Notowania

środa
10.02.2010 20:24

Środa na Wiejskiej

W środę Sejm zajmował się m.in. projektem ustawy pozwalającej prezydentowi na ratyfikację umowy o statusie amerykańskich wojsk w Polsce (SOFA). Omawiano też propozycje zmian w ordynacji wyborczej do parlamentu oraz w ustawie o ochronie zabytków.

Podziel się
Dodaj komentarz

*W środę Sejm zajmował się m.in. projektem ustawy pozwalającej prezydentowi na ratyfikację umowy o statusie amerykańskich wojsk w Polsce (SOFA). Omawiano też propozycje zmian w ordynacji wyborczej do parlamentu oraz w ustawie o ochronie zabytków. *

Rano posłowie dyskutowali nad projektem ustawy wprowadzającej całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, m.in. w restauracjach i dyskotekach. Zgłoszono dalsze poprawki zakładające m.in. rozszerzenie katalogu miejsc, w których będzie można tworzyć pomieszczenia dla palaczy i projekt trafił ponownie do komisji zdrowia.

Projekt poparły kluby PO, PSL i PiS; klub Lewicy, który jest przeciwny uchwaleniu tej ustawy, zapowiedział zgłoszenie poprawki znoszącej zakaz palenia w miejscach publicznych. Zgodnie z tą propozycją palić można byłoby tak jak dotychczas - w wydzielonych pomieszczeniach.

Projekt, autorstwa sejmowej komisji zdrowia, który popiera rząd, budzi spore emocje, bo wprowadza całkowity zakaz palenia w wielu miejscach publicznych, m.in. barach, restauracjach, dyskotekach, środkach pasażerskiego transportu publicznego (autobusach, busach, taksówkach, służbowych samochodach), szpitalach i ośrodkach zdrowia, zakładach pracy, na przystankach komunikacji publicznej, publicznych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci (np. plażach). Za palenie w niedozwolonym miejscu groziłby mandat w wysokości 500 zł.

Inicjatorzy zmian przypominają, że z powodu palenia papierosów co roku umiera w Polsce 70 tys. ludzi. W uzasadnieniu projektu czytamy, że ok. 9 mln Polaków pali regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie. Codziennie zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt, a w ciągu roku próbuje palenia ok. 180 tys. dzieci.

Kluby opowiedziały się za projektem ustawy o Służbie Więziennej, który wprowadza nowe zasady przyjmowania do służby, postępowań dyscyplinarnych, a także np. rozszerza katalog środków przymusu bezpośredniego, które może ona stosować.

Projekt zakłada m.in., że SW może używać paralizatorów i środków utrudniających więźniom ucieczkę. Opisuje, jakich środków przymusu bezpośredniego strażnicy mogą użyć zarówno wobec osadzonych, jak i osób, które przychodzą do nich na widzenie, a zakłócą porządek w więzieniu. Do użycia dopuszczone zostaną elektryczne paralizatory oraz specjalna blokada na kolano, którą zakłada się skazanemu, by nie mógł uciec.

Przewiduje również zmianę zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy, w tym zniesienie sądów dyscyplinarnych; wymierzaniem sprawiedliwości służbowej mają się teraz zająć dyrektorzy więzień i aresztów. Nowym rozwiązaniem jest też to, zgodnie z którym przełożony może skierować funkcjonariusza na konsultacje psychiatryczne.

Sejm debatował również nad projektami nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów (rządowy i poselski). Projekt klubu Lewicy zakłada ograniczenie liczby stanowisk sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wprowadza również zapis mówiący o tym, że gabinet polityczny premiera może liczyć 5 osób, wicepremiera 3 osoby, a sekretarzy i podsekretarzy stanu - 2 osoby.

Rządowy projekt ma z kolei na celu uporządkowania terminologii odnoszącej się do określenia wewnętrznej struktury ministerstw oraz zniesienia obowiązku tworzenia w ministerstwach departamentów i biur oraz komórek organizacyjnych do realizacji określonych spraw. Ma to wpłynąć - jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu - na racjonalizację struktur organizacyjnych poszczególnych ministerstw przez ich uproszczenie i ograniczenie.

Projekty trafią ponownie do komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za przyjęciem projektu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W projekcie zaproponowano m.in. uproszczenie przepisów dotyczących wywozu zabytków za granicę.

W projekcie zapisano, że na stałe za granicę wywieźć nie można zabytków, które zostały wpisane do rejestru zabytków, wchodzą w skład zbiorów publicznych, znajdują się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym.

Określono również w przypadku jakich zabytków konieczne jest pozwolenie na wywóz na stałe. Przy sporządzaniu tego katalogu kierowano się rodzajem obiektu, czasem kiedy powstał, a także jego wartością. Pozwolenie na wywóz na stałe wydawać ma minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Sejm zajmował się też projektem zmian w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu i w ustawie o wyborze prezydenta, wprowadzającym zakaz kandydowania osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. W ubiegłym roku parlament wprowadził identyczną zmianę do konstytucji.

Posłowie dyskutowali także nad projektem noweli ordynacji w wyborach prezydenckich. Zgodnie z propozycją, w dniu wyborów prezydenckich lokale wyborcze miałyby być otwarte od godz. 8 do 22. Obecnie głosowanie w tych wyborach trwa od godz. 6 do 20

Projekt ustawy o ratyfikacji umowy ws. statusu amerykańskich wojsk w Polsce - tzw. SOFA - nie wywołał większych kontrowersji w Sejmie.

Umowa umożliwi utworzenie okresowej, a później - zgodnie z deklaracjami USA, od 2012 roku - stałej bazy baterii rakiet obrony powietrznej Patriot, a w przyszłości także bazy rakiet SM-3 wchodzących w skład systemu obrony balistycznej. Szef Kancelarii Prezydenta RP Władysław Stasiak, który był w tym tygodniu z wizytą w Stanach Zjednoczonych, oświadczył, że rozmowy w sprawie obiecanego przekazania Polsce na zasadzie rotacyjnej baterii rakiet obronnych Patriot są "na dobrej drodze". Dał jednak do zrozumienia, że termin, o którym początkowo wspominano, tj. pierwszy kwartał br., nie będzie dotrzymany. Nie podał żadnego nowego terminu.

SOFA przewiduje m.in., że amerykański personel wojskowy stacjonujący w Polsce będzie zobowiązany przestrzegać prawa RP, a w razie jego naruszenia podlegałby polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Dotyczy także zwolnień celnych i podatkowych, wstępu pojazdów, samolotów i okrętów USA na terytorium Polski, odszkodowań i zasad noszenia broni. (PAP)

la/ hgt/ mhr/

Tagi: środa, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz