Notowania

wiadomości
03.09.2013 16:10

SN: szeregowy pracownik nie może zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia wspólników

Tylko przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej komunalnej spółki z o.o. mają prawo zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia wspólników odbierającą pracownikom prawo wyboru przedstawicieli załogi do rady nadzorczej - wynika z wtorkowego orzeczenia Sądu Najwyższego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tylko przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej komunalnej spółki z o.o. mają prawo zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia wspólników odbierającą pracownikom prawo wyboru przedstawicieli załogi do rady nadzorczej - wynika z wtorkowego orzeczenia Sądu Najwyższego.

SN rozpatrywał skargę pracownika białostockiej spółki ciepłowniczej. Spółka ta powstała w 1992 r. po przekształceniach dawnego wojewódzkiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a jedynym jej udziałowcem było i jest miasto Białystok. Obowiązujące wówczas przepisy ustawowe nie przewidywały możliwości wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej, jednak zapisy takie znalazły się w statucie spółki. Obowiązek tworzenia rad nadzorczych w spółkach komunalnych i prawo delegowania do nich przedstawicieli pracowników wprowadziła dopiero ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, która zaczęła obowiązywać od lipca 1997 r.

W 2008 roku statut zmieniono uchwałą walnego zgromadzenia wspólników, zniesiono przepisy gwarantujące załodze wybór swoich przedstawicieli do rady nadzorczej. Tę uchwałę zaskarżył do sądu jeden z pracowników spółki - spawacz, zatrudniony w firmie od blisko 35 lat, który był także działaczem zakładowej Solidarności.

Sąd I instancji oddalił jednak jego pozew, wskazując, że nie jest on członkiem rady nadzorczej, ani organów zarządzających spółką. Nie ma więc prawa do zaskarżania uchwał rady nadzorczej. Z kolei sąd apelacyjny skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne w kwestii prawa wyboru przedstawicieli załogi do rady nadzorczej spółki komunalnej, powstałej przed lipcem 1997 roku. Sąd Najwyższy we wtorkowym postanowieniu (sygn. I PZP 2/13) odmówił jednak udzielenia odpowiedzi, gdyż wątpliwości dotyczyły wykładni prawa a nie samych przepisów.

W dalszym uzasadnieniu SN odniósł się jednak do przedmiotu sprawy, potwierdzając brak możliwości zaskarżenia przez szeregowego pracownika uchwały walnego zgromadzenia wspólników, znoszącej prawo wyboru przedstawicieli załogi do rady nadzorczej spółki komunalnej.

"Przede wszystkim sprawę tę powinien rozpatrywać sąd gospodarczy" - wskazał sędzia Zbigniew Hajn, dodając, że nawet gdyby sprawę rozpoznawał właściwy sąd, to pracownik-powód i tak by ją przegrał. Kodeks spółek handlowych przyznaje bowiem prawo zaskarżenia uchwały wspólników spółki z o.o. tylko zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom, a także - w określonych ustawowo przypadkach - wspólnikom spółki.

"Skoro przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej nie zaskarżyli w przepisowym terminie spornej uchwały, to sam pracownik spółki nie może takiego powództwa wytoczyć" - stwierdził w konkluzji sędzia Hajn. (PAP)

cmi/ bos/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz