Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Uwaga redakcje!

0
Podziel się:

(dochodzi uzupełniony porządek obrad)

bEJzdPWZ

(dochodzi uzupełniony porządek obrad)

We wtorek, 19 maja, o godz. 11 w KPRM (sala im. A. Frycza Modrzewskiego) odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie następujących dokumentów:

bEJzdPXb

- sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,

- projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,

- projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2008,

- informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2008 r.,

bEJzdPXh

- projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009",

- projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę,

- projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w latach 2009 - 2011 pochodzących ze środków rezerwy celowej na realizację "Rządowego programu pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpracującym z polskimi kontyngentami wojskowymi oraz kontyngentami policyjnymi i Straży Granicznej, wydzielonymi do realizacji zadań poza granicami państwa",

bEJzdPXi

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji,

- wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z projektem zapisu protokolarnego,

- wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wraz z projektem zapisu protokolarnego,

- dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2008 - 2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej,

bEJzdPXj

- informacja na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

FOTO przed posiedzeniem.

Akredytacje na FOTO przyjmuje Sekretariat CIR, tel. (022) 694-61- 02, (022) 694-70-72.

Akredytowani fotografowie oraz operatorzy kamer proszeni są o przybycie do KPRM do godz. 10.45.

bEJzdPXk

O godzinie ewentualnej konferencji prasowej CIR poinformuje w oddzielnym komunikacie.

wni/

bEJzdPXC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)