sprzeczne z ustawą zasadniczą są m.in. artykuły dotyczące Polskiego Związku Działkowców, które stanowiły fundament istnienia PZD. Za sprzeczne z ustawą zasadniczą uznał też zwolnienie PZD od opłat i podatków z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

W projekcie nowelizacji, którą opracował Sojusz, wykreślonych zostało m.in. 11 artykułów dotyczących PZD; pozostałe - w znacznym stopniu zmienione. Wprowadzona została m.in. nowa definicja rodzinnego ogrodu działkowego (ROD), tak by dać możliwość zarządzania ogrodami nie tylko PZD, ale i innym związkom zrzeszającym działkowców.

W zakwestionowanej przez Trybunał ustawie ogród zdefiniowano jako "wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania". Według projektu SLD, ogrodem takim jest natomiast "wydzielony obszar gruntu będący we władaniu organizacji pozarządowej", której celem jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Propozycja Sojuszu przewiduje też, że stanowiące własność Skarbu Państwa grunty, przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe lub będące dotychczas w użytkowaniu PZD podlegałyby komunalizacji na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd mógłby zaś - zgodnie z projektem SLD - przekazać grunty, na których znajdują się ogrody działkowe, w użytkowanie (też wieczyste) organizacji pozarządowej (czyli np. związkowi zrzeszającemu działkowców).

Organizacja ta miałaby natomiast - tak jak w ustawie w dotychczasowym kształcie - prawo podziału terenu, który użytkuje jako ROD, na działki oraz zagospodarowania go. Mogłaby też ustanowić w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki. Z użytkownikiem działki z kolei organizacja spisywałaby umowę cywilnoprawną w formie aktu notarialnego, jeśli grunty wchodzące w skład ROD znajdują się w jej użytkowaniu wieczystym lub stanowią jej własność.

Organizacje użytkujące rodzinne ogrody działkowe byłyby zwolnione od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych). Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego - w myśl propozycji SLD - wymagałaby przeprowadzenia konsultacji z władzami jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy), na której terenie się znajduje. W zakwestionowanej przez TK ustawie konieczna była do tego zgoda PZD.

Podmiot, w którego interesie nastąpiłaby likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego (np. gmina), zobowiązana byłaby wypłacić odszkodowanie zarówno podmiotowi użytkującemu grunt (np. związkowi zrzeszającemu działkowców), jak i osobom, którym podmiot ten przyznał użytkowanie działki.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w kształcie, jaki proponuje projekt SLD, dawałaby PZD prawo zachowania praw i obowiązków nabytych przed dniem ewentualnego wejścia w życie ustawy. Szczególnie miałoby to dotyczyć praw i obowiązków wynikających z użytkowania lub użytkowania wieczystego.

Projekt zobowiązuje ponadto PZD do uchwalenia w terminie 12 miesięcy od dnia ewentualnego wejścia w życie niniejszej ustawy nowego statutu, odpowiadającego wymogom ustawy prawo o stowarzyszeniach, a następnie zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy ponad 966 tys. działek o łącznej powierzchni ponad 43 tys. hektarów (według stanu z początku 2011 r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, przyjmuje się, że z działek korzysta dziś blisko cztery miliony Polaków.

Czytaj więcej na ten temat w Money.pl
Politycy wykonają dużą pracę. Zmusił ich wyrok Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczął już prace nad nową ustawą regulującą funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. SP domaga się sejmowej podkomisji.
SLD ma sposób na Trybunał Konstytucyjny? Jeśli Trybunał Konstytucyjny uchyli ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, to Sojusz w ciągu kilku, kilkunastu dni przygotuje kolejny projekt w tej sprawie.
Jakie zmiany czekają działkowców? W sobotę Czarzasty i wiceprzewodniczący SLD Józef Oleksy spotkali się z działkowcami w Płocku.
Tagi: sld, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz