Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

UE: PE broni Wspólnej Polityki Rolnej

0
Podziel się

Parlament Europejski stanął w czwartek zdecydowanie w obronie silnej
pozycji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w unijnym budżecie po 2013 r. Opowiedział się też za
utrzymaniem dopłat bezpośrednich i "sprawiedliwym" traktowaniem rolników z nowych i starych krajów
UE.

bEgofwQB

Parlament Europejski stanął w czwartek zdecydowanie w obronie silnej pozycji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w unijnym budżecie po 2013 r. Opowiedział się też za utrzymaniem dopłat bezpośrednich i "sprawiedliwym" traktowaniem rolników z nowych i starych krajów UE.

"Skoro po 2013 r. WPR będzie musiała podjąć wiele wyzwań i dążyć do osiągnięcia szerzej nakreślonych celów, bardzo ważne jest, aby środki budżetowe, które UE przeznacza na WPR, pozostały na co najmniej obecnym poziomie" - głosi przyjęty raport.

Nie ma on mocy legislacyjnej, ale odzwierciedla stanowisko PE w debacie nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję dotyczącą nowej WPR po 2013 roku w lipcu przyszłego roku i wówczas PE będzie miał współdecydujący z rządami głos w tej sprawie. Tak duże kompetencje eurodeputowani zyskali wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony.

bEgofwQD

Redukcja dopłat pod naciskiem rządów szukających oszczędności w nowym wieloletnim budżecie UE "miałaby druzgocące skutki" nie tylko dla rolników, ale i całego społeczeństwa, które też jest beneficjentem WPR, bo zapewnia ona konsumentom żywność wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach - ostrzegają eurodeputowani. "Dopłaty bezpośrednie muszą zostać utrzymane, przede wszystkim w przypadku nowych państw członkowskich" - podkreślają.

PE argumentuje, że od tego zależy przyszłość europejskiego rolnictwa i realizacja postulatów takich krajów jak Polska, które domagają się wyrównania dopłat dla rolników w UE po roku 2013. Eurodeputowani wzywają "do sprawiedliwego podziału płatności w ramach WPR". PE nalega, by był on "sprawiedliwy zarówno wobec rolników z nowych, jak i ze starych krajów".

Różnice w dopłatach bezpośrednich w UE są obecnie bardzo duże. Najwięcej, około 500 euro na hektar, otrzymują rolnicy w Grecji i na Malcie, w Polsce średnio 200 euro, nieco więcej niż w Hiszpanii i Portugalii, we Francji ok. 250, w Niemczech ok. 300 euro. Te różnice wynikają z historycznych, opartych na innych latach danych produkcyjnych branych pod uwagę przy obliczaniu dopłat dla różnych krajów.

"Płatności historyczne są nieuzasadnione, nieuczciwe i do roku 2020 powinny zniknąć" - apelował w debacie sprawozdawca, brytyjski liberał George Lyon. Podobną opinię wyraził unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos. "Aby WPR była bardziej sprawiedliwa i skuteczna, musimy określić jasne kryteria przyznawania wsparcia bezpośredniego. Odniesienia historyczne nie są przejrzystym i sprawiedliwym kryterium i musimy je zastąpić czymś lepszym" - powiedział komisarz.

bEgofwQJ

W imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów eurodeputowany PiS Janusz Wojciechowski wniósł poprawkę, by zapis o "sprawiedliwym" podziale płatności zastąpić słowem "równy". Poprawka nie zyskała jednak poparcia. "To byłby poważny krok na drodze do rzeczywistego wyrównania dopłat dla rolników. Niech to będzie według równych dla wszystkich zasad" - tłumaczył poseł w rozmowie z PAP. Dodał, że takie samo stanowisko zajmuje polski rząd.

"W kampanii (prezydenckiej) słyszeliśmy, że mamy złych przyjaciół, czyli brytyjskich konserwatystów, którzy nie chcą dopłat (torysi zasiadają z PiS w jednej frakcji PE - PAP). Otóż ci nasi przyjaciele poparli równe dopłaty" - dodał Wojciechowski.

"Kluczowe z naszego punktu widzenia jest spełnienie oczekiwań nowych państw członkowskich, domagających się równego traktowania. Dzięki naszym poprawkom w sprawozdaniu zachowany został podział na dwa filary, czyli na dopłaty bezpośrednie (I filar) oraz wsparcie restrukturyzacji wsi (II filar)" - cieszył się Czesław Siekierski (PSL).

PE sprzeciwia się ponownej nacjonalizacji WPR, czyli wspieraniu rolników z budżetów krajowych zamiast budżetu unijnego. "Wsparcie bezpośrednie powinno być nadal finansowane w pełni z budżetu UE. PE odrzuca dalsze współfinansowanie, które mogłoby zaszkodzić sprawiedliwej konkurencji na jednolitym rynku UE" - głosi raport. Eurodeputowani proponują też nowe formy wsparcia z unijnego budżetu - dopłaty obszarowe wynagradzające rolników za redukcję emisji CO2 czy zrównoważone metody produkcji. Popierając ogólnie obliczanie dopłat w oparciu o obszar, a nie wielkość produkcji, PE opowiada się za zachowaniem przez kraje prawa do pewnej elastyczności. Dopuszcza płatności do produkcji we wrażliwych sektorach albo na trudnych terenach górskich.

bEgofwQK

Zajmując tak zdecydowane stanowisko w obronie silnej WPR, PE stanął po stronie takich krajów jak Francja, Polska czy Rumunia. Przeciwna strona, Wielka Brytania i część krajów skandynawskich, zdecydowanie opowiedziała się za redukcją dotacji rolnych. Głos PE na pewno będzie liczył się w negocjacjach o nowym wieloletnim budżecie po 2013 roku, które przypadną na lata 2011-2012.

Istniejąca od lat 60. WPR pożera lwią cześć budżetu UE (ponad 50 mld z 116,7 mld euro w 2009 roku), ale jest jedyną unijną polityką w 100 proc. wspólnotową i finansowaną tylko przez Brukselę. Ponadto PE przekonuje, że udział wydatków na WPR w budżecie unijnym maleje regularnie. Z ok. 75 proc. w latach 80. do planowanych niecałych 40 proc. w 2013 r. Ogólna pula wydatków na WPR pozostała niemal bez zmian mimo rozszerzenia UE o 12 krajów, w tym rolniczych jak Polska i zwiększenia rolniczej siły roboczej o 7 mln osób.

Tymczasem - przekonuje PE - europejski model rolnictwa nie tylko zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe Europie, ale też spełnia wiele funkcji publicznych. Z unijnych dotacji utrzymuje się nie tylko 13,7 mln gospodarstw rolnych, lecz całe obszary wiejskie, pokrywające 47 proc. terytorium UE.

Michał Kot i Inga Czerny (PAP)

bEgofwQL

kot/ icz/ mki/ jbr/

bEgofwRe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)