Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
31.07.2013 20:56

Tauron ma umowę z ING BSK, Pekao i BRE dot. programu emisji obligacji o wartości do 5 mld zł

Tauron podpisał z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł - podał Tauron w komunikacie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tauron podpisał z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł - podał Tauron w komunikacie.

Umowa została zawarta na trzy lata. W jej ramach Tauron, przy udziale banków pełniących rolę organizatorów emisji i dealerów, będzie emitować obligacje do wybranych inwestorów.

"Obligacje emitowane w ramach ww. programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji, oprocentowanie będzie ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji. Okres zapadalności obligacji może wynosić od jednego miesiąca do 10 lat" - napisano w komunikacie.

Obligacje będą mogły być notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW lub BondSpot.

Wcześniej w środę Tauron podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy: gwarancyjną, agencyjną i depozytową, składające się na program emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł.

Tauron podał, że w 2013 roku spółka uprawniona jest do emisji obligacji, których łączna maksymalna wartość nominalna nie przekroczy 500 mln zł, natomiast w 2014 i 2015 roku łączna maksymalna wartość nominalna emitowanych obligacji nie przekroczy kwoty programu pomniejszonej o wartość obligacji wyemitowanych w 2013 roku. Obligacje będą wykupowane w okresach rocznych, od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 20 grudnia 2028 roku, w równych kwotach w wysokości 100 mln zł. Oprocentowanie wyemitowanych obligacji będzie zmienne, oparte o stopę referencyjną 6M WIBOR plus stała marża banku. Spółka poniesie również standardowe koszty związane z tego typu finansowaniem obejmujące prowizję aranżacyjną oraz prowizję za zaangażowanie.

Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych grupy Tauron.

"Dzisiejsze porozumienia - o łącznej wartości do 6 mld zł - są kolejnym krokiem w realizacji koncepcji finansowania programu inwestycyjnego Grupy Tauron przyjętej przez zarząd w grudniu 2012 r. Do tej pory Tauron podpisał umowy na emisje obligacji o wartości przeszło 7 mld zł, z czego znaczna część przeznaczona została na finansowanie inwestycji w grupie. W 2013 r. oddaliśmy kilka jednostek wytwórczych do eksploatacji i podpisaliśmy umowy m.in. na budowę kogeneracyjnego bloku węglowego o mocy 50 MW w Tychach czy turbogeneratora o mocy 50 MW w Dąbrowie Górniczej, a przed nami kolejne ważne kontrakty inwestycyjne" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Lubera, prezes spółki.

W grudniu 2010 r. Tauron podpisał z grupą banków umowę na emisję obligacji o wartości 1,3 mld zł (w celu refinansowania zobowiązań spółek z grupy oraz pozyskania środków na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych spółki), a rok później podwyższył wartość programu do 4,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego. W 2012 r. spółka podwyższyła wartości programu emisji obligacji o kolejne 2,75 mld z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego oraz ogólne potrzeby korporacyjne.(PAP)

pel/ asa/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz