Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Uwaga redakcje!

0
Podziel się

We wtorek, 2 czerwca, o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (sala im. A. Frycza Modrzewskiego) odbędzie się
posiedzenie Rady Ministrów.

bEgUisuZ

We wtorek, 2 czerwca, o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (sala im. A. Frycza Modrzewskiego) odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

FOTO przed posiedzeniem.

Komunikat CIR.

bEgUisvb

Akredytacje na FOTO przyjmuje Sekretariat CIR - tel.: 0-22 694-61- 02, 694-70-72.

Akredytowani fotografowie oraz operatorzy kamer powinni przybyć do KPRM do godz. 10.50.

O godzinie ewentualnej konferencji prasowej CIR poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie następujących dokumentów:

bEgUisvh

- projekt ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;

- projekt ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

- założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem;

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

bEgUisvi

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej;

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej;

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

- projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła";

bEgUisvj

- wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych;

- informacja na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

Porządek obrad może zostać rozszerzony.

rda/

bEgUisvC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)