Notowania

wiadomości
28.04.2011 09:00

W piątek zakończenie nauki tegorocznych maturzystów

W piątek rok szkolny zakończą tegoroczni maturzyści. Kilka dni później - w środę 4 maja rozpoczną się matury. Tradycyjnie pierwszego dnia będzie obowiązkowy dla wszystkich abiturientów egzamin pisemny z języka polskiego.

Podziel się
Dodaj komentarz

*W piątek rok szkolny zakończą tegoroczni maturzyści. Kilka dni później - w środę 4 maja rozpoczną się matury. Tradycyjnie pierwszego dnia będzie obowiązkowy dla wszystkich abiturientów egzamin pisemny z języka polskiego. *

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że przystąpi do niego blisko 400 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 27 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić między 6 a 21 czerwca.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a ustnych - w dniach 22-26 sierpnia. (PAP)

dsr/ abe/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz